Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder, og hva forventet levealder er ut fra din alder i dag.

Dødssannsynlighets-kalkulator
Alder i dag
 
Beregn dødssannsynligheten til du når denne alderen 
 
Kjønn
 
Dødssannsynligheten frem til valgte alder   
Forventet levealder ut fra "Alder i dag"  
Forventet gjenstående levetid  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om dødssannsynlighetskalkulatoren

Legg inn alder i dag, og alderen du vil regne dødssannsynligheten frem til. Kalkulatoren gir deg sannsynligheten for at du dør i løpet av denne perioden.

Siden kvinner i gjennomsnitt lever lenger, er dødssansynligheten lavere for kvinner enn for menn.

Sannsynlighetene baserer seg på SSB dødelighetstabell fra 2020. I denne statistikken er hele befolkningen med. Hvis du for eksempel er helt frisk, er i praksis din dødssannsynlighet lavere enn det som vises her. Grunnen er at alle er med i denne statistikken, også de som er dødssyke.

Dødssannynligheten varierer også litt tilfeldig fra år til år.

 

Se også:

Guide til dødsfallforsikring /Livsforsikring

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Forsikringskalkulatorer
Her finner du alle forsikringskalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.