Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen når du har barn.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Stipendreduksjons-kalkulator

 
  Din lønnsinntekt per år    
  Vanlig stipenddel per år    
  Er du enslig eller gift/samboer  
  Ligningsmessig formue (felles)    
  Hvor mange måneder med støtte  
  Hvis du har barn:  
  Antall barn født i 2003 (for støtte i 18/19) eller senere  
  Ektefelle/partners månedsinntekt    
  Stipend for barn per måned    
     
  Stipendreduksjoner per år:  
  Reduksjon i utdanningsstipendiet    
  Nytt utdanningsstipend    
     
  Totalt forsørgerstipend    
  Reduksjon i forsørgerstipendet    
  Nytt forsørgerstipend    
     
  Sum reduksjoner    
   

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om stipendreduksjonskalkulatoren

Inntekt og formue har betydning for hvor stor stipenddelen blir. Går disse over visse grenser, reduserer stipenddelen. Kalkulatoren regner med satsene som gjelder for 2018.

Det du mister i utdanningsstipend blir gjort om til lån, og inngår i det ordinære lånebeløpet. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter forsørgerstipendet.

Les mer om reglene for reduksjon av stipend her.

Velg først hvilket år du skal regne på. Deretter legger du inn hvor mye utdanningsstipend du kan få. Det er forhåndsinnlagt den normale stipenddelen med 10 måneder støtte. Deretter legger du inn lønnsinntekt, sivilstand og formue (felles hvis gift). Antall måneder studier har betydning for størrelsen på reduksjonen.

Kalkulatoren regner så ut hvor mye reduksjonen blir, og hva det nye stipendet blir på.

Hvis du har barn
Hvis du har barn kan du få forsørgerstipend. Kalkulatoren regner ut hva du kan få, og hva ektefellen/samboerens inntekt kan redusere forsørgerstipendet med.

 

Se også:

Reduksjon av lån og stipend
Les mer på Smarte Penger.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.