Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen når du har barn.

Les mer om kalkulatoren under.

Stipendreduksjons-kalkulator
Din lønnsinntekt per år    
Vanlig stipenddel per år    
Er du enslig eller gift/samboer
   
Skattemessig formue (felles)    
Hvis du har barn:      
Antall barn 16 år eller yngre    
Ektefelle/partners månedsinntekt    
Stipend for barn per måned    
       
Stipendreduksjoner per år:
Reduksjon i utdanningsstipendiet    
Nytt utdanningsstipend    
       
Reduksjon i barnestipendet per måned    
Nytt barnestipend per måned    
Totalt barnestipend per år (11 mnd)    
Reduksjon i barnestipendet    
Nytt barnestipend per år    
       
Sum reduksjoner i stipendene    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om stipendreduksjonskalkulatoren

Inntekt og formue har betydning for hvor stor stipenddelen blir. Går disse over visse grenser, reduserer stipenddelen. Kalkulatoren regner med satsene som gjelder for 2023.

Det du mister i utdanningsstipend blir gjort om til lån, og inngår i det ordinære lånebeløpet. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter forsørgerstipendet.

Les mer om reglene for reduksjon av stipend her.

Velg først hvilket år du skal regne på. Deretter legger du inn hvor mye utdanningsstipend du kan få. Det er forhåndsinnlagt den normale stipenddelen med 11 måneder støtte. Deretter legger du inn lønnsinntekt, sivilstand og formue (felles hvis gift). Antall måneder studier har betydning for størrelsen på reduksjonen.

Kalkulatoren regner så ut hvor mye reduksjonen blir, og hva det nye stipendet blir på.

Hvis du har barn
Hvis du har barn kan du få forsørgerstipend. Kalkulatoren regner ut hva du kan få, og hva ektefellen/samboerens inntekt kan redusere forsørgerstipendet med.

 

Se også:

Reduksjon av lån og stipend
Les mer på Smarte Penger.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.