Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen når du har barn.

Les mer om kalkulatoren under.

Stipendreduksjons-kalkulator
Din lønnsinntekt per år    
Vanlig stipenddel per år    
Er du enslig eller gift/samboer
   
Skattemessig formue (felles)    
Hvor mange måneder med støtte
   
Hvis du har barn:      
Antall barn født i 2006 (for støtte i 21/22) eller senere    
Ektefelle/partners månedsinntekt    
Stipend for barn per måned    
       
Stipendreduksjoner per år:
Reduksjon i utdanningsstipendiet    
Nytt utdanningsstipend    
Totalt barnestipend    
Reduksjon i barnestipendet    
Nytt barnestipend    
Sum reduksjoner    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om stipendreduksjonskalkulatoren

Inntekt og formue har betydning for hvor stor stipenddelen blir. Går disse over visse grenser, reduserer stipenddelen. Kalkulatoren regner med satsene som gjelder for 2021.

Det du mister i utdanningsstipend blir gjort om til lån, og inngår i det ordinære lånebeløpet. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter forsørgerstipendet.

Les mer om reglene for reduksjon av stipend her.

Velg først hvilket år du skal regne på. Deretter legger du inn hvor mye utdanningsstipend du kan få. Det er forhåndsinnlagt den normale stipenddelen med 11 måneder støtte. Deretter legger du inn lønnsinntekt, sivilstand og formue (felles hvis gift). Antall måneder studier har betydning for størrelsen på reduksjonen.

Kalkulatoren regner så ut hvor mye reduksjonen blir, og hva det nye stipendet blir på.

Hvis du har barn
Hvis du har barn kan du få forsørgerstipend. Kalkulatoren regner ut hva du kan få, og hva ektefellen/samboerens inntekt kan redusere forsørgerstipendet med.

 

Se også:

Reduksjon av lån og stipend
Les mer på Smarte Penger.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.