Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Arbeidsgiver må gi alle ansatte en skriftlig attest.

Alle arbeidstakere som slutter etter lovlig oppsigelse har krav på en skriftlig attest jf. arbeidsmiljøloven § 15-15.

Det holder altså ikke at arbeidsgiver sier seg villig til å være referanse – du skal få en skriftlig attest uten å måtte be om det.

Dette skal være med

Ifølge loven skal attesten minimum inneholde opplysninger om:

  • arbeidstakers navn
  • fødselsdato
  • hva arbeidet har bestått i
  • arbeidsforholdets varighet

Under punktet «hva arbeidet har bestått i» bør arbeidsgiver gi noe nærmere informasjon om hvilke arbeidsoppgaver den ansatte har utført i ansettelsesperioden.

Loven krever altså ikke at arbeidsgiver kommer med noen subjektive oppfatninger om den ansatte, men det er ganske vanlig at dette blir gjort – ikke minst for å fortelle potensielle nye arbeidsgivere noe mer utfyllende om hvordan den ansatte er, og har gjort jobben sin.

Dersom arbeidstakeren har blitt avskjediget, kan arbeidsgiver skrive dette i attesten uten å fortelle noe nærmere om årsaken til avskjedigelsen.

 

Se også: 

Arbeidskontrakt

Reglene for hvor mye du kan jobbe

Overtid

Redusert arbeidstid

Sommerjobb

Guide til sykepenger

Yrkesskade