I denne kalkulatoren kan du regne på om en investering lønner seg.

Først legger du inn størrelsen på investeringen. Deretter legger du inn hva du tjener eller sparer på denne investeringen.

Beløpet du sparer eller tjener må være et fast beløp i de årene investering og kontantstrømmen varer. Men du kan legge inn en fast prosentvis endring i besparelsen/inntekten per år i perioden.

Rentekravet er den renten du vil ha for at du skal betrakte investeringen som lønnsom.

Hvis du tror at investeringen har en verdi ved periodens slutt, legger du inn denne til slutt.

Lønnsomheten i investeringen blir oppgitt i kroner (nåverdi) nederst i kalkulatoren.

Inflasjonskalkulator
     
Omregnet fra et tidligere år:    
Årstallet som er utgangspunktet  
Beløp som skal regnes om  
Verdi i dagens pengeverdi  
Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
     
Omregning til et tidligere år:    
Årstall som skal brukes  
Beløp som skal regnes om  
Tilsvarende verdi i det valgte året  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.