Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i stipenddelen i Lånekassen ut fra inntekt og formue.

Les mer om kalkulatoren under.

Stipendreduksjons-kalkulator
Hvilket år skal du regne på
 
Fullt stipend  
Lønnsinntekt + kapitalinntekt  
Er du enslig eller gift/samboer
 
Skattemessig formue (felles)  
Hvor mange måneder med støtte
 
Reduksjon i stipendiet  
Ny stipenddel  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om stipendreduksjonskalkulatoren

Inntekt og formue har betydning for hvor stor stipenddelen blir. Går disse over visse grenser, reduserer stipenddelen.

Reduksjonen beregnes ut fra skatteåret, ikke studieåret (det er en liten forskjell mellom de to).

Hvis du har barn skal du bruke denne kalkulatoren.

Det du mister i stipend blir gjort om til lån, og inngår i det ordinære lånebeløpet. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter et eventuelt forsørgerstipend.

Les mer om reglene for reduksjon av stipend her.

Velg først hvilket år du skal regne på. Deretter legger du inn hvor mye stipend du kan få. Det er forhåndsinnlagt den normale stipenddelen med 11 måneder støtte. Deretter legger du inn lønnsinntekt, sivilstand og formue (felles hvis gift). Antall måneder studier har betydning for størrelsen på reduksjonen.

Fullt stipend er er 53.195 kroner i 2023, 51.002 kroner i 2022. I 2021 var det på 50.205 kroner.

Kalkulatoren regner så ut hvor stor en eventuell reduksjon blir, og hva det nye stipendet blir etter reduksjonen.

 

Se også:

Reduksjon av lån og stipend
Les mer på Smarte Penger.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Denne kalkulatoren tar hensyn til hva forsørgerstipendet kan bli redusert med.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.