Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For at et yrke skal komme blant de 50 best betalte, må gjennomsnittlig lønnsinntekt være over 812.000 kroner.

Det er Handels og skipsmeglere som fortsatt we det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.380.720 kroner, selv om innektren falt med 7,2 prosent fra 2020 (denne yrkesgruppen har varierende inntekter). Ledere av olje og gassutvinning ligger som nummer to, med en gjennomsnittsinntekt som er 50.0000 kroner lavere.

Det er nå 16 yrker (opp fra 11) som har en gjennomsnittsinntekt på over 1 million kroner.

Det siste yrket som kommer seg med blant de 50 beste er Systemanalytikere med en lønn på 812.640 kroner.

Se også de 50 yrkene med lavest lønn.

Yrke 2020 2021 Endring
Handels- og skipsmeglere 1 487 760 1 380 720 -7,2 %
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 301 880 1 330 200 2,2 %
Finansmeglere 1 159 320 1 254 240 8,2 %
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 197 720 1 239 360 3,5 %
Toppledere i offentlig administrasjon 1 195 800 1 238 160 3,5 %
Flygeledere 1 139 280 1 188 600 4,3 %
Finans- og økonomisjefer 1 093 920 1 172 280 7,2 %
Flygere 1 126 440 1 130 880 0,4 %
Legespesialister 1 038 960 1 102 320 6,1 %
Administrerende direktører 1 034 640 1 085 520 4,9 %
Forsknings- og utviklingsledere 1 003 920 1 074 840 7,1 %
Geologer og geofysikere 1 036 200 1 072 800 3,5 %
Personalsjefer 984 000 1 038 960 5,6 %
Ledere av IKT-enheter 992 280 1 032 480 4,1 %
Dommere 1 006 080 1 032 480 2,6 %
Sivilingeniører (geofag, petro-leumstekn 990 960 1 023 360 3,3 %
Salgs- og markedssjefer 939 240 993 600 5,8 %
Ledere av industriproduksjon mv. 876 720 927 120 5,7 %
Eiendomsmeglere og - forvaltere 895 560 917 040 2,4 %
Andre ledere av produksjon og tjenesteyt 879 480 910 200 3,5 %
Ingeniører innen petroleum, bergverk og 867 240 908 040 4,7 %
PR- og informasjonssjefer 870 480 904 920 4,0 %
Allmennpraktiserende leger 871 560 904 080 3,7 %
Andre administrative ledere 859 320 903 600 5,2 %
Ledere innen akvakultur mv. 867 840 898 200 3,5 %
Offiserer fra fenrik og høyere grad 800 160 894 120 11,7 %
Sivilingeniører (elkraftteknikk) 852 480 892 680 4,7 %
Jurister og advokater 858 240 891 240 3,8 %
Politikere 832 200 881 760 6,0 %
Sivilingeniører (elektronikk) 838 920 879 480 4,8 %
Andre sivilingeniører (unntatt elektrote 851 880 874 920 2,7 %
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknik 852 120 867 720 1,8 %
Strategi- og planleggingssjefer 827 040 864 360 4,5 %
Ledere av logistikk og transport mv. 818 400 853 440 4,3 %
Kjemikere 801 000 851 880 6,4 %
Kontrolloperatører ved olje- og naturgas 815 040 849 960 4,3 %
Sivilingeniører (telekommunikasjon) 802 200 848 520 5,8 %
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 811 680 842 880 3,8 %
Finans- og investeringsrådgivere 797 880 836 400 4,8 %
Organisasjonsrådgivere mv. 781 080 832 440 6,6 %
Finansanalytikere 796 200 831 600 4,4 %
Skipsmaskinister 811 800 828 000 2,0 %
Toppledere i interesseorganisasjoner 804 360 825 120 2,6 %
Dekksoffiserer og loser 802 080 825 120 2,9 %
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 789 480 824 880 4,5 %
Tannleger 806 040 820 080 1,7 %
Ledere av helsetjenester 781 800 818 640 4,7 %
Salgskonsulenter innen tekniske og medis 778 800 816 840 4,9 %
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 780 840 813 000 4,1 %
Systemanalytikere/-arkitekter 777 000 812 640 4,6 %

Kilde: SSB 

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.