Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er 350 yrker rangert etter hvor stor lønnsøkning de enkelte har hatt i prosent av fjoråret.

Den største lønnsøkningen i prosent hadde idrettsutøvere med 18,5 prosent, en økning på 124.560 kroner.

Nest størst økning hadde Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi med en økning på 17,4 prosent.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i alle landets kommuner

 Lønnsøkningen i 350 yrker

Yrke 2021 2022 Endring
3421 Idrettsutøvere 674 880 799 440 18,5 %
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 842 880 989 520 17,4 %
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 412 440 461 640 11,9 %
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk 496 440 554 280 11,7 %
3333 Arbeidsformidlere 616 080 681 600 10,6 %
8143 Operatører innen papirprodukter 431 760 474 360 9,9 %
3422 Trenere og idrettsdommere 504 960 554 520 9,8 %
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker 644 760 707 640 9,8 %
7323 Innbindere mv. 434 040 472 200 8,8 %
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 791 880 860 640 8,7 %
0210 Befal med sersjant grad 727 800 789 600 8,5 %
4132 Dataregistrere 610 560 662 040 8,4 %
3121 Arbeidsleder, bergfag 719 880 779 280 8,3 %
5132 Bartendere 385 440 417 240 8,3 %
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 1 023 360 1 107 000 8,2 %
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 330 200 1 437 240 8,0 %
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 722 760 780 600 8,0 %
7534 Møbeltapetserere mv. 466 440 503 520 7,9 %
2656 Programledere i TV og radio 720 720 777 480 7,9 %
3351 Tollere 522 360 563 040 7,8 %
3258 Ambulansepersonell 560 160 603 120 7,7 %
9334 Varepåfyllere 411 720 443 040 7,6 %
5112 Konduktører 638 400 685 920 7,4 %
2513 Nett- og multimediautviklere 648 960 694 320 7,0 %
8171 Operatører innen treforedling 467 520 499 920 6,9 %
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 479 160 512 040 6,9 %
1120 Administrerende direktører 1 085 520 1 158 840 6,8 %
5131 Servitører 377 400 402 600 6,7 %
9321 Håndpakkere mv. 450 240 480 120 6,6 %
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 455 880 486 000 6,6 %
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 239 360 1 320 120 6,5 %
3331 Speditører og befraktere 614 400 653 880 6,4 %
7124 Isolatører mv. 476 760 507 240 6,4 %
8112 Prosessoperatører (oppredning) 610 800 649 560 6,3 %
8344 Truckførere 479 040 509 400 6,3 %
4224 Hotellresepsjonister 392 760 417 600 6,3 %
4415 Arkivassistenter 529 200 562 560 6,3 %
9412 Kjøkkenassistenter 375 240 398 760 6,3 %
4223 Sentralbordoperatører 468 000 497 280 6,3 %
8113 Operatører innen boring mv. 783 480 832 080 6,2 %
2412 Finans- og investeringsrådgivere 836 400 888 120 6,2 %
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 417 360 443 160 6,2 %
6113 Gartnere 424 200 450 240 6,1 %
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 908 040 963 360 6,1 %
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 707 280 750 120 6,1 %
3512 Brukerstøtte, IKT 600 840 637 200 6,1 %
2522 Systemadministratorer 714 480 757 440 6,0 %
2112 Meteorologer 664 920 704 880 6,0 %
2612 Dommere 1 032 480 1 093 800 5,9 %
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 583 200 617 760 5,9 %
2521 Databasedesignere og -administratorer 766 320 811 680 5,9 %
1312 Ledere innen akvakultur mv. 898 200 951 360 5,9 %
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 644 280 682 080 5,9 %
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 739 920 783 240 5,9 %
9622 Altmuligmann 449 160 475 320 5,8 %
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 478 440 506 280 5,8 %
8311 Lokomotiv og T-baneførere 718 080 759 840 5,8 %
9111 Renholdere i private hjem 417 480 441 720 5,8 %
3343 Sjefssekretærer 621 480 657 480 5,8 %
2166 Grafiske- og multimediadesignere 630 480 666 840 5,8 %
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 502 680 531 600 5,8 %
5223 Butikkmedarbeidere 441 240 466 560 5,7 %
1330 Ledere av IKT-enheter 1 032 480 1 091 640 5,7 %
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 238 160 1 308 360 5,7 %
3511 Driftsteknikere, IKT 686 760 725 520 5,6 %
3315 Takstmenn 667 920 705 480 5,6 %
7215 Riggere og spleisere 568 800 600 720 5,6 %
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 853 440 900 720 5,5 %
8343 Kran- og heisførere mv. 554 880 585 480 5,5 %
1343 Ledere av eldreomsorg 752 280 793 560 5,5 %
2619 Andre juridiske yrker 797 760 841 440 5,5 %
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 517 560 545 880 5,5 %
9611 Renovasjonsarbeidere 464 040 489 240 5,4 %
2514 Applikasjonsprogrammerere 753 000 793 680 5,4 %
8131 Operatører innen kjemisk industri 577 680 608 880 5,4 %
2653 Koreografer og dansere 519 600 547 440 5,4 %
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 759 000 799 440 5,3 %
5111 Flyverter, båtverter mv. 433 320 456 360 5,3 %
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 370 680 390 360 5,3 %
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 874 920 921 360 5,3 %
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 867 720 913 680 5,3 %
6221 Havbruksarbeidere 573 840 603 960 5,2 %
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 498 600 524 760 5,2 %
9333 Laste- og lossearbeidere 474 600 499 440 5,2 %
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 892 680 939 360 5,2 %
5141 Frisører 408 720 430 080 5,2 %
4110 Kontormedarbeidere 521 280 548 520 5,2 %
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 534 360 562 200 5,2 %
7411 Elektrikere 527 040 554 280 5,2 %
3142 Agroteknikere 594 600 625 320 5,2 %
3521 Teknikere innen radio og tv 604 800 636 000 5,2 %
3212 Bioingeniører 561 840 590 760 5,1 %
3256 Helsesekretærer 450 720 473 880 5,1 %
4311 Regnskapsmedarbeidere 583 320 613 200 5,1 %
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 510 240 536 280 5,1 %
3322 Selgere (engros) 706 920 742 920 5,1 %
2512 Programvareutviklere 790 440 830 520 5,1 %
7121 Taktekkere 494 880 519 960 5,1 %
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 910 200 956 280 5,1 %
7114 Betongarbeidere 527 880 554 400 5,0 %
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 404 040 424 320 5,0 %
9313 Hjelpearbeidere i bygg 437 760 459 720 5,0 %
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 583 800 613 080 5,0 %
3211 Radiografer mv. 576 720 605 640 5,0 %
2432 Informasjonsrådgivere 689 520 723 960 5,0 %
2654 Regissører 687 240 721 560 5,0 %
5152 Husholdere 507 840 533 160 5,0 %
2359 Andre lærere 621 720 652 680 5,0 %
6121 Melke- og husdyrprodusenter 398 520 418 200 4,9 %
8331 Bussjåfører og trikkeførere 467 280 490 320 4,9 %
2611 Jurister og advokater 891 240 935 160 4,9 %
4313 Lønningsmedarbeidere 579 840 608 400 4,9 %
2222 Jordmødre 689 520 723 480 4,9 %
5244 Telefon- og nettselgere 502 440 527 160 4,9 %
2642 Journalister 673 200 706 320 4,9 %
8211 Montører av mekaniske produkter 495 480 519 840 4,9 %
5151 Renholdsledere i virksomheter 495 960 520 320 4,9 %
7112 Murere 496 800 521 160 4,9 %
3342 Advokatsekretær 558 360 585 720 4,9 %
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 662 760 695 160 4,9 %
8172 Operatører innen trelastproduksjon 454 440 476 640 4,9 %
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 894 120 937 680 4,9 %
3119 Andre ingeniører 719 640 754 560 4,9 %
7211 Støpere 485 040 508 560 4,8 %
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 879 480 922 080 4,8 %
3321 Forsikringsagenter 745 560 781 560 4,8 %
7122 Gulv- og flisleggere 500 160 524 280 4,8 %
8111 Bergfagarbeidere 547 920 574 200 4,8 %
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 595 560 624 120 4,8 %
3251 Tannpleiere 515 400 540 000 4,8 %
3131 Energikontrolloperatører 719 400 753 720 4,8 %
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 813 000 851 640 4,8 %
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 549 360 575 400 4,7 %
7231 Bilmekanikere 481 560 504 360 4,7 %
2164 Arealplanleggere 702 360 735 600 4,7 %
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 487 440 510 480 4,7 %
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 483 840 506 640 4,7 %
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 683 040 715 200 4,7 %
2269 Kiropraktorer mv. 657 720 688 680 4,7 %
5243 Dørselgere 604 920 633 360 4,7 %
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 753 000 788 400 4,7 %
7115 Tømrere og snekkere 475 680 498 000 4,7 %
9510 Reklamedistributører mv. 461 400 483 000 4,7 %
4322 Logistikkmedarbeidere 575 280 602 160 4,7 %
3259 Andre helseyrker 537 480 562 560 4,7 %
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 811 560 849 360 4,7 %
7212 Sveisere 502 920 526 320 4,7 %
7113 Steinhoggere mv. 518 880 543 000 4,6 %
3257 Helse- og miljøkontrollører 744 360 778 920 4,6 %
6210 Skogbrukere 450 360 471 240 4,6 %
7223 Metalldreiere mv. 487 440 510 000 4,6 %
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 360 720 377 400 4,6 %
3355 Politibetjenter mv. 642 120 671 640 4,6 %
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 789 120 825 360 4,6 %
3313 Regnskapsførere 657 840 687 960 4,6 %
3114 Elektronikkingeniører 740 640 774 480 4,6 %
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 489 240 511 440 4,5 %
1222 PR- og informasjonssjefer 904 920 945 840 4,5 %
7213 Kopper- og blikkenslagere 494 040 516 240 4,5 %
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 434 040 453 480 4,5 %
3214 Protese- og tannteknikere 573 720 599 400 4,5 %
2250 Veterinærer 690 360 721 200 4,5 %
3113 Elkraftingeniører 747 120 780 480 4,5 %
3112 Bygningsingeniører 703 800 735 120 4,5 %
8332 Lastebil- og trailersjåfører 483 000 504 480 4,4 %
8142 Operatører innen plastprodukter 471 480 492 360 4,4 %
7125 Glassarbeidere 480 600 501 840 4,4 %
3240 Dyrepleiere 426 480 445 320 4,4 %
8342 Anleggsmaskinførere 522 480 545 520 4,4 %
1345 Ledere av utdanning og undervisning 776 880 811 080 4,4 %
5113 Reiseledere og guider 434 880 453 960 4,4 %
3118 Tekniske tegnere 653 760 682 440 4,4 %
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 684 240 714 240 4,4 %
7131 Malere og byggtapetserere 471 480 492 120 4,4 %
2634 Psykologer 693 000 723 240 4,4 %
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 503 400 525 360 4,4 %
2111 Fysikere og astronomer 786 360 820 560 4,3 %
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 480 600 501 480 4,3 %
9112 Renholdere i virksomheter 431 040 449 760 4,3 %
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 543 720 567 240 4,3 %
2423 Personal- og karriererådgivere 721 440 752 640 4,3 %
2266 Audiografer og logopeder 555 120 579 120 4,3 %
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 780 480 814 200 4,3 %
7541 Yrkesdykkere 597 360 623 160 4,3 %
1213 Strategi- og planleggingssjefer 864 360 901 680 4,3 %
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 832 440 868 200 4,3 %
5321 Helsefagarbeidere 480 840 501 480 4,3 %
7126 Rørleggere og VVS-montører 526 320 548 880 4,3 %
4323 Transportfunksjonærer 552 120 575 760 4,3 %
3143 Skogteknikere 609 840 635 880 4,3 %
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 785 760 819 240 4,3 %
3115 Maskiningeniører 688 080 717 360 4,3 %
3434 Sjefskokker 488 280 509 040 4,3 %
5211 Torghandlere 640 440 667 560 4,2 %
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 337 320 351 600 4,2 %
2265 Ernæringsfysiologer 649 560 677 040 4,2 %
7322 Trykkere 488 040 508 680 4,2 %
2261 Tannleger 820 080 854 640 4,2 %
2133 Miljøvernrådgivere 708 480 738 240 4,2 %
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 771 480 803 880 4,2 %
5120 Kokker 447 600 466 320 4,2 %
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 509 160 530 400 4,2 %
7321 Førtrykkere 507 720 528 840 4,2 %
7119 Andre bygningsarbeidere 476 160 495 960 4,2 %
7221 Smeder 468 960 488 400 4,1 %
2161 Sivilarkitekter 785 760 818 280 4,1 %
3151 Skipsmaskinister 828 000 862 200 4,1 %
2212 Legespesialister 1 102 320 1 147 800 4,1 %
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 646 200 672 840 4,1 %
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 670 080 697 680 4,1 %
2211 Allmennpraktiserende leger 904 080 941 160 4,1 %
2641 Forfattere mv. 702 480 731 160 4,1 %
9612 Gjenvinningsarbeidere 438 240 456 120 4,1 %
3122 Arbeidsleder, industri 615 120 640 200 4,1 %
5222 Butikkavdelingssjefer 518 400 539 520 4,1 %
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 721 800 751 200 4,1 %
7522 Møbelsnekkere 465 840 484 800 4,1 %
3352 Skattefunksjonærer 534 240 555 840 4,0 %
7421 Serviceelektronikere 541 680 563 520 4,0 %
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 927 120 964 440 4,0 %
7214 Platearbeidere 481 560 500 880 4,0 %
3323 Innkjøpere 685 800 713 160 4,0 %
5413 Fengselsbetjenter 529 680 550 800 4,0 %
2221 Spesialsykepleiere 644 400 669 960 4,0 %
1342 Ledere av helsetjenester 818 640 850 920 3,9 %
1411 Hotellsjefer 600 600 624 240 3,9 %
7127 Kuldemontører mv. 567 480 589 800 3,9 %
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 486 360 505 440 3,9 %
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 483 360 502 200 3,9 %
3116 Kjemiingeniører 713 280 740 880 3,9 %
4214 Inkassomedarbeidere mv. 527 280 547 680 3,9 %
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 443 640 460 800 3,9 %
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 678 240 704 400 3,9 %
1219 Andre administrative ledere 903 600 938 400 3,9 %
3522 Teknikere innen telekom 542 160 563 040 3,9 %
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 570 600 592 440 3,8 %
5153 Vaktmestre 515 160 534 840 3,8 %
7412 Automatikere 600 840 623 760 3,8 %
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 728 640 756 360 3,8 %
2643 Oversettere, tolker mv. 539 880 560 400 3,8 %
3514 Internett-teknikere 675 480 701 040 3,8 %
1412 Restaurantsjefer 538 080 558 360 3,8 %
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 534 960 555 120 3,8 %
2224 Vernepleiere 565 440 586 560 3,7 %
2163 Produkt- og klesdesignere 673 680 698 760 3,7 %
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 461 520 478 680 3,7 %
3311 Finansmeglere 1 254 240 1 300 680 3,7 %
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 658 680 682 800 3,7 %
3230 Yrker innen alternativ medisin 561 480 582 000 3,7 %
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 388 920 403 080 3,6 %
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 745 080 772 200 3,6 %
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 561 960 582 360 3,6 %
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 812 640 842 040 3,6 %
2120 Matematikere, statistikere mv. 717 480 743 280 3,6 %
9122 Bilvaskere 423 960 439 200 3,6 %
2621 Arkivarer og kuratorer 583 080 603 960 3,6 %
9621 Bud mv. 443 640 459 480 3,6 %
1211 Finans- og økonomisjefer 1 172 280 1 213 920 3,6 %
2114 Geologer og geofysikere 1 072 800 1 110 840 3,5 %
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 409 560 424 080 3,5 %
5414 Vektere 459 720 475 920 3,5 %
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 824 880 853 920 3,5 %
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 499 800 517 320 3,5 %
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 849 960 879 600 3,5 %
3439 Andre yrker innen estetiske fag 582 240 602 520 3,5 %
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 438 000 453 240 3,5 %
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 536 040 554 640 3,5 %
5322 Hjemmehjelper 442 800 458 160 3,5 %
7512 Bakere, konditorer mv. 448 080 463 560 3,5 %
2264 Fysioterapeuter 548 880 567 840 3,5 %
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 556 440 575 640 3,5 %
3152 Dekksoffiserer og loser 825 120 853 560 3,4 %
5411 Brannkonstabler 621 240 642 120 3,4 %
2165 Landmålere, kartografer mv. 668 640 691 080 3,4 %
5329 Andre pleiemedarbeidere 450 840 465 960 3,4 %
8153 Industrisyere 434 640 449 160 3,3 %
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 505 320 522 000 3,3 %
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 463 440 478 680 3,3 %
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 476 040 491 640 3,3 %
3431 Fotografer og filmfotografer 591 720 611 040 3,3 %
2413 Finansanalytikere 831 600 858 600 3,2 %
5165 Kjøreskolelærere 599 160 618 600 3,2 %
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 560 160 578 280 3,2 %
1221 Salgs- og markedssjefer 993 600 1 025 640 3,2 %
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 691 440 713 520 3,2 %
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 455 640 470 040 3,2 %
2267 Ergoterapeuter 532 080 548 880 3,2 %
2351 Spesialister i pedagogikk 649 680 670 080 3,1 %
7422 Tele- og IKT-installatører 453 240 467 400 3,1 %
3254 Optikere 599 640 618 360 3,1 %
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 563 520 580 920 3,1 %
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 553 920 570 960 3,1 %
2223 Sykepleiere 579 000 596 760 3,1 %
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 415 320 427 920 3,0 %
3324 Handels- og skipsmeglere 1 380 720 1 422 600 3,0 %
2145 Sivilingeniører (kjemi) 806 400 830 520 3,0 %
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 816 840 841 080 3,0 %
2262 Farmasøyter 671 520 690 840 2,9 %
5312 Skoleassistenter 406 320 417 960 2,9 %
2162 Landskapsarkitekter 755 640 777 120 2,8 %
3433 Tekniske konservatorer 535 800 550 920 2,8 %
5249 Andre salgsmedarbeidere 481 320 494 880 2,8 %
1344 Ledere av sosialomsorg 728 760 749 040 2,8 %
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 825 120 847 920 2,8 %
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 392 160 402 960 2,8 %
3153 Flygere 1 130 880 1 161 960 2,7 %
1223 Forsknings- og utviklingsledere 1 074 840 1 102 680 2,6 %
7319 Andre kunsthåndverkere 473 520 485 520 2,5 %
7549 Andre håndverkere 413 640 424 080 2,5 %
1212 Personalsjefer 1 038 960 1 064 880 2,5 %
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 435 120 445 800 2,5 %
1420 Varehandelssjefer 670 920 687 000 2,4 %
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 427 080 437 280 2,4 %
3432 Interiørdesignere og dekoratører 553 800 566 880 2,4 %
3213 Reseptarer 544 560 557 400 2,4 %
4222 Kundesentermedarbeidere 505 920 517 680 2,3 %
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 465 360 476 160 2,3 %
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 471 240 482 160 2,3 %
2354 Andre musikklærere 585 480 598 320 2,2 %
5142 Kosmetologer mv. 443 400 452 760 2,1 %
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 498 000 508 440 2,1 %
4416 Personalkontormedarbeidere 620 040 632 880 2,1 %
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 495 960 505 560 1,9 %
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 661 680 674 160 1,9 %
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 412 080 419 640 1,8 %
3413 Religiøse yrker 527 280 536 520 1,8 %
7413 Energimontører 553 320 562 920 1,7 %
2113 Kjemikere 851 880 866 400 1,7 %
2132 Sivilagronomer mv. 693 480 704 160 1,5 %
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 575 280 583 200 1,4 %
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 917 040 929 520 1,4 %
7234 Sykkelreparatører mv. 414 720 419 640 1,2 %
2320 Yrkesfaglærere 591 000 597 240 1,1 %
5230 Billettselgere 472 920 477 360 0,9 %
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 735 240 741 600 0,9 %
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 639 480 644 040 0,7 %
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 633 360 637 440 0,6 %
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 848 520 853 800 0,6 %
2341 Grunnskolelærere 588 840 591 960 0,5 %
7531 Skreddere, buntmakere mv. 482 880 484 320 0,3 %
2342 Førskolelærere 524 280 523 680 -0,1 %
1111 Politikere 881 760 879 240 -0,3 %
2636 Geistlige yrker 676 440 672 840 -0,5 %
4227 Intervjuere 361 440 359 280 -0,6 %
6222 Fiskere 547 080 541 800 -1,0 %
9629 Andre hjelpearbeidere 411 000 402 000 -2,2 %
2655 Skuespillere 620 160 573 720 -7,5 %

Kilde: SSB

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.