Her er 330 yrker rangert etter hvor stor lønnsøkning de enkelte har hatt i prosent av fjoråret.

Den største lønnsøkningen i prosent hadde fiskere med 12,9 prosent, en økning på 56.600 kroner.

Nest størst økning hadde handels- og skipsmglere med en økning på 12,6 prosent, men der var lønnsøkningen på 148.100 kroner. Dette er også yrket med den høyeste gjennomsnittslønnen.

Se også:

Lønnsnivået i 330 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Dette er størrelsen på lønningene i Norge

 

Yrke 2017 2018 Endring
Fiskere 438 720 495 360 12,9%
Handels- og skipsmeglere 1 172 040 1 320 120 12,6%
Andre yrker innen estetiske fag 470 160 528 360 12,4%
Slaktere, fiskehandlere mv. 386 280 424 320 9,8%
Håndpakkere mv. 396 240 430 800 8,7%
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 307 800 333 240 8,3%
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 758 040 815 280 7,6%
Arbeidsformidlere 475 680 511 560 7,5%
Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 364 680 391 920 7,5%
Sjefssekretærer 528 840 568 320 7,5%
Idrettsutøvere 510 960 546 600 7,0%
Skytebaser og sprengningsarbeidere 619 440 659 160 6,4%
Strategi- og planleggingssjefer 714 360 759 240 6,3%
Dataregistrere 488 400 517 320 5,9%
Torghandlere 484 080 512 640 5,9%
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 308 160 326 160 5,8%
Personalkontormedarbeidere 538 440 567 720 5,4%
Varepåfyllere 368 280 388 200 5,4%
Hjemmehjelper 390 480 411 600 5,4%
Flyverter, båtverter mv. 407 760 429 360 5,3%
Vektere 412 560 433 560 5,1%
Informasjonsskrankemedarbeidere 454 920 477 840 5,0%
Kundebehandlere lån og kreditt 602 640 632 280 4,9%
Databasedesignere og -administratorer 662 520 695 040 4,9%
Audiografer og logopeder 476 400 499 560 4,9%
Produkt- og klesdesignere 573 120 600 960 4,9%
Verktøymaker, låsesmeder mv. 454 800 476 760 4,8%
Servitører 346 680 363 000 4,7%
Renholdsledere i virksomheter 436 440 456 960 4,7%
Sivilingeniører (telekommunikasjon) 675 600 707 280 4,7%
Politikere 745 080 779 880 4,7%
Operatører innen kjemisk industri 508 800 532 440 4,6%
Bartendere 348 240 364 320 4,6%
Kontrolloperatører innen metallproduksjon 525 360 549 600 4,6%
Ambulansepersonell 494 400 516 840 4,5%
Brukerstøtte, IKT 514 800 537 840 4,5%
Metalldreiere mv. 434 760 453 840 4,4%
Ledere av eldreomsorg 657 000 685 560 4,3%
Andre bygningsarbeidere 425 400 443 880 4,3%
Havbruksarbeidere 520 200 542 760 4,3%
Reisebyråmedarbeidere mv. 464 880 485 040 4,3%
Revisorer, regnskapsrådgivere 667 440 696 120 4,3%
Jordmødre 587 760 612 960 4,3%
Montører av mekaniske produkter 448 800 468 000 4,3%
Ledere av IKT-enheter 878 880 916 320 4,3%
Overflatebehandlere og lakkerere 425 640 443 760 4,3%
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 925 560 964 080 4,2%
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 707 760 737 040 4,1%
Innbindere mv. 372 840 388 200 4,1%
Bakere, konditorer mv. 393 960 410 160 4,1%
Melke- og husdyrprodusenter 342 000 356 040 4,1%
Sveisere 450 600 469 080 4,1%
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 788 160 820 440 4,1%
Sykepleiere 502 200 522 720 4,1%
Skogbrukere 397 560 413 760 4,1%
Dyrepleiere 374 400 389 640 4,1%
Bingoverter, bookmakere mv. 361 680 376 200 4,0%
Altmuligmann 394 920 410 760 4,0%
Ledere av helsetjenester 711 360 739 800 4,0%
Spesialsykepleiere 553 920 576 000 4,0%
Sivilagronomer mv. 614 400 638 880 4,0%
Anleggsmaskin- og industrimekanikere 477 000 495 840 3,9%
Telefon- og nettselgere 453 480 471 360 3,9%
Rådgivere/forskere, humanistiske fag 502 440 522 120 3,9%
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 470 400 488 760 3,9%
Flygere 1 009 440 1 048 680 3,9%
Operatører innen metallurgiske prosessfag 441 600 458 760 3,9%
Andre hjelpearbeidere i industri 427 200 443 760 3,9%
Bud mv. 359 640 373 560 3,9%
Ernæringsfysiologer 586 920 609 600 3,9%
Grafiske- og multimediadesignere 526 680 546 960 3,9%
Reklame- og markedsføringsrådgivere 592 560 615 360 3,8%
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 607 080 630 360 3,8%
Yrkesdykkere 561 600 583 080 3,8%
Geologer og geofysikere 978 720 1 016 040 3,8%
Anleggsmaskinførere 460 920 478 320 3,8%
Radiografer mv. 503 760 522 720 3,8%
Operatører innen tekstilproduksjon mv. 411 480 426 960 3,8%
Finans- og økonomisjefer 974 520 1 010 880 3,7%
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 470 520 488 040 3,7%
Takstmenn 557 400 578 040 3,7%
Operatører innen trelastproduksjon 396 480 411 120 3,7%
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 736 200 763 320 3,7%
Feiere, fasaderenholdere mv. 425 160 440 760 3,7%
Journalister 587 880 609 360 3,7%
Salgskonsulenter innen IKT-produkter 717 720 743 880 3,6%
Arkivassistenter 467 880 484 800 3,6%
Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 650 520 674 040 3,6%
Internett-teknikere 598 680 620 160 3,6%
Taktekkere 435 720 451 320 3,6%
Operatører innen boring mv. 699 360 724 320 3,6%
Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 420 840 435 840 3,6%
Sivilingeniører (elektronikk) 774 240 801 720 3,5%
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 410 520 425 040 3,5%
Andre yrker innen offentlig forvaltning 479 280 496 200 3,5%
Hjelpearbeidere i anlegg 428 640 443 760 3,5%
Matematikere, statistikere mv. 637 680 660 120 3,5%
Skogteknikere 526 200 544 680 3,5%
Arbeidsleder, industri 544 920 563 880 3,5%
Ledere av sosialomsorg 637 800 659 880 3,5%
Politibetjenter mv. 572 400 592 080 3,4%
Programvareutviklere 678 000 701 280 3,4%
Andre programvare- og applikasjonsutviklere 679 200 702 480 3,4%
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 477 480 493 680 3,4%
Tekniske tegnere 571 920 591 240 3,4%
Andre lærere 554 280 573 000 3,4%
Personal- og karriererådgivere 634 080 655 320 3,3%
Andre musikklærere 512 640 529 680 3,3%
Operatører innen glass- og keramisk produksjon 423 120 437 160 3,3%
Elektronikkingeniører 661 200 683 040 3,3%
Operatører innen papirprodukter 393 840 406 800 3,3%
Toppledere i interesseorganisasjoner 728 880 752 640 3,3%
Platearbeidere 428 160 441 960 3,2%
Fyrkjele- og turbinoperatører 485 640 501 240 3,2%
Informasjonsrådgivere 599 160 618 360 3,2%
Møbeltapetserere mv. 427 080 440 760 3,2%
Operatører innen produksjon av betong mv. 440 280 454 320 3,2%
Agroteknikere 519 840 536 400 3,2%
Administrerende direktører 918 720 947 880 3,2%
Kontormedarbeidere 457 560 472 080 3,2%
Arbeidsleder, bygg og anlegg 609 240 628 560 3,2%
Organisasjonsrådgivere mv. 625 800 645 480 3,1%
Trenere og idrettsdommere 485 760 501 000 3,1%
Andre håndverkere 356 520 367 680 3,1%
Interiørdesignere og dekoratører 483 840 498 960 3,1%
Lagermedarbeidere og material-forvaltere 449 280 463 320 3,1%
Yrkesfaglærere 530 280 546 840 3,1%
Rådgivere innen kompetanseutvikling 634 560 654 360 3,1%
Andre helseyrker 473 640 488 400 3,1%
Serviceelektronikere 478 320 493 200 3,1%
Støpere 417 960 430 920 3,1%
Butikkmedarbeidere 402 600 415 080 3,1%
Energimontører 492 000 507 240 3,1%
Ledere av logistikk og transport mv. 749 280 772 440 3,1%
Operatører innen næringsmiddelproduksjon 419 640 432 600 3,1%
Andre hjelpearbeidere 449 640 463 440 3,1%
Kjøkkenassistenter 348 480 359 160 3,1%
Operatører innen plastprodukter 416 880 429 600 3,1%
Renseri- og vaskerimaskinoperatører 370 200 381 480 3,0%
Driftsteknikere, IKT 594 960 613 080 3,0%
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 776 640 800 280 3,0%
Arkivarer og kuratorer 520 560 536 400 3,0%
Andre pleiemedarbeidere 406 200 418 560 3,0%
Butikkavdelingssjefer 457 680 471 600 3,0%
Skoleassistenter 368 760 379 920 3,0%
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 809 280 833 760 3,0%
Betongarbeidere 473 760 488 040 3,0%
Maskiningeniører 617 400 636 000 3,0%
Ledere innen akvakultur mv. 782 400 805 920 3,0%
Rådgivere innen sosiale fagfelt 495 240 510 120 3,0%
Kuldemontører mv. 500 160 515 160 3,0%
Eiendomsmeglere og - forvaltere 737 520 759 600 3,0%
Steinhoggere mv. 458 280 471 960 3,0%
Protese- og tannteknikere 507 960 523 080 3,0%
Kjøreskolelærere 500 400 515 280 3,0%
Truckførere 425 160 437 760 3,0%
Ledere av omsorgstjenester for barn 601 560 619 320 3,0%
Regnskapsmedarbeidere 505 200 520 080 2,9%
Helse- og miljøkontrollører 668 760 688 320 2,9%
Kundesentermedarbeidere 448 800 461 880 2,9%
Andre salgsmedarbeidere 437 400 450 120 2,9%
Selgere (engros) 607 560 625 200 2,9%
Toppledere i offentlig administrasjon 1 116 960 1 149 360 2,9%
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 567 120 583 560 2,9%
Legespesialister 965 280 993 240 2,9%
Ledere av utdanning og undervisning 676 920 696 480 2,9%
Murere 436 080 448 680 2,9%
Rørleggere og VVS-montører 472 560 486 120 2,9%
Spesialister i pedagogikk 582 480 599 160 2,9%
Hjelpearbeidere i bygg 388 320 399 360 2,8%
Ergoterapeuter 465 600 478 800 2,8%
Finans- og investeringsrådgivere 733 080 753 840 2,8%
Vaktmestre 449 280 462 000 2,8%
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 492 720 506 640 2,8%
Andre ingeniører 641 880 660 000 2,8%
Tømrere og snekkere 422 640 434 520 2,8%
Regnskapsførere 577 440 593 640 2,8%
Fysioterapeuter 483 480 497 040 2,8%
Skattefunksjonærer 463 320 476 280 2,8%
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 334 680 344 040 2,8%
Renholdere i virksomheter 388 440 399 240 2,8%
Malere og byggtapetserere 419 160 430 800 2,8%
Andre sikkerhetsarbeidere 397 560 408 600 2,8%
Tollere 463 680 476 520 2,8%
Forsikrings- og finansmedarbeidere 507 240 521 280 2,8%
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 698 880 718 200 2,8%
Landskapsarkitekter 670 920 689 400 2,8%
Førtrykkere 462 720 475 440 2,7%
Psykologer 615 960 632 880 2,7%
Industrisyere 380 400 390 840 2,7%
Bygningsingeniører 621 720 638 760 2,7%
Dyrepassere og - trenere mv. 370 680 380 760 2,7%
Kokker 394 800 405 480 2,7%
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 485 640 498 720 2,7%
Billettselgere 455 160 467 400 2,7%
Grunnskolelærere 522 240 536 280 2,7%
Montører av elektriske og elektroniske produkter 464 880 477 360 2,7%
Lønningsmedarbeidere 514 680 528 480 2,7%
Systemanalytikere/-arkitekter 716 160 735 240 2,7%
Møbelsnekkere 410 640 421 560 2,7%
Vernepleiere 501 720 515 040 2,7%
Lektorer mv. (videregående skole) 561 120 576 000 2,7%
Postbud og postsorterere 417 120 428 160 2,6%
Resepsjonister (ekskl. hotell) 441 120 452 760 2,6%
Kundebehandlere, bank og postkontor 445 920 457 680 2,6%
Varehandelssjefer 565 920 580 800 2,6%
Tannleger 740 040 759 480 2,6%
Bilmekanikere 429 000 440 160 2,6%
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 586 560 601 800 2,6%
Helsesekretærer 406 440 417 000 2,6%
Arbeidsledere for kontorpersonell 635 880 652 320 2,6%
Sivilingeniører (industri og produksjon) 665 160 682 320 2,6%
Advokatsekretær 496 560 509 280 2,6%
Lastebil- og trailersjåfører 428 280 439 200 2,5%
Kjemikere 759 720 779 040 2,5%
PR- og informasjonssjefer 769 200 788 760 2,5%
Fysikere og astronomer 712 920 731 040 2,5%
Brannkonstabler 558 480 572 640 2,5%
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 606 960 622 320 2,5%
Dirigenter, komponister, musikere og sangere 551 280 565 200 2,5%
Andre administrative ledere 777 840 797 400 2,5%
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 253 040 1 284 360 2,5%
Salgs- og markedssjefer 858 360 879 720 2,5%
Kjemiingeniører 673 560 690 240 2,5%
Restaurantsjefer 478 200 489 960 2,5%
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 791 160 810 600 2,5%
Andre opplysningsmedarbeidere 464 280 475 680 2,5%
Operatører innen treforedling 415 800 426 000 2,5%
Elkraftingeniører 674 040 690 480 2,4%
Flygeledere 966 480 990 000 2,4%
Veterinærer 603 000 617 640 2,4%
Husholdere 458 400 469 440 2,4%
Transportfunksjonærer 489 240 501 000 2,4%
Logistikkmedarbeidere 529 920 542 640 2,4%
Optikere 536 400 549 120 2,4%
Hotellresepsjonister 361 320 369 840 2,4%
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 352 080 360 360 2,4%
Kran- og heisførere mv. 497 400 509 040 2,3%
Sivilingeniører (kjemi) 740 280 757 560 2,3%
Bioingeniører 493 680 505 200 2,3%
Operatører innen produksjon av gummiprodukter 437 400 447 600 2,3%
Personalsjefer 913 320 934 440 2,3%
Gjenvinningsarbeidere 390 720 399 720 2,3%
Bilvaskere 380 760 389 520 2,3%
Landmålere, kartografer mv. 589 440 603 000 2,3%
Speditører og befraktere 543 720 556 200 2,3%
Forsikringsagenter 643 080 657 840 2,3%
Sports- og aktivitetsinstruktører 437 640 447 600 2,3%
Sentralbordoperatører 423 840 433 440 2,3%
Jurister og advokater 786 360 804 000 2,2%
Konduktører 594 960 608 160 2,2%
Spesiallærere / spesialpedagoger 520 560 532 080 2,2%
Saksbehandlere innen sosiale ytelser 441 720 451 440 2,2%
Oversettere, tolker mv. 469 800 480 120 2,2%
Teknikere innen telekom 496 920 507 600 2,1%
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 592 200 604 920 2,1%
Energikontrolloperatører 586 920 599 520 2,1%
Kopper- og blikkenslagere 441 960 451 440 2,1%
Ledere av industriproduksjon mv. 813 120 830 520 2,1%
Andre juridiske yrker 742 680 758 280 2,1%
Teknikere innen radio og tv 514 320 525 000 2,1%
Elektrikere 486 840 496 920 2,1%
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 063 200 1 085 160 2,1%
Forsknings- og utviklingsledere 929 160 948 240 2,1%
Frisører 352 680 359 880 2,0%
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 737 040 751 920 2,0%
Finansanalytikere 728 760 743 400 2,0%
Sivilarkitekter 689 400 703 200 2,0%
Reiseledere og guider 392 520 400 320 2,0%
Nettverks- og systemteknikere, IKT 638 520 650 880 1,9%
Skreddere, buntmakere mv. 439 200 447 600 1,9%
Helsefagarbeidere 428 160 436 320 1,9%
Dekksoffiserer og loser 725 880 739 680 1,9%
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 499 200 508 680 1,9%
Sjefskokker 441 240 449 520 1,9%
Glassarbeidere 429 240 437 280 1,9%
Renovasjonsarbeidere 423 120 431 040 1,9%
Førskolelærere 461 880 470 520 1,9%
Isolatører mv. 446 400 454 560 1,8%
Tannpleiere 467 040 475 560 1,8%
Laste- og lossearbeidere 430 440 438 240 1,8%
Gulv- og flisleggere 433 800 441 600 1,8%
Miljøvernrådgivere 630 240 641 520 1,8%
Befal med sersjant grad 477 960 486 360 1,8%
Finansmeglere 1 130 400 1 150 200 1,8%
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 372 240 378 720 1,7%
Meteorologer 609 240 619 800 1,7%
Bil-, drosje- og varebilførere 390 960 397 680 1,7%
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 663 360 674 640 1,7%
Sivilingeniører (elkraftteknikk) 819 240 832 920 1,7%
Forfattere mv. 629 280 639 480 1,6%
Regissører 617 040 627 000 1,6%
Farmasøyter 686 160 696 720 1,5%
Sikkerhetsanalytikere mv. 708 600 719 280 1,5%
Dommere 932 040 945 720 1,5%
Hjelpearbeidere i gartneri mv. 369 240 374 640 1,5%
Allmennpraktiserende leger 796 320 807 840 1,4%
Biologer, botanikere, zoologer mv. 659 400 668 760 1,4%
Kosmetologer mv. 396 840 402 120 1,3%
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 465 000 471 120 1,3%
Reklamedistributører mv. 419 040 424 440 1,3%
Trykkere 455 160 460 920 1,3%
Skipsmaskinister 741 120 750 000 1,2%
Inkassomedarbeidere mv. 476 880 482 400 1,2%
Innkjøpere 607 680 614 640 1,1%
Hotellsjefer 572 640 579 120 1,1%
Bussjåfører og trikkeførere 425 880 430 560 1,1%
Tele- og IKT-installatører 410 880 415 320 1,1%
Riggere og spleisere 524 160 529 800 1,1%
Bergfagarbeidere 497 640 502 920 1,1%
Offiserer fra fenrik og høyere grad 712 320 719 640 1,0%
Koreografer og dansere 498 000 502 680 0,9%
Geistlige yrker 597 600 603 120 0,9%
Dekks- og maskinmannskap (skip) 491 520 495 960 0,9%
Automatikere 547 440 551 640 0,8%
Religiøse yrker 466 080 469 320 0,7%
Gartnere 388 440 391 080 0,7%
Fotografer og filmfotografer 496 320 499 680 0,7%
Fengselsbetjenter 491 880 494 640 0,6%
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 602 520 605 280 0,5%
Arealplanleggere 630 480 632 040 0,2%
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 389 280 387 960 -0,3%
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 308 880 307 560 -0,4%
Lokomotiv og T-baneførere 678 000 674 040 -0,6%
Systemadministratorer 645 600 641 760 -0,6%
Skuespillere 504 960 501 480 -0,7%
Mekanikere innen flytekniske fag 648 480 643 680 -0,7%
Reseptarer 505 440 500 160 -1,0%
Programledere i TV og radio 650 520 632 400 -2,8%
Andre personlige tjenesteytere 501 240 483 120 -3,6%

Kilde: SSB

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.