For at et yrke skal komme blant de 50 best betalte, må gjennomsnittlig lønnsinntekt være over 755.000 kroner.

Det er Ledere av olje og gassutvinning som hadde det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.345.440 kroner. Her var det også en svært god lønnsøkning på 4,8 prosent. Derfor passerte dette yrket den som toppet fjoråret, Handels og skipsmeglere.

Det er nå 10 yrker (opp fra 8) som har en gjennomsnittsinntekt på over 1 million kroner.

Det siste yrket som kommer seg med blant de 50 beste er Andre juridiske yrker med en lønn på 755.400 kroner.

Se også de 50 yrkene med lavest lønn.

Yrke 2018 2019 Endring
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 284 360 1 345 440 4,8%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 320 120 1 334 280 1,1%
3311 Finansmeglere 1 150 200 1 201 200 4,4%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 149 360 1 184 760 3,1%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 085 160 1 143 480 5,4%
3153 Flygere 1 048 680 1 065 480 1,6%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 010 880 1 062 840 5,1%
2114 Geologer og geofysikere 1 016 040 1 051 920 3,5%
3154 Flygeledere 990 000 1 042 320 5,3%
2212 Legespesialister 993 240 1 017 000 2,4%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 948 240 983 760 3,7%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 964 080 980 760 1,7%
1120 Administrerende direktører 947 880 975 600 2,9%
2612 Dommere 945 720 973 440 2,9%
1212 Personalsjefer 934 440 963 000 3,1%
1330 Ledere av IKT-enheter 916 320 942 240 2,8%
1221 Salgs- og markedssjefer 879 720 909 960 3,4%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 833 760 865 440 3,8%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 832 920 862 200 3,5%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 830 520 856 920 3,2%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 820 440 849 240 3,5%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 815 280 840 960 3,1%
2211 Allmennpraktiserende leger 807 840 837 480 3,7%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 810 600 835 080 3,0%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 800 280 832 680 4,0%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 805 920 831 960 3,2%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 801 720 831 600 3,7%
2611 Jurister og advokater 804 000 826 560 2,8%
1219 Andre administrative ledere 797 400 825 840 3,6%
1222 PR- og informasjonssjefer 788 760 820 200 4,0%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 772 440 800 880 3,7%
2113 Kjemikere 779 040 799 800 2,7%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 759 600 797 400 5,0%
1111 Politikere 779 880 793 920 1,8%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 763 320 793 560 4,0%
3151 Skipsmaskinister 750 000 784 440 4,6%
2261 Tannleger 759 480 780 240 2,7%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 753 840 780 000 3,5%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 759 240 776 280 2,2%
2413 Finansanalytikere 743 400 775 080 4,3%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 757 560 774 120 2,2%
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 772 680
3152 Dekksoffiserer og loser 739 680 772 440 4,4%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 751 920 772 320 2,7%
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 719 640 767 520 6,7%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 752 640 767 040 1,9%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 737 040 766 680 4,0%
1342 Ledere av helsetjenester 739 800 762 240 3,0%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 735 240 762 240 3,7%
2619 Andre juridiske yrker 758 280 755 400 -0,4%

Kilde: SSB 

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.