Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

 
 

Strømsparekalkulator

 
  Wattforbruk per lyspære  
  Kortere tid på - timer per døgn  
  Wattforbruk for sparepære  
  Pris per kwh - i øre  
  Kostnad og besparelse:  
  Kostnad per dag  
  Kostnad per år  
  Besparelse kortere lystid  
  Besparelse sparepære  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Kalkulatoren beregner besparelse ved å slukke lyset oftere, eller installere sparepærer.

Legg først inn wattforbruk per lyspære i dag. Deretter hvor mye kortere tid du kan ha lyspærene på per døgn. Deretter legger du inn forutsetningen for hvor mye en sparepære bruker.

Kalkulatoren gir deg som svar hva kostnadene er i dag, og hva den blir etter lyspære-tiltakene. I tillegg gir den svaret på hvor mye du sparer per år på hvert av tiltakene.

Nå som det er kommet nye pæretyper vil det i praksis bli mindre å spare. Men hvis du ennå ikke har installert nye typer pærer er det litt å spare.

 

Se også:

Strømsparing: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparing: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparing: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Fyringskalkulator
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.