For at et yrke skal komme blant de 50 best betalte, må gjennomsnittlig lønnsinntekt være over 770.000 kroner.

Det er Handels og skipsmeglere som hadde det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.464.360 kroner. Her var det også et hopp i lønnen på 16,8 prosent (denne yrkesgruppen har varierende inntekter). Derfor passerte dette yrket den som toppet fjoråret, Ledere av olje og gassutvinning.

Det er nå 11 yrker (opp fra 10) som har en gjennomsnittsinntekt på over 1 million kroner.

Det siste yrket som kommer seg med blant de 50 beste er Salgskonsulenter innen IKT-produkter med en lønn på 769.680 kroner.

Se også de 50 yrkene med lavest lønn.

Yrke 2019 2020 Endring
3324 Handels- og skipsmeglere 1 258 080 1 464 360 16,4%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 325 760 1 298 760 -2,0%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 205 160 1 187 400 -1,5%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 136 520 1 179 600 3,8%
3311 Finansmeglere 1 144 800 1 151 880 0,6%
3154 Flygeledere 1 063 320 1 124 760 5,8%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 038 480 1 073 880 3,4%
3153 Flygere 1 091 760 1 065 240 -2,4%
2212 Legespesialister 1 026 960 1 036 200 0,9%
2114 Geologer og geofysikere 1 037 040 1 023 480 -1,3%
2612 Dommere 990 120 1 004 760 1,5%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 993 600 994 560 0,1%
1120 Administrerende direktører 969 240 993 240 2,5%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 990 720 987 720 -0,3%
1330 Ledere av IKT-enheter 945 000 979 080 3,6%
1212 Personalsjefer 955 440 973 680 1,9%
1221 Salgs- og markedssjefer 907 920 930 840 2,5%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 819 960 876 120 6,8%
2211 Allmennpraktiserende leger 861 000 872 760 1,4%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 849 240 868 680 2,3%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 854 760 868 440 1,6%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 863 160 864 960 0,2%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 823 200 855 480 3,9%
1222 PR- og informasjonssjefer 828 120 853 200 3,0%
2611 Jurister og advokater 833 520 851 400 2,1%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 838 920 851 040 1,4%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 862 680 850 320 -1,4%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 840 840 847 800 0,8%
1219 Andre administrative ledere 836 880 846 600 1,2%
1111 Politikere 876 000 841 320 -4,0%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 832 800 837 000 0,5%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 811 440 825 480 1,7%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 839 640 816 480 -2,8%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 799 320 808 200 1,1%
3151 Skipsmaskinister 789 360 806 040 2,1%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 794 280 805 440 1,4%
2113 Kjemikere 801 240 803 760 0,3%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 732 840 800 160 9,2%
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 782 760 799 440 2,1%
2261 Tannleger 797 760 796 560 -0,2%
3152 Dekksoffiserer og loser 782 040 796 320 1,8%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 760 080 794 160 4,5%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 777 120 787 440 1,3%
2413 Finansanalytikere 769 800 787 320 2,3%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 764 760 781 920 2,2%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 773 520 778 080 0,6%
1342 Ledere av helsetjenester 770 040 777 960 1,0%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 761 400 775 920 1,9%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 763 080 774 240 1,5%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 760 080 770 160 1,3%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 742 080 769 680 3,7%

Kilde: SSB 

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.