Slik beskattes utbyttet på aksjer, som du fortsatt hadde ved årsskiftet 2018/2019.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Utbyttebeskatnings-kalkulator

     
  Antall aksjer du eier  
  Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag per aksje  
  Inngangsverdi per aksje  
  Skjermingsgrunnlag per aksje  
  Skjermingsrenten for 2018  
  Årets skjermingsfradrag per aksje  
  Samlet skjermingsfradrag per aksje  
       
  Utbytte per aksje i 2018  
  Nytt ubenyttet skjermingsbeløp per aksje  
  Neste års skjermingsgrunnlag   
       
  Samlet utbytte på aksjene  
  Skattbar del av utbyttet  
  Skatt på utbytte  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om utbyttebeskatningskalkulatoren

Skatt på utbytte og skatt på aksjegevinster henger sammen, se  «Aksjebeskatningskalkulatoren».

Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag vil komme til fradrag når skatten skal beregnes på utbyttet. Har du for eksempel 15 kroner i samlet ubenyttet skjermingsfradrag fra årene 2007 til 2017, overføres dette til 2018.

Alt utbytte som går ut over skjermingsfradraget blir skattlagt med en effektiv skattesats på 30,59 prosent i 2018.

Nøkkelopplysningene om aksjene henter du fra aksjonæroppgaven.

 

Se også:

Aksjebeskatning
Les mer om beskatning av aksjer.

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.