Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er nå du skal overbevise arbeidsgiver om at du er den rette for jobben, og gode forberedelser er viktig.

Når du er blitt innkalt til intervju, betyr dette at den potensielle arbeidsgiveren har lest din søknad og cv, og mener at du kan ha de kvalifikasjonene og den bakgrunnen som trengs for jobben.

Nå skal du overbevise arbeidsgiver om at du har den rette motivasjonen, den riktige personligheten - og i det hele tatt er rett person til stillingen.

Et jobbintervju varer vanligvis i 45-90 minutter. Det er vanligvis fra 1-3 intervjuere. Etter at du har fått presentert deg, vil arbeidsgiver vanligvis begynne med å fortelle litt om bedriften. Deretter vil arbeidsgiver stille deg noen spørsmål, før du til slutt sannsynligvis vil få muligheten til å stille noen spørsmål du har om bedriften eller den stillingen du har søkt på.

Enkelte ganger innkaller arbeidsgiver også til gruppeintervju, men dette vil du etter all sannsynlighet få beskjed om på forhånd. Det hender også at arbeidsgiver spør om søkeren vil ta en personlighetstest.

Forbered deg godt

Når du har blitt innkalt til intervju, bør du forberede deg ved å gjøre research på bedriften. Sørg for å vite mest mulig om bedriftens produkter og tjenester. Også om bransjen selskapet jobber i.

Vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv. Du må kunne utdype ting du skrev i cv'en, og forklare eventuelle hull i den.

Tenk så nøye gjennom hvorfor du vil ha denne jobben, og hvorfor du mener deg kvalifisert til stillingen.

Det er kanskje selvsagt, men når intervjudagen kommer må du passe på å kle deg passende, møte opp til riktig tid og ta med attester og vitnemål.

Vær forberedt på en rekke forskjellige spørsmål

Som en del av forberedelsene bør du ha gjennomgått en rekke spørsmål du kan risikere å få. Gå igjennom spørsmålene og tren opp svarene. Det aller beste er å få noen du kjenner til å gjennomføre et «prøveintervju» med deg på forhånd.

En slik gjennomgang av spørsmål vil du ikke bare ha nytte av i dette ene intervjuet, men vil være nyttig i alle intervjuer du eventuelt skal ta.

Her kan du se en lang rekke spørsmål som kan bli stilt i jobbintervjuet.

Under jobbintervjuet

Ikke vær passiv under intervjuet. Ikke bare svar på spørsmålene. Hvis du selv stiller spørsmål vil du virke mer interessert og motivert for jobben. Men ikke still spørsmål bare for å stille spørsmål

Når du får spørsmål vær for eksempel ærlig på forbedringspotensiale som du eventuelt har. Svar også utfyllende på spørsmål. Hvis du bare gir korte svar vanskeliggjør dette intervjuet, og intervjueren får sannsynligvis ikke de svarene han ønsker.

Ta kontakt, hvis du ikke hører noe

Det føles kanskje ikke alltid sånn, men ha i bakhodet at den ansatte og arbeidsgiveren er likeverdige parter under intervjuet.

Dersom du ikke har hørt noe fra arbeidsgiver etter et par ukers tid, kan du ta kontakt for å høre hvor langt de har kommet i ansettelsesprosessen. Dersom det viser seg at du ikke fikk jobben, kan det være nyttig å spørre arbeidsgiver hvorfor det ikke ble deg denne gangen.

 

Les mer om jobb:

Hvordan søke etter jobb

Hvordan skrive jobbsøknad

Hvordan skrive CV

Åpen søknad

Arbeidskontrakt

Attest fra arbeidsgiver

Eksterne nettsider:

Nav: Jobbintervju

Karrieresenteret v/UiO

Studenttorget