Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i stipenddelen i Lånekassen ut fra inntekt og formue.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Stipendreduksjons-kalkulator

 
  Hvilket år skal du regne på  
  Fullt stipend  
  Lønnsinntekt + kapitalinntekt  
  Er du enslig eller gift/samboer  
  Ligningsmessig formue (felles)  
  Hvor mange måneder med støtte  
 
  Reduksjon i stipendiet  
  Ny stipenddel  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om stipendreduksjonskalkulatoren

Inntekt og formue har betydning for hvor stor stipenddelen blir. Går disse over visse grenser, reduserer stipenddelen.

Hvis du har barn skal du bruke denne kalkulatoren.

Det du mister i stipend blir gjort om til lån, og inngår i det ordinære lånebeløpet. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter et eventuelt forsørgerstipend.

Les mer om reglene for reduksjon av stipend her.

Velg først hvilket år du skal regne på. Deretter legger du inn hvor mye stipend du kan få. Det er forhåndsinnlagt den normale stipenddelen med 10 måneder støtte. Deretter legger du inn lønnsinntekt, sivilstand og formue (felles hvis gift). Antall måneder studier har betydning for størrelsen på reduksjonen.

Kalkulatoren regner så ut hvor stor en eventuell reduksjon blir, og hva det nye stipendet blir etter reduksjonen.

 

Se også:

Reduksjon av lån og stipend
Les mer på Smarte Penger.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Denne kalkulatoren tar hensyn til hva forsørgerstipendet kan bli redusert med.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.