Slik beskattes utbyttet på aksjer, som du fortsatt hadde ved årsskiftet 2020/2021.

Les mer om kalkulatoren under.

Utbyttebeskatnings-kalkulator
Antall aksjer du eier  
Inngangsverdi per aksje  
Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag per aksje  
Skjermingsgrunnlag per aksje  
Skjermingsrenten for 2020  
Årets skjermingsfradrag per aksje  
Samlet skjermingsfradrag per aksje  
     
Utbytte per aksje i 2020  
Nytt ubenyttet skjermingsbeløp per aksje  
Neste års skjermingsgrunnlag   
     
Samlet utbytte på aksjene  
Skattbar del av utbyttet  
Oppjustert skattbar del   
Skatt på utbytte
Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om utbyttebeskatningskalkulatoren

Skatt på utbytte og skatt på aksjegevinster henger sammen, se  «Aksjebeskatningskalkulatoren».

Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag vil komme til fradrag når skatten skal beregnes på utbyttet. Har du for eksempel 15 kroner i samlet ubenyttet skjermingsfradrag fra årene 2007 til 2019, overføres dette til 2020.

Alt utbytte som går ut over skjermingsfradraget blir skattlagt med en effektiv skattesats på 31,68 prosent i 2020.

Nøkkelopplysningene om aksjene henter du fra aksjonæroppgaven.

 

Se også:

Aksjebeskatning
Les mer om beskatning av aksjer.

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.