Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En cv skal inneholde kortfattet informasjon slik som navn, alder og kontaktinformasjon, og en kronologisk oversikt over utdanning og arbeidserfaring.

Cv er en forkortelse for Curriculum Vitae. På latin betyr dette «livets løp», og vi kjenner begrepet best i forbindelse med den oversikten vi sender til potensielle arbeidsgivere i forbindelse med en jobbsøkingsprosess.

Kort fortalt skal en cv inneholde kortfattet informasjon om arbeidssøkeren, slik som navn, alder og kontaktinformasjon og ikke minst en kronologisk oversikt over utdanning og arbeidserfaring.

Kort og konsist

En cv bør som nevnt være kortfattet, men den gamle regelen om at cv-en bør være på maks én side stemmer ikke nødvendigvis. I dag skifter blant annet de fleste jobb oftere enn det som var vanlig tidligere, og relevant informasjon om arbeidserfaring vil da naturlig ta mer plass.

Men det vil sjelden være lurt å skrive mer enn to sider - regelen om at det er beste å skrive kort og konsist står seg fortsatt godt.

Personlig preg

En arbeidsgiver kan motta svært mange cv-er i en ansettelsesprosess, og det kan være vanskelig å skille seg ut i mengden. Men å gå bevisst inn for å lage en helt spesiell og uformell cv fungerer ikke bestandig.

Se an bedriften du søker jobb hos. Hvis du søker en stilling hvor det er spesielt viktig med kreativitet, kan en slik cv fungere, mens den i andre bedrifter vil kunne falle helt gjennom. I de fleste tilfeller bør du satse på en formell cv-variant.

Dette bør være med i cv-en:

Personalia og kontaktinformasjon

Navn, adresse, telefonnumre du nås på og mailadresse. I tillegg er det vanlig å oppgi fødselsår og sivilstatus. Du kan også oppgi om du har barn.

Arbeidserfaring og praksis

Start med den jobben du har/hadde sist, og før opp ansattperioder, arbeidsgiver og stillingstittel. Avhengig av hvor relevante de er, kan du informere om arbeidsoppgaver.

Utdanning

Også her bør du føre opp siste utdanningssted først. Informer om tidsperioden du gikk ved utdanningsinstitusjonen, hvor du gikk på skole/studerte og navn på fag/studieretning/navn på utdanning.

Andre ting

I tillegg er det vanlig å informere om språkkunnskaper, IT-kunnskaper, kurs, verv og fritidsinteresser for å nevne noe. Men tenk hele veien på om opplysningene du oppgir er interessant for nettopp denne arbeidsgiveren.

Dersom du fører opp referanser i cv-en, bør du spørre dem du vil ha som referanser for deg om det er greit for dem.

Ikke ta med alt

Har du vært ute i arbeidslivet i mange år, kan det være lurt å begynne å kutte nedenfra når det kommer til alle små og store stillinger du har hatt gjennom årene. Det samme med interesser, reiseperioder og lignende.

Grunnen er at erfaringene som virkelig er relevante for nettopp denne stillingen drukner i alt det andre. Vær derfor bevisst på å tydeliggjøre det som er viktigst for hver enkelt jobb.

Forklar «hullene»

Dersom du av ulike årsaker har korte eller lange «hull» i CV-en, enten mellom jobber, eller mellom utdanning og jobb, så bør du ikke prøve å dekke over hullene for eksempel ved å skrive at et arbeidsforhold begynte før, eller sluttet senere enn det faktisk gjorde.

Det er en enkel sak for arbeidsgiver å oppdage at du har pyntet på sannheten, ved å ringe referanser, eller lese attester. Så dersom du bare tok en pause, reiste rundt eller var arbeidsledig, så er det bedre å være ærlig om det i cv-en.

Det lønner seg naturligvis heller ikke å jukse på andre måter i cv-en. Skryter du på deg utdannelse eller erfaring du ikke har, og kanskje til og med legger ved falske vitnemål, så risikerer du i verste fall politianmeldelse. Med andre ord - hold deg alltid til sannheten i cv-en.

Vurdér bilde

I Norge er det ikke blitt helt vanlig å legge ved bilde med cv-en. Men dersom du vet at du søker på en jobb sammen med veldig mange andre søkere, kan det være en idé å legge ved et bilde rett og slett for å skille seg litt ut. Kanskje arbeidsgiver husker nettopp deg, fordi han eller hun forbinder din CV med bildet av deg.

Les gjennom til slutt

Du imponerer ikke potensielle arbeidsgivere med skrivefeil i cv-en, så les grundig gjennom cv-en og luk vekk stave- og grammatiske feil før du sender den inn.

Det er lett å se seg blind på det man selv har skrevet, så få en venn eller familiemedlem til å lese grundig gjennom cv-en før du sender den.

 

Se også:

Hvordan søke etter jobb

Hvordan skrive jobbsøknad

Slik forbereder du deg til jobbintervju

Åpen søknad

Arbeidskontrakt

Arbeidsattest

Eksterne sider:

NAV: Eksempler på CV og søknader

NAV: Tips til jobbsøknaden