Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å montere sparedusj, og dusje i kortere tid.

Les mer om kalkulatoren under.

Strømsparingskalkulator
Tid i dusjen (antall minutter)  
Redusere tid i dusjen ned til  
Antall liter i minuttet på dusj i dag  
Antall liter i minuttet på sparedusj  
Antall dusjer i husholdningene per dag  
Energipris (øre)  
Totalkostnader:  
Pris per dusj i dag (kr)  
Pris med sparedusj (kr)  
Pris med redusert tid i dusjen  
Pris per år i dag (kr)  
Ny pris per år med redusert dusjtid og sparedusj  
Spart beløp per år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren beregner hva du sparer ved å installere sparedusj, og/eller ganske enkelt dusje kortere.

Legg først inn hvor lang tid du/dere bruker i dusjen. Deretter legger du inn hvor mange liter dusjen bruker før etter installering av sparedusj (det er forhåndsinnlagt gjennomsnittstall). Tilsvarnde legger du inn hvor lenge du/dere dusjer i gjennomsnitt i dag, og hvor mange minutter det kan reduseres til.

Legg så inn antall dusjer per dag i husholdningene, og den totale strømprisen (inkludert nettleie).

Kalkulatoren gir deg så svaret på hva dusjingen koster husholdningen i løpet av et år. Og hva du sparer på å installere sparedusj.

 

Kalkulatorer:

Strømsparing: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparing: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømsparing: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Fyringskalkulator
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.