Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 351.000 kroner.

Nederst på listen ligger forskjellig typer hjelpearbeidere. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon ligger aller lavest med en lønn på 351.600 kroner.

Se også de 50 yrkene med høyest lønn.

Yrke 2021 2022 Endring
3256 Helsesekretærer 450 720 473 880 5,1 %
7323 Innbindere mv. 434 040 472 200 8,8 %
6210 Skogbrukere 450 360 471 240 4,6 %
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 455 640 470 040 3,2 %
7422 Tele- og IKT-installatører 453 240 467 400 3,1 %
5223 Butikkmedarbeidere 441 240 466 560 5,7 %
5120 Kokker 447 600 466 320 4,2 %
5329 Andre pleiemedarbeidere 450 840 465 960 3,4 %
7512 Bakere, konditorer mv. 448 080 463 560 3,5 %
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 412 440 461 640 11,9 %
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 443 640 460 800 3,9 %
9313 Hjelpearbeidere i bygg 437 760 459 720 5,0 %
9621 Bud mv. 443 640 459 480 3,6 %
5322 Hjemmehjelper 442 800 458 160 3,5 %
5111 Flyverter, båtverter mv. 433 320 456 360 5,3 %
9612 Gjenvinningsarbeidere 438 240 456 120 4,1 %
5113 Reiseledere og guider 434 880 453 960 4,4 %
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 434 040 453 480 4,5 %
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 438 000 453 240 3,5 %
5142 Kosmetologer mv. 443 400 452 760 2,1 %
6113 Gartnere 424 200 450 240 6,1 %
9112 Renholdere i virksomheter 431 040 449 760 4,3 %
8153 Industrisyere 434 640 449 160 3,3 %
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 435 120 445 800 2,5 %
3240 Dyrepleiere 426 480 445 320 4,4 %
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 417 360 443 160 6,2 %
9334 Varepåfyllere 411 720 443 040 7,6 %
9111 Renholdere i private hjem 417 480 441 720 5,8 %
9122 Bilvaskere 423 960 439 200 3,6 %
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 427 080 437 280 2,4 %
5141 Frisører 408 720 430 080 5,2 %
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 415 320 427 920 3,0 %
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 404 040 424 320 5,0 %
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 409 560 424 080 3,5 %
7549 Andre håndverkere 413 640 424 080 2,5 %
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 412 080 419 640 1,8 %
7234 Sykkelreparatører mv. 414 720 419 640 1,2 %
6121 Melke- og husdyrprodusenter 398 520 418 200 4,9 %
5312 Skoleassistenter 406 320 417 960 2,9 %
4224 Hotellresepsjonister 392 760 417 600 6,3 %
5132 Bartendere 385 440 417 240 8,3 %
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 388 920 403 080 3,6 %
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 392 160 402 960 2,8 %
5131 Servitører 377 400 402 600 6,7 %
9629 Andre hjelpearbeidere 411 000 402 000 -2,2 %
9412 Kjøkkenassistenter 375 240 398 760 6,3 %
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 370 680 390 360 5,3 %
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 360 720 377 400 4,6 %
4227 Intervjuere 361 440 359 280 -0,6 %
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 337 320 351 600 4,2 %

Kilde: SSB 

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Dette er størrelsen på lønningene i Norge

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.