Her er 350 yrker rangert etter hvor stor lønnsøkning de enkelte har hatt i prosent av fjoråret.

Den største lønnsøkningen i prosent hadde befal med sersjans grad med 15,6 prosent, en økning på 75.720 kroner.

Nest størst økning hadde energikontrolloperatører med en økning på 12,0 prosent.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i alle landets kommuner

 Lønsnivået i 350 yrker

Yrke 2018 2019 Endring
0210 Befal med sersjant grad 486 360 562 080 15,6%
3131 Energikontrolloperatører 599 520 671 520 12,0%
7211 Støpere 430 920 477 480 10,8%
2643 Oversettere, tolker mv. 480 120 519 960 8,3%
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 632 280 682 680 8,0%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 387 960 416 640 7,4%
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 508 680 544 680 7,1%
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 719 640 767 520 6,7%
3521 Teknikere innen radio og tv 525 000 557 400 6,2%
3514 Internett-teknikere 620 160 658 200 6,1%
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 425 040 450 960 6,1%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 326 160 345 960 6,1%
5169 Andre personlige tjenesteytere 483 120 512 280 6,0%
3333 Arbeidsformidlere 511 560 541 800 5,9%
3321 Forsikringsagenter 657 840 695 040 5,7%
7122 Gulv- og flisleggere 441 600 466 200 5,6%
3351 Tollere 476 520 502 200 5,4%
4132 Dataregistrere 517 320 545 160 5,4%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 085 160 1 143 480 5,4%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 391 920 412 800 5,3%
7549 Andre håndverkere 367 680 387 120 5,3%
3154 Flygeledere 990 000 1 042 320 5,3%
5411 Brannkonstabler 572 640 602 880 5,3%
2224 Vernepleiere 515 040 541 920 5,2%
5152 Husholdere 469 440 493 680 5,2%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 010 880 1 062 840 5,1%
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 437 160 459 600 5,1%
2267 Ergoterapeuter 478 800 503 160 5,1%
4214 Inkassomedarbeidere mv. 482 400 506 520 5,0%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 759 600 797 400 5,0%
3512 Brukerstøtte, IKT 537 840 564 240 4,9%
5132 Bartendere 364 320 381 960 4,8%
8343 Kran- og heisførere mv. 509 040 533 640 4,8%
5211 Torghandlere 512 640 537 120 4,8%
2636 Geistlige yrker 603 120 631 920 4,8%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 284 360 1 345 440 4,8%
3421 Idrettsutøvere 546 600 572 280 4,7%
2342 Førskolelærere 470 520 492 600 4,7%
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 506 640 530 400 4,7%
5244 Telefon- og nettselgere 471 360 493 440 4,7%
7421 Serviceelektronikere 493 200 516 120 4,6%
7323 Innbindere mv. 388 200 406 080 4,6%
8153 Industrisyere 390 840 408 840 4,6%
3151 Skipsmaskinister 750 000 784 440 4,6%
5413 Fengselsbetjenter 494 640 517 080 4,5%
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 601 800 628 920 4,5%
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 475 680 497 040 4,5%
3343 Sjefssekretærer 568 320 593 760 4,5%
3355 Politibetjenter mv. 592 080 618 480 4,5%
3311 Finansmeglere 1 150 200 1 201 200 4,4%
3152 Dekksoffiserer og loser 739 680 772 440 4,4%
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 696 120 726 840 4,4%
3413 Religiøse yrker 469 320 489 960 4,4%
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 654 360 682 800 4,3%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 360 360 375 840 4,3%
8211 Montører av mekaniske produkter 468 000 488 040 4,3%
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 650 880 678 720 4,3%
5120 Kokker 405 480 422 760 4,3%
2413 Finansanalytikere 743 400 775 080 4,3%
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 501 240 522 600 4,3%
3331 Speditører og befraktere 556 200 579 720 4,2%
3431 Fotografer og filmfotografer 499 680 520 800 4,2%
8142 Operatører innen plastprodukter 429 600 447 720 4,2%
3323 Innkjøpere 614 640 640 200 4,2%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 643 680 670 440 4,2%
2223 Sykepleiere 522 720 544 440 4,2%
2264 Fysioterapeuter 497 040 517 680 4,2%
3315 Takstmenn 578 040 602 040 4,2%
2621 Arkivarer og kuratorer 536 400 558 600 4,1%
3142 Agroteknikere 536 400 558 600 4,1%
3251 Tannpleiere 475 560 495 240 4,1%
2653 Koreografer og dansere 502 680 523 440 4,1%
3342 Advokatsekretær 509 280 530 280 4,1%
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 510 120 531 000 4,1%
9612 Gjenvinningsarbeidere 399 720 416 040 4,1%
7125 Glassarbeidere 437 280 455 040 4,1%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 800 280 832 680 4,0%
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 495 960 516 000 4,0%
3143 Skogteknikere 544 680 566 640 4,0%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 737 040 766 680 4,0%
2655 Skuespillere 501 480 521 640 4,0%
2165 Landmålere, kartografer mv. 603 000 627 240 4,0%
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 496 200 516 000 4,0%
1222 PR- og informasjonssjefer 788 760 820 200 4,0%
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 619 320 643 920 4,0%
7214 Platearbeidere 441 960 459 480 4,0%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 763 320 793 560 4,0%
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 682 320 709 320 4,0%
7131 Malere og byggtapetserere 430 800 447 720 3,9%
2354 Andre musikklærere 529 680 550 440 3,9%
2164 Arealplanleggere 632 040 656 760 3,9%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 378 720 393 480 3,9%
5165 Kjøreskolelærere 515 280 535 320 3,9%
4415 Arkivassistenter 484 800 503 640 3,9%
3352 Skattefunksjonærer 476 280 494 760 3,9%
3322 Selgere (engros) 625 200 649 440 3,9%
6113 Gartnere 391 080 406 200 3,9%
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 488 040 506 880 3,9%
7422 Tele- og IKT-installatører 415 320 431 280 3,8%
7512 Bakere, konditorer mv. 410 160 425 880 3,8%
7223 Metalldreiere mv. 453 840 471 120 3,8%
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 476 760 494 880 3,8%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 833 760 865 440 3,8%
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 549 600 570 480 3,8%
7112 Murere 448 680 465 720 3,8%
2163 Produkt- og klesdesignere 600 960 623 760 3,8%
3259 Andre helseyrker 488 400 506 880 3,8%
5131 Servitører 363 000 376 680 3,8%
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 495 840 514 440 3,8%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 948 240 983 760 3,7%
9412 Kjøkkenassistenter 359 160 372 600 3,7%
2642 Journalister 609 360 632 160 3,7%
5141 Frisører 359 880 373 320 3,7%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 801 720 831 600 3,7%
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 652 320 676 560 3,7%
5153 Vaktmestre 462 000 479 160 3,7%
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 702 480 728 520 3,7%
2132 Sivilagronomer mv. 638 880 662 520 3,7%
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 451 440 468 120 3,7%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 772 440 800 880 3,7%
3432 Interiørdesignere og dekoratører 498 960 517 320 3,7%
8113 Operatører innen boring mv. 724 320 750 960 3,7%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 735 240 762 240 3,7%
2211 Allmennpraktiserende leger 807 840 837 480 3,7%
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 583 560 604 920 3,7%
3214 Protese- og tannteknikere 523 080 542 160 3,6%
8171 Operatører innen treforedling 426 000 441 480 3,6%
2522 Systemadministratorer 641 760 665 040 3,6%
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 576 000 596 880 3,6%
2341 Grunnskolelærere 536 280 555 720 3,6%
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 522 120 540 960 3,6%
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 493 680 511 440 3,6%
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 457 680 474 120 3,6%
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 498 720 516 600 3,6%
4223 Sentralbordoperatører 433 440 448 920 3,6%
1219 Andre administrative ledere 797 400 825 840 3,6%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 344 040 356 280 3,6%
5223 Butikkmedarbeidere 415 080 429 840 3,6%
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 565 200 585 240 3,5%
2114 Geologer og geofysikere 1 016 040 1 051 920 3,5%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 832 920 862 200 3,5%
7534 Møbeltapetserere mv. 440 760 456 240 3,5%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 820 440 849 240 3,5%
8342 Anleggsmaskinførere 478 320 495 000 3,5%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 753 840 780 000 3,5%
9621 Bud mv. 373 560 386 520 3,5%
2166 Grafiske- og multimediadesignere 546 960 565 920 3,5%
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 443 760 459 120 3,5%
2512 Programvareutviklere 701 280 725 520 3,5%
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 604 920 625 800 3,5%
9333 Laste- og lossearbeidere 438 240 453 360 3,5%
2161 Sivilarkitekter 703 200 727 440 3,4%
8172 Operatører innen trelastproduksjon 411 120 425 280 3,4%
5312 Skoleassistenter 379 920 393 000 3,4%
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 432 600 447 480 3,4%
5321 Helsefagarbeidere 436 320 451 320 3,4%
1221 Salgs- og markedssjefer 879 720 909 960 3,4%
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 668 760 691 680 3,4%
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 674 640 697 680 3,4%
4110 Kontormedarbeidere 472 080 488 160 3,4%
3511 Driftsteknikere, IKT 613 080 633 960 3,4%
4311 Regnskapsmedarbeidere 520 080 537 720 3,4%
7412 Automatikere 551 640 570 240 3,4%
7231 Bilmekanikere 440 160 454 920 3,4%
3211 Radiografer mv. 522 720 540 240 3,4%
7121 Taktekkere 451 320 466 440 3,4%
7213 Kopper- og blikkenslagere 451 440 466 560 3,3%
1345 Ledere av utdanning og undervisning 696 480 719 760 3,3%
4224 Hotellresepsjonister 369 840 382 200 3,3%
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 471 120 486 720 3,3%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 380 760 393 360 3,3%
9112 Renholdere i virksomheter 399 240 412 320 3,3%
7115 Tømrere og snekkere 434 520 448 680 3,3%
3115 Maskiningeniører 636 000 656 640 3,2%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 718 200 741 480 3,2%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 805 920 831 960 3,2%
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 443 760 458 040 3,2%
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 458 760 473 400 3,2%
3257 Helse- og miljøkontrollører 688 320 710 280 3,2%
3119 Andre ingeniører 660 000 681 000 3,2%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 830 520 856 920 3,2%
2250 Veterinærer 617 640 637 200 3,2%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 815 280 840 960 3,1%
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 622 320 641 880 3,1%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 408 600 421 440 3,1%
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 443 760 457 680 3,1%
7119 Andre bygningsarbeidere 443 880 457 800 3,1%
3122 Arbeidsleder, industri 563 880 581 520 3,1%
2221 Spesialsykepleiere 576 000 594 000 3,1%
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 463 320 477 720 3,1%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 719 280 741 480 3,1%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 149 360 1 184 760 3,1%
7127 Kuldemontører mv. 515 160 531 000 3,1%
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 452 760 466 680 3,1%
3522 Teknikere innen telekom 507 600 523 200 3,1%
7411 Elektrikere 496 920 512 160 3,1%
3112 Bygningsingeniører 638 760 658 320 3,1%
1412 Restaurantsjefer 489 960 504 960 3,1%
7126 Rørleggere og VVS-montører 486 120 501 000 3,1%
1212 Personalsjefer 934 440 963 000 3,1%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 397 680 409 800 3,0%
7212 Sveisere 469 080 483 360 3,0%
2634 Psykologer 632 880 652 080 3,0%
1342 Ledere av helsetjenester 739 800 762 240 3,0%
5322 Hjemmehjelper 411 600 424 080 3,0%
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 447 600 461 160 3,0%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 810 600 835 080 3,0%
8332 Lastebil- og trailersjåfører 439 200 452 400 3,0%
2351 Spesialister i pedagogikk 599 160 617 160 3,0%
5222 Butikkavdelingssjefer 471 600 485 760 3,0%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 399 360 411 240 3,0%
4323 Transportfunksjonærer 501 000 515 760 2,9%
2612 Dommere 945 720 973 440 2,9%
3313 Regnskapsførere 593 640 611 040 2,9%
1120 Administrerende direktører 947 880 975 600 2,9%
1343 Ledere av eldreomsorg 685 560 705 600 2,9%
4222 Kundesentermedarbeidere 461 880 475 320 2,9%
2162 Landskapsarkitekter 689 400 709 320 2,9%
9334 Varepåfyllere 388 200 399 360 2,9%
4313 Lønningsmedarbeidere 528 480 543 480 2,8%
2432 Informasjonsrådgivere 618 360 635 880 2,8%
1330 Ledere av IKT-enheter 916 320 942 240 2,8%
3114 Elektronikkingeniører 683 040 702 240 2,8%
2611 Jurister og advokater 804 000 826 560 2,8%
2423 Personal- og karriererådgivere 655 320 673 680 2,8%
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 532 080 546 960 2,8%
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 440 760 453 000 2,8%
7124 Isolatører mv. 454 560 467 160 2,8%
1420 Varehandelssjefer 580 800 596 880 2,8%
7522 Møbelsnekkere 421 560 433 200 2,8%
2261 Tannleger 759 480 780 240 2,7%
6210 Skogbrukere 413 760 425 040 2,7%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 751 920 772 320 2,7%
3118 Tekniske tegnere 591 240 607 080 2,7%
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 674 040 692 040 2,7%
2113 Kjemikere 779 040 799 800 2,7%
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 605 280 621 120 2,6%
3116 Kjemiingeniører 690 240 708 240 2,6%
4412 Postbud og postsorterere 428 160 439 320 2,6%
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 424 320 435 360 2,6%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 307 560 315 480 2,6%
5142 Kosmetologer mv. 402 120 412 440 2,6%
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 628 560 644 640 2,6%
3113 Elkraftingeniører 690 480 708 120 2,6%
5329 Andre pleiemedarbeidere 418 560 429 240 2,6%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 645 480 661 800 2,5%
5151 Renholdsledere i virksomheter 456 960 468 480 2,5%
6221 Havbruksarbeidere 542 760 556 440 2,5%
9611 Renovasjonsarbeidere 431 040 441 840 2,5%
3240 Dyrepleiere 389 640 399 360 2,5%
1344 Ledere av sosialomsorg 659 880 676 080 2,5%
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 485 040 496 920 2,4%
3212 Bioingeniører 505 200 517 560 2,4%
2120 Matematikere, statistikere mv. 660 120 676 080 2,4%
8344 Truckførere 437 760 448 320 2,4%
2212 Legespesialister 993 240 1 017 000 2,4%
7114 Betongarbeidere 488 040 499 680 2,4%
2262 Farmasøyter 696 720 713 280 2,4%
8331 Bussjåfører og trikkeførere 430 560 440 760 2,4%
5230 Billettselgere 467 400 478 440 2,4%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 356 040 364 440 2,4%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 426 960 436 920 2,3%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 381 480 390 240 2,3%
3434 Sjefskokker 449 520 459 720 2,3%
8131 Operatører innen kjemisk industri 532 440 544 440 2,3%
9622 Altmuligmann 410 760 420 000 2,2%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 759 240 776 280 2,2%
2641 Forfattere mv. 639 480 653 760 2,2%
8311 Lokomotiv og T-baneførere 674 040 689 040 2,2%
4416 Personalkontormedarbeidere 567 720 580 320 2,2%
2521 Databasedesignere og -administratorer 695 040 710 400 2,2%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 435 840 445 440 2,2%
7113 Steinhoggere mv. 471 960 482 280 2,2%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 757 560 774 120 2,2%
5249 Andre salgsmedarbeidere 450 120 459 840 2,2%
3256 Helsesekretærer 417 000 426 000 2,2%
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 454 320 463 920 2,1%
2359 Andre lærere 573 000 584 880 2,1%
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 521 280 532 080 2,1%
7215 Riggere og spleisere 529 800 540 600 2,0%
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 615 360 627 600 2,0%
9321 Håndpakkere mv. 430 800 439 320 2,0%
3213 Reseptarer 500 160 510 000 2,0%
2656 Programledere i TV og radio 632 400 644 760 2,0%
2654 Regissører 627 000 639 240 2,0%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 752 640 767 040 1,9%
3439 Andre yrker innen estetiske fag 528 360 538 440 1,9%
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 488 760 498 000 1,9%
5113 Reiseledere og guider 400 320 407 880 1,9%
2112 Meteorologer 619 800 631 440 1,9%
5414 Vektere 433 560 441 600 1,9%
7321 Førtrykkere 475 440 484 080 1,8%
1111 Politikere 779 880 793 920 1,8%
7413 Energimontører 507 240 516 360 1,8%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 964 080 980 760 1,7%
4322 Logistikkmedarbeidere 542 640 552 000 1,7%
2320 Yrkesfaglærere 546 840 556 200 1,7%
1411 Hotellsjefer 579 120 588 840 1,7%
2266 Audiografer og logopeder 499 560 507 840 1,7%
3153 Flygere 1 048 680 1 065 480 1,6%
8111 Bergfagarbeidere 502 920 510 960 1,6%
8143 Operatører innen papirprodukter 406 800 413 280 1,6%
2222 Jordmødre 612 960 622 560 1,6%
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 477 840 484 920 1,5%
2111 Fysikere og astronomer 731 040 741 840 1,5%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 374 640 380 040 1,4%
2133 Miljøvernrådgivere 641 520 649 680 1,3%
3254 Optikere 549 120 556 080 1,3%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 707 280 715 560 1,2%
7531 Skreddere, buntmakere mv. 447 600 452 760 1,2%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 320 120 1 334 280 1,1%
2265 Ernæringsfysiologer 609 600 615 480 1,0%
3258 Ambulansepersonell 516 840 521 640 0,9%
9122 Bilvaskere 389 520 392 400 0,7%
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 477 360 480 600 0,7%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 743 880 747 720 0,5%
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 630 360 632 880 0,4%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 376 200 377 280 0,3%
3422 Trenere og idrettsdommere 501 000 502 320 0,3%
5111 Flyverter, båtverter mv. 429 360 429 840 0,1%
7322 Trykkere 460 920 460 200 -0,2%
5112 Konduktører 608 160 607 200 -0,2%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 447 600 446 280 -0,3%
2619 Andre juridiske yrker 758 280 755 400 -0,4%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 333 240 331 920 -0,4%
7541 Yrkesdykkere 583 080 580 440 -0,5%
9510 Reklamedistributører mv. 424 440 422 400 -0,5%
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 659 160 642 840 -2,5%
9629 Andre hjelpearbeidere 463 440 446 640 -3,6%
6222 Fiskere 495 360 466 920 -5,7%

Kilde: SSB

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.