Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For at et yrke skal komme blant de 50 best betalte, må gjennomsnittlig lønnsinntekt være over 842.000 kroner.

Det er Ledere av olje og gassutvinning som har det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.437.240 kroner, etter en lønnsøkning på 8,0 prosent. Nest høyest er Handels og skipsmeglere med et inntektsnivå på 1.422.600 kroner. Her steg inntekten med 3,0 prosent, noe som gjorde at Ledere av olje og gassutvinning gikk forbi.

Det er nå 16 yrker som har en gjennomsnittsinntekt på over 1 million kroner.

Det siste yrket som kommer seg med blant de 50 beste er Systemanalytikere med en lønn på 842.040 kroner.

Se også de 50 yrkene med lavest lønn.

1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 330 200 1 437 240 8,0 %
3324 Handels- og skipsmeglere 1 380 720 1 422 600 3,0 %
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 239 360 1 320 120 6,5 %
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 238 160 1 308 360 5,7 %
3311 Finansmeglere 1 254 240 1 300 680 3,7 %
1211 Finans- og økonomisjefer 1 172 280 1 213 920 3,6 %
3153 Flygere 1 130 880 1 161 960 2,7 %
1120 Administrerende direktører 1 085 520 1 158 840 6,8 %
2212 Legespesialister 1 102 320 1 147 800 4,1 %
2114 Geologer og geofysikere 1 072 800 1 110 840 3,5 %
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 1 023 360 1 107 000 8,2 %
1223 Forsknings- og utviklingsledere 1 074 840 1 102 680 2,6 %
2612 Dommere 1 032 480 1 093 800 5,9 %
1330 Ledere av IKT-enheter 1 032 480 1 091 640 5,7 %
1212 Personalsjefer 1 038 960 1 064 880 2,5 %
1221 Salgs- og markedssjefer 993 600 1 025 640 3,2 %
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 842 880 989 520 17,4 %
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 927 120 964 440 4,0 %
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 908 040 963 360 6,1 %
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 910 200 956 280 5,1 %
1312 Ledere innen akvakultur mv. 898 200 951 360 5,9 %
1222 PR- og informasjonssjefer 904 920 945 840 4,5 %
2211 Allmennpraktiserende leger 904 080 941 160 4,1 %
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 892 680 939 360 5,2 %
1219 Andre administrative ledere 903 600 938 400 3,9 %
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 894 120 937 680 4,9 %
2611 Jurister og advokater 891 240 935 160 4,9 %
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 917 040 929 520 1,4 %
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 879 480 922 080 4,8 %
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 874 920 921 360 5,3 %
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 867 720 913 680 5,3 %
1213 Strategi- og planleggingssjefer 864 360 901 680 4,3 %
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 853 440 900 720 5,5 %
2412 Finans- og investeringsrådgivere 836 400 888 120 6,2 %
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 849 960 879 600 3,5 %
1111 Politikere 881 760 879 240 -0,3 %
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 832 440 868 200 4,3 %
2113 Kjemikere 851 880 866 400 1,7 %
3151 Skipsmaskinister 828 000 862 200 4,1 %
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 791 880 860 640 8,7 %
2413 Finansanalytikere 831 600 858 600 3,2 %
2261 Tannleger 820 080 854 640 4,2 %
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 824 880 853 920 3,5 %
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 848 520 853 800 0,6 %
3152 Dekksoffiserer og loser 825 120 853 560 3,4 %
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 813 000 851 640 4,8 %
1342 Ledere av helsetjenester 818 640 850 920 3,9 %
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 811 560 849 360 4,7 %
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 825 120 847 920 2,8 %
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 812 640 842 040 3,6 %

Kilde: SSB 

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.