Kalkulatoren beregner endringer i kurser på obligasjoner ut fra kupongrente, forårsaket av endringer i rentekravet.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Obligasjonskurskalk

       
  Kupongrente  
  Krav til effektiv rente i dag  
  Ny effektiv rente  
  Gjenværende løpetid (år)  
     
  Kurs i dag  
  Renteendring  
  Ny kurs  
  Kursendring  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om obligasjonskurs-kalkulatoren

Her legger du først inn kupongrenten, altså den opprinnelige renten på obligasjonen. Deretter legger du inn «Krav til effektiv rente i dag. Kalkulatoren regner da ut hvilken kurs obligasjonen har i dag. Du kan også legge inn «Ny effektiv rente». Da regner kalkulatoren ut ny kurs i forhold til hva den er i dag.

Du må også legge til gjenværende løpetid i år (til neste renteregulering eller innløsing). Hvis det blir betalt avdrag på lånet vil den gjennomsnittlige gjenværende løpetiden være lavere enn hva den er før alt er innløst.

Nederst regner kalkulatoren ut hvilken kursendring det blir når du legger in «Ny effektiv rente».

Les mer om obligasjoner:

Typer obligasjoner

Historisk utvikling obligasjoner

Renterisiko

Kredittrisiko

Kredittrating av obligasjoner

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond