Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det lønner seg å være forberedt på et bredt spekter av spørsmål du kan få i et jobbintervju.

Her har vi samlet en rekke spørsmål som du kan bruke til å forbedrede deg på jobbintervjuet.

Disse har vi delt inn i 7 hovedgrupper:

 • Om deg selv
 • Utdanning
 • Jobberfaring
 • Om deg selv i jobbsituasjon
 • Om jobben
 • Karriere fremover
 • Diverse

Les mer om hvordan du bør forberede deg til jobbintervjuet.

Om deg selv

 • Blir du lett irritert av noe
 • Er det noe som gjør deg sint
 • Er du kreativ? Kan du gi et eksempel?
 • Foretrekker du å gi eller ta imot instrukser?
 • Fortell om en styrke og en svakhet du har som kan påvirke hvordan du utfører denne jobben.
 • Fortell om to styrker og to svakheter du har
 • Hva engasjerer deg?
 • Hva er det mest positive og negative du kan si om deg selv?
 • Hva er det som motiverer deg til å yte en best mulig jobb?
 • Hva er dine sterke sider?
 • Hva er dine svake sider?
 • Hva vil du si er din største personlige styrke?
 • Hvilke personlige egenskaper hos deg selv setter du mest pris på?
 • Hvordan tror du noen som kjenner deg vil beskrive deg?
 • Kan du beskrive deg selv
 • Kan du fortelle litt om deg selv?

Utdanning

 • Er det noen måter utdanningen din kan være nyttig i denne jobben?
 • Er du fornøyd med karakterene dine
 • Fikk du noe ut av studioene rent personlig
 • Hva er grunnen til at du valgt den utdanningen du har?
 • Hvilke fag synes du var best - og verst
 • Hvordan strukturerte du studiene
 • Hvordan var overgangen fra videregående til studier
 • Hvorfor valgte du den skolen du gikk på?
 • Synes du studiene har gjort deg forberedt til arbeidslivet
 • Ville du i dag valgt et annet studieforløp

Jobberfaring

 • Fortell om en vanskelig oppgave, og hvordan du løste den.
 • Har du andre erfaringer utenom din utdanning som kan komme til nytte i jobben?
 • Hva er det som har påvirket karrieren din mest
 • Hva er din største faglige styrke?
 • Hva gjorde du i den perioden som mangler beskrivelse i CV-en?
 • Hva har du arbeidet med tidligere?
 • Hvilke erfaringer vil du kunne bruke i denne jobben?
 • Hvorfor sluttet du i din tidligere jobb?
 • Kan du fortelle om en ting du er stolt av å ha fått til?
 • Kan du gi et eksempel på at du har tatt initiativ?
 • Når valgte du denne karriereveien

Om jobben

 • Hva er viktig for deg i et arbeidsmiljø?
 • Hva forventer du av lederen din?
 • Hva kan du bidra med i denne jobben og i arbeidsmiljøet?
 • Hva tror du kan bli vanskelig i denne jobben?
 • Hva vet du om vår bransje?
 • Hva vil være ditt viktigste bidrag hos oss?
 • Hvilke forventninger har du til oss?
 • Hvilke oppgaver i denne stillingen tiltaler deg mest?
 • Hvor lenge tror du at du kommer til å jobbe hos oss?
 • Hvorfor skal vi ansette nettopp deg?
 • Hvorfor søkte du på denne jobben?

Om deg selv i jobbsituasjon

 • Er du god til å lytte?
 • Et det noe du helst skulle forandret ved deg selv
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?
 • Fortell om en konfliktsituasjon du har vært i og hvordan du håndterte den.'
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • Hva slags type mennesker samarbeider du best med?
 • Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon?
 • Hvilken rolle inntar du når du jobber i et team?
 • Hvor god vil du si at du er til å motivere andre?
 • Hvordan forholder du deg til rutinearbeid?
 • Hvordan takler du press?
 • Hvordan takler du å få kritikk?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Jobber du best alene eller i team?
 • Liker du best faste rutiner, eller foretrekker du nye oppgaver hyppig?
 • På hvilken måte sier du fra hvis du er uenig i noe i en arbeidssituasjon?
 • Takler du konfliktssituasjoner?
 • Vil du si at du er målrettet

Om jobben

 • Hva er viktig for deg i et arbeidsmiljø?
 • Hva forventer du av lederen din?
 • Hva kan du bidra med i denne jobben og i arbeidsmiljøet?
 • Hva tror du at blir den største utfordringen ved denne jobben
 • Hva tror du kan bli vanskelig i denne jobben?
 • Hva vet du om denne jobben?
 • Hva vet du om vår bransje?
 • Hva vil være ditt viktigste bidrag hos oss?
 • Hvilke forventninger har du til oss?
 • Hvilke oppgaver i denne stillingen tiltaler deg mest?
 • Hvor lenge tror du at du kommer til å jobbe hos oss?
 • Hvor mye opplæring tror du at du trenger for å jobbe hos oss?
 • Hvorfor skal vi ansette nettopp deg?
 • Hvorfor søker du på denne jobben?
 • Kan du si tre ting som er viktig for deg ved denne jobben?

Karriere fremover

 • Er det en person som har inspirert deg til å velge denne karrieren.
 • Har du noen personlige mål og fremtidsplaner?
 • Har du satt deg noen mål for karrieren din?
 • Har du tvilt på om du har valgt riktig karriere?
 • Hva er etter din mening viktig for å bli suksessrik innen dette karrierevalget?
 • Hva har motivert deg til å bygge opp karrieren?
 • Hva ser du for deg at du jobber med om fem år?
 • Hva ser du for deg at du jobber med om to år?
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvordan ønsker du å utvikle din kompetanse videre?
 • Mener du at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å bli suksessrik i din karriere?

Diverse

 • Er det noe vi burde spørre deg om, som vi ikke har spurt om?
 • Fortell om familien din.
 • Har du et menneske du beundrer, og hvorfor gjør du det?
 • Hva forventer du å få i lønn i denne stillingen?
 • Hva har du interessert deg for utenom studier og arbeid?
 • Hva mener du er viktigst av effektivitet eller kreativitet?
 • Hvordan vil du bidra i arbeidsmiljøet hos oss?
 • Kan du fortelle om bakgrunnen for at du har brukt lenger tid enn den normerte på studiene?
 • Vil du si at du er et konkurransemenneske?

 

Les mer om jobb:

Hvordan søke etter jobb

Hvordan skrive jobbsøknad

Hvordan skrive CV

Jobbintervjuet

Arbeidskontrakt

Attest fra arbeidsgiver