Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med to ulike rentesatser. Men som fremstår som ett lån.

Les mer om kalkulatoren under.

Lånekalkulator
Lån 1:        
Lånebeløp  
Nominell rente  
Etableringsgebyr  
Termingebyr (per termin)  
Antall terminer per år
 
Antall år avdragsfrihet
 
Nedbetalingstiden på lånet (eks avdragsfrihet)
 
Lån 2:        
Lånebeløp  
Nominell rente  
Etableringsgebyr  
Termingebyr (per termin)  
Lånets varighet (år)
 
Samlet for de to lånene:  
Nominell rente første termin  
Effektiv rente    
Sum renter og gebyr    
Terminbeløp    
           
Nedbetalingsplan de første terminene:  
Termin T. beløp Renter og gebyrer Avdrag Restgjeld

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om trapperentelånkalkulatoren

Du legger inn rentesats og varighet på to lån. Typisk vil dette være ett lån som er innenfor 60-75 prosent av markedsverdien, og et lån som går ut over dette. Topplånet vil ha en høyere rentesats, og en kortere tilbakebetalingstid.

Den nominelle renten som oppgis gjelder for første termin. Deretter vil den gå nedover, siden det dyreste lånet nedbetales først. Den effektive renten beregnes for summen av de to dellånene.

Den effektive renten kan være lavere enn den nominelle renten, fordi den nominelle snittrenten synker etter hvert som det dyreste lånet nedbetales.

Les mer om trapperentelån her.

 

Andre lånekalkulatorer:

Annuitetslån
Summen av renter og avdrag er konstant i hele låneperioden.

Serielånskalkulator
Her er selve avdragsdelen lik gjennom hele låneforløpet. Renter kommer i tillegg.

Lån med restverdi
Du betaler ned lånet til en bestemt restverdi av lånet.