Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å montere sparedusj, og dusje i kortere tid.

Les mer om kalkulatoren under.

Strømsparingskalkulator
Temperatur på vann i dusjen
Tid i dusjen (antall minutter)  
Redusere tid i dusjen ned til  
Antall liter i minuttet på dusj i dag  
Antall liter i minuttet på sparedusj  
Antall dusjer i husholdningene per dag  
Energipris (øre per kWh)  
Totalkostnader:  
Pris per dusj i dag (kr)  
Pris med sparedusj (kr)  
Pris med redusert tid i dusjen  
Pris med sparedusj og redusert tid  
Pris per år i dag (kr)  
Ny pris per år med redusert dusjtid og sparedusj  
Spart beløp per år  
Kostnad for vann og avløp
Pris per kubikk (1000 liter) for vann og avløp  
Totalt antall liter i dag i husholdningen per år  
Totalt antall liter med kortere dusjtid  
Totalt antall liter med sparedusj  
Totalt antall liter med sparedusj og kortere dusjtid  
Kostnad for vann og avløp i dag  
Kostnad for vann og avløp med sparedusj og kortere dusj  
Spart beløp per år  
Hvis vannmåler: Sum spart beløp 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren beregner hva du sparer ved å installere sparedusj, og/eller ganske enkelt dusje kortere. For de som har installert vannmåler beregner den også besparelsen på vann- og avløpsavgiften.

Dusjing:

  • Tid i dusjen: Legg inn antall minutter du/dere dusjer i gjennomsnitt per dusj
  • Redusere tid i dusjen ned til: Det nye målet for hva gjennomsnittlig dusjtid skal være
  • Antall liter i minuttet på dusj i dag: Hvor mange liter dagens dusjhode bruker per minutt. Hvis du ikke vet det, kan du for eksempel ta en bøtte og se hvor mange liter den bruker per minutt.
  • Antall liter per minutt på sparedusj: Hvor mye det nye dusjhodet bruker. Hvis du ikke skal bytte legger du inn samme tall som ovenfor.
  • Antall dusjer i husholdningene per dag: Legg inn gjennomsnittet av antall dusjinger per dag for husholdningen
  • Energipris: Her legger du inn prisen i øre per kWh for strømmen du bruker. Du må ta med både prisen for selve strømmen og for strømdelen i nettleie. Det er de variable kostnadene på strøm som skal legges inn, ikke fastbeløpene. Hvis du skal regne på hva dusjingen koster akkurat i dag legger du inn dagens spotpris, pluss nettleie. Hvis du for eksempel skal regne per år må du forutsette denne prisen i ett år fremover.
  • Totalkostnader dusjing: Kalkulatoren beregner pris per dusj med dagens dusjhode og nytt dusjhode, samt med redusert tid i dusjen. Til slutt hvor mye lavere årsprisen det blir for dusjingen.

Her kan du lese mer om hvordan strømprisen er bygd opp.

Vann og avløp

Hvis du betaler etter et stipulert forbruk har ikke dette noen betydning.

Alle som har vannmåler betaler etter forbruk. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en samlet kostnad for vannavgiften og avløpsavgiften på 50 kroner per kubikk vann (1.000 liter).

Kalkulatoren beregner hvor mange liter vann per år som brukes på dusjingen i dag. Og på dusjing med sparedusj. Det samme gjør en med kortere dusjtid. I tiullegg vannmenden som brukes både med sparedusj og kortere dusjtid. 

Til slutt beregner kalkulatoren kostnaden før og etter endringene.

 

Kalkulatorer:

Dette koster det å dusje, ta et bad, eller varme opp vann
Kalkulatoren beregner hvor mye det koster å dusje eller ta et bad ut fra hvor mye vann du bruker og hvor varmt det skal være.

Billigst fyring med ved eller strøm?
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.

Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Strømsparing: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømsparing: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.