Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 371.760 kroner.

Nederst på listen Intervjuere med en lønn på 371.760 kroner. Nest nederst ligger Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon med en lønn på 386.640 kroner. Disse fikk en lønnsøkning på 10 prosent, som gjorde at de ikke lenger lå nederst på listen.

Se også de 50 yrkene med høyest lønn.

Yrke 2022 2023 Endring
8172 Operatører innen trelastproduksjon 476 640 498 360 4,6%
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 478 680 498 000 4,0%
8143 Operatører innen papirprodukter 474 360 497 880 5,0%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 470 040 497 760 5,9%
5329 Andre pleiemedarbeidere 465 960 495 240 6,3%
7422 Tele- og IKT-installatører 467 400 493 200 5,5%
5223 Butikkmedarbeidere 466 560 490 920 5,2%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 461 640 490 200 6,2%
5120 Kokker 466 320 489 360 4,9%
6210 Skogbrukere 471 240 488 400 3,6%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 459 720 487 320 6,0%
9612 Gjenvinningsarbeidere 456 120 487 080 6,8%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 453 240 485 760 7,2%
5322 Hjemmehjelper 458 160 485 400 5,9%
7512 Bakere, konditorer mv. 463 560 485 160 4,7%
7323 Innbindere mv. 472 200 484 920 2,7%
3240 Dyrepleiere 445 320 483 720 8,6%
5113 Reiseledere og guider 453 960 481 320 6,0%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 460 800 480 840 4,3%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 445 800 479 640 7,6%
9112 Renholdere i virksomheter 449 760 478 800 6,5%
5142 Kosmetologer mv. 452 760 476 880 5,3%
6113 Gartnere 450 240 474 360 5,4%
8153 Industrisyere 449 160 472 320 5,2%
5111 Flyverter, båtverter mv. 456 360 471 000 3,2%
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 453 480 469 800 3,6%
9334 Varepåfyllere 443 040 468 600 5,8%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 402 960 464 640 15,3%
9122 Bilvaskere 439 200 464 160 5,7%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 443 160 458 760 3,5%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 427 920 456 720 6,7%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 437 280 453 960 3,8%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 419 640 453 600 8,1%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 424 320 452 160 6,6%
5141 Frisører 430 080 451 080 4,9%
5312 Skoleassistenter 417 960 445 440 6,6%
4224 Hotellresepsjonister 417 600 444 000 6,3%
5132 Bartendere 417 240 443 760 6,4%
7549 Andre håndverkere 424 080 442 200 4,3%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 418 200 442 080 5,7%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 403 080 435 360 8,0%
9629 Andre hjelpearbeidere 402 000 430 920 7,2%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 424 080 429 840 1,4%
5131 Servitører 402 600 428 400 6,4%
7234 Sykkelreparatører mv. 419 640 427 680 1,9%
9412 Kjøkkenassistenter 398 760 426 000 6,8%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 390 360 409 920 5,0%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 377 400 409 440 8,5%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 351 600 386 640 10,0%
4227 Intervjuere 359 280 371 760 3,5%

Kilde: SSB 

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Dette er størrelsen på lønningene i Norge

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.