Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Målet med jobbsøknaden er å overbevise arbeidsgiver om at du bør kalles inn til jobbintervju, så legg ned tid og energi i arbeidet med å utforme søknaden.

Sett deg godt inn i hvilke krav som stilles i utlysningen, og skriv søknaden som et svar til denne. Forklar hvordan du oppfyller kravene, og passer til jobben - kort sagt fortell arbeidsgiver hvorfor bedriften har behov for akkurat deg.

Det er viktig at du unngår «samlebånd-søknadsskriving». Du skal skrive en søknad som er tilpasset akkurat den stillingen du søker på - og ikke sende varianter av én søknad til alle du søker jobb hos. Skriver du mange søknader, er det likevel vanskelig å unngå noen standardformuleringer.

Det er viktig at du i søknaden vektlegger de kvalifikasjonene du faktisk oppfyller, og at du er flink til å få frem dine sterke sider.

Hold deg til poenget

Søknaden din blir helst ikke overstige én A4-side, og det er derfor viktig at du holder deg til poenget. Unngå å falle for fristelsen til å ramse opp alt du har av utdanning og jobberfaring - dette står jo allerede i CV-en.

I søknaden bør du søke å utdype det som står i CV-en, fortell konkret hvordan den jobberfaringen eller utdanningen du har gjør deg egnet for stillingen du søker på. Ved å skrive om detaljer som kurskoder eller årstall gjør du dessuten teksten mer tunglest, noe som kan gjøre det mindre interessant for arbeidsgiver å lese nøye gjennom hele søknaden.

Oppbygning

Du kan bygge opp en søknad på denne måten:

* Begynn med å skrive hvilken stilling du søker på, og hvor du har sett utlysningen

* Deretter bør du skrive om din motivasjon for å søke på akkurat denne stillingen.

* I neste avsnitt bør du skrive kort om utdanning og jobberfaring, før du går over til å skrive konkret om hvordan dette deg egnet for jobben.

* Avslutningsvis kan du skrive noe om spesiell erfaring, og evt. dine personlige egenskaper- sistnevnte kan du for eksempel skrive om ved å vise til tidligere arbeidsgiveres beskrivelser av deg, eller ved å vise til konkrete situasjoner hvor egenskapene dine kommer frem.

* Helt til sist kan du legge til at arbeidsgiver kan ta kontakt (og hvordan - mail, telefon), dersom det skulle være behov for mer informasjon. Det er også naturlig å avslutte med at du håper fra arbeidsgiver.

Les gjennom

Før du sender søknaden, må du sørge for å luke ut skrivefeil - få gjerne noen andre til å lese gjennom, da man lett kan se seg blind på det man selv har skrevet.

 

Se også:

Hvordan søke etter jobb

Hvordan skrive CV

Slik forbereder du deg til jobbintervju

Åpen søknad

Arbeidskontrakt

Attest i arbeidsforhold

Eksterne nettsider:

På disse sidene finner du maler/eksempler på jobbsøknader:

NAV: Tips til jobbsøknaden

Karrieresenteret ved UiO

Studenttorget