Fra 1.1.2019 kom det nye regler for beskatning av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet.

Det har allerede kommet noen endringer i forhold til de vedtatte reglene fra årsskiftet.

Dette er endringene:

 • Vilkåret om en maksimal skattefri rabatt på 50 prosent fjernes. Det kan nå gis en rabatt på 100 prosent uten at dette medfører beskatning, så lenge beløpet ligger innenfor den skattefrie rabatten..
 • Skattefrie rabatter økes fra 7.000 til 8.000 kroner per år.
 • Skattefrie gaver økes fra 1.000 til 2.000 kroner per år.
 • Fordelen av personalforsikringer skal vurders til kostpris ikke markedspris

Det har ikke tidligere vært klare regler på hva ansatte kan få i rabatter uten at de skal skatte av det. Det har nå kommet mer klargjørende regler for hva som er skattepliktig.

Utgangspunktet er at enhver fordel vunnet i forbindelse med arbeid er skattepliktig.  De nye reglene gjelder for rabatter gitt av arbeidsgiver, og rabatter gitt av forretningspartnere av arbeidsgiver.

Skattefrie rabatter

Den øvre beløpsgrensen for rabatten er 8.000 kroner.

Rabatten skal vurderes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.

Noen andre regler:

 • Arbeidsgiver må omsette varen eller tjenesten i sin virksomhet
 • Beløpsgrensen gjelder per arbeidsgiver
 • Rabatt hos kunder eller leverandører kan omfattes av reglene om personalrabatt hvis varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet
 • Rabatter som gis ansatte innen samme konsern behandles etter reglene om personalrabatter

Skatten på rabatten

Det er det overskytende ut over den skattefrie grensen som skal beskattes.

Hvis du får en samlet rabatt på 9.000 kroner i et år, er den skattepliktige fordelen 1.000 kroner.

Den ansatte kan i tillegg få en gave på 2.000 kroner, slik at samlet rabatt på den måten kan komme opp i 10.000 kroner.

Rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet

Hvis du får en rabatt som følge av en tilknytning til arbeidsgiver er rabatten skattepliktig. Noen typer av disse rabattene vil gå innenfor rammen på 8.000 kroner. Andre vil være skattepliktig fra 1.krone.

Disse regnes som å ha tilknytning:

 • Rabatter fra en av forretningspartnere til arbeidsgivers.
 • Hvis arbeidsgiver gir noe tilbake til tredjeparten for at de ansatte skal få prisavslaget. Det trenger ikke å være penger arbeidsgiveren gir, men det må foreligge en form for bytteforhold mellom partene.
 • Når den ansatte kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert, skal handelen anses som foretatt av arbeidsgiveren. Dette vil for eksempel gjelde privat bruk av bonuspoeng som du har opptjent ved kjøp av flybilletter til tjenestereiser.

Disse anses som arbeidsgivers forretningspartner

 • Kunder
 • Leverandører
 • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester
 • Virksomheter som ansatte kjøper varer eller tjenester fra på vegne av arbeidsgiver, når kostnadene blir refundert av arbeidsgiver (f.eks. ved tjenestereise eller andre tjenestlige innkjøp)
 • Andre virksomheter dersom arbeidsgiver yter noe til denne for at arbeidstaker skal få rabatt

Bonuspoeng på fly

Bonuspoeng fra flyselskap mv. som du har tjent opp i jobbsammenheng er tredjepartsytelser som er skattepliktig når fordelene brukes privat. Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng.

Dette innebærer at man må ta utgangspunkt i hva det ville kostet å bestille det samme setet på den samme flighten, eller det samme hotellrommet, på det aktuelle reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng. Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn. Dersom det ikke er mulig å fastsette prisen på bestillingstidspunktet kan den skjønnsmessig fastsettes.

Av praktiske grunner vil ikke fordeler av fast track og lounger bli beskattet.

 

Se også:

Gaver i ansettelsesforhold

Frynsegoder i arbeidsforhold

Skatt på mobiltelefon og bredbånd

Innskuddspensjon

Låne av arbeidsgiver

Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.