Beregn hvor stor del av boligens skattefrie utleieinntekter i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Les mer om kalkulatoren under.

Utleiefinansierings-kalkulator
     
Årlig leieinntekt  
Hva skal leien dekke?
 
Rentekostnad  
Nedbetalingstid på lånet  
Kostnader ved å leie ut:    
Innbo og annet løsøre  
Vedlikehold  
Strøm  
Overskudd på utleie  
     
Dette dekker leieoverskuddet av lån  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om utleiefinansieringskalkulatoren

Legg først inn leieinntekten du kan få. Deretter velger du nedbetalingstype på lånet. Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån.

Legg så inn rentesats og nedbetalingstid. Dermed er lånekostnaden klar. Til slutt legger du inn kostnadene ved utleieforholdet, slik at du får frem leieoverskuddet på årsbasis.

Tallet nederst forteller deg da hvor stort lån du dekker med disse forutsetningene.

Les mer om utleie i egen bolig.

 

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.