Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor stor del av boligens skattefrie utleieinntekter i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hvis du for eksempel skal kjøpe ny bolig, kan du med denne kalkulatoren beregne hvor stort lån overskuddet på leieforholdet dekker. 

Les mer om kalkulatoren under.

Utleiefinansierings-kalkulator
     
Årlig leieinntekt  
Hva skal leien dekke?
 
Rentekostnad  
Nedbetalingstid på lånet  
Kostnader ved å leie ut:    
Innbo og annet løsøre  
Vedlikehold  
Strøm  
Overskudd på utleie  
     
Dette dekker leieoverskuddet av lån  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om utleiefinansieringskalkulatoren

Årlig leieinntekt: Legg inn leieinntekten du regner med du kan få.

Hva skal leien dekke: Her velger du type lån. Du kan velge mellom bare renter, annuitetslån og serielån.

Rentekostnad: Legg inn rentesatsene som det er grunn til å forvente i årene fremover. Den er forhåndsinnlagt med 4,0 prosent.

Nedbetalingstid: Legg inn hvor mange år lånet skal nedbetales på. Hvis du har valgt bare renter har ikke dette tallet noen betydning.

Kostnader ved å leie ut: Hvis du leier ut møblert legger du inn en årlig kostnad på dette på innbo og løsøre. På vedlikehold må du stipulere en gjennomsnittkostnad. Hvis strøm er inkludert må du legge inn forventet strømforbruk.,

Overskudd på utleie: Leieinntektene fratrukket kostnadene. Dette er grunnlaget for hvor mye utleieforholdet dekker av renter eller renter og avdrag.

Dette dekker leieoverskuddet av lån:  Hvor stort lån i kroner leieoverskuddet dekker. Hvis du har lagt inn bare renter får du opp hvor stor andel av rentene som dekkes. Med annuitetslån og serielån tas også avdragene med i betraktning.

Les mer om utleie i egen bolig.

 

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.