Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

 
 

Strømsparingskalkulator

 
  Tid i dusjen (antall minutter)  
  Antall liter per minutt på din dusj  
  Antall liter per minutt i sparedusj  
  Antall dusjer i husholdningene per dag  
  Energipris (øre)  
  Totalkostnader:  
  Pris per dusj i dag  
  Pris med sparedusj  
  Pris per år i dag  
  Ny pris  
  Spart beløp  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren beregner hva du sparer ved å installere sparedusj, eller ganske enkelt dusje kortere.

Legg først inn hvor lang tid du/dere bruker i dusjen. Deretter legger du inn hvor mange liter dusjen bruker før etter installering av sparedusj (det er forhåndsinnlagt gjennomsnittstall).

Legg så inn antall dusjer per dag i husholdningene, og den totale strømprisen (inkludert nettleie).

Kalkulatoren gir deg så svaret på hva dusjingen koster husholdningen i løpet av et år. Og hva du sparer på å installere sparedusj.

 

Kalkulatorer:

Strømsparing: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparing: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømsparing: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Fyringskalkulator
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.