Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner endringer i kurser på obligasjoner ut fra kupongrente, forårsaket av endringer i rentekravet.

Les mer om kalkulatoren under.

Inflasjonskalkulator
     
Omregnet fra et tidligere år:    
Årstallet som er utgangspunktet  
Beløp som skal regnes om  
Verdi i dagens pengeverdi  
Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
     
Omregning til et tidligere år:    
Årstall som skal brukes  
Beløp som skal regnes om  
Tilsvarende verdi i det valgte året  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om obligasjonskurs-kalkulatoren

Her legger du først inn kupongrenten, altså den opprinnelige renten på obligasjonen. Deretter legger du inn «Krav til effektiv rente i dag. Kalkulatoren regner da ut hvilken kurs obligasjonen må ha i dag. Du kan også legge inn «Ny effektiv rente». Da regner kalkulatoren ut ny kurs i forhold til hva den er i dag.

Du må også legge til gjenværende løpetid i år (til neste renteregulering eller innløsing). Hvis det blir betalt avdrag på lånet vil den gjennomsnittlige gjenværende løpetiden være lavere enn hva den er før alt er innløst.

Nederst regner kalkulatoren ut hvilken kursendring det blir når du legger in «Ny effektiv rente».

Les mer om obligasjoner:

Typer obligasjoner

Historisk utvikling obligasjoner

Renterisiko

Kredittrisiko

Kredittrating av obligasjoner

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond