Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For at et yrke skal komme blant de 50 best betalte, må gjennomsnittlig lønnsinntekt være over 842.000 kroner.

Det er Ledere av olje og gassutvinning som har det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.513.920 kroner, etter en lønnsøkning på 5,3 prosent. Nest høyest er Handels og skipsmeglere med et inntektsnivå på 1.497.720 kroner. Her steg inntekten også med 5,3 prosent.

Det er nå 22 yrker (opp fra 16 yrker) som har en gjennomsnittsinntekt på over 1 million kroner.

Det siste yrket som kommer seg med blant de 50 beste er Ledere av helsetjeneter med en lønn på 893.880 kroner.

Se også de 50 yrkene med lavest lønn.

Yrke 2022 2023 Endring
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 437 240 1 513 920 5,3%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 422 600 1 497 720 5,3%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 320 120 1 379 640 4,5%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 308 360 1 370 520 4,8%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 213 920 1 285 440 5,9%
3153 Flygere 1 161 960 1 251 720 7,7%
3311 Finansmeglere 1 300 680 1 241 160 -4,6%
2212 Legespesialister 1 147 800 1 234 080 7,5%
2114 Geologer og geofysikere 1 110 840 1 215 960 9,5%
1120 Administrerende direktører 1 158 840 1 203 600 3,9%
2612 Dommere 1 093 800 1 162 080 6,2%
1330 Ledere av IKT-enheter 1 091 640 1 160 760 6,3%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 1 102 680 1 152 240 4,5%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 1 107 000 1 141 320 3,1%
1212 Personalsjefer 1 064 880 1 111 080 4,3%
1221 Salgs- og markedssjefer 1 025 640 1 068 960 4,2%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 963 360 1 028 400 6,8%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 956 280 1 024 800 7,2%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 964 440 1 021 560 5,9%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 951 360 1 014 840 6,7%
2211 Allmennpraktiserende leger 941 160 1 009 560 7,3%
1111 Politikere 879 240 1 006 680 14,5%
1222 PR- og informasjonssjefer 945 840 999 000 5,6%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 939 360 997 320 6,2%
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 937 680 992 520 5,8%
2611 Jurister og advokater 935 160 983 880 5,2%
1219 Andre administrative ledere 938 400 983 640 4,8%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 922 080 974 880 5,7%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 901 680 964 080 6,9%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 913 680 962 760 5,4%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 989 520 950 400 -4,0%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 921 360 950 040 3,1%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 900 720 942 360 4,6%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 853 800 936 960 9,7%
3151 Skipsmaskinister 862 200 931 080 8,0%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 888 120 929 880 4,7%
3152 Dekksoffiserer og loser 853 560 919 320 7,7%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 849 360 918 960 8,2%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 929 520 913 560 -1,7%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 879 600 907 560 3,2%
2619 Andre juridiske yrker 841 440 906 360 7,7%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 860 640 902 280 4,8%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 847 920 901 920 6,4%
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 803 880 901 080 12,1%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 851 640 900 960 5,8%
2413 Finansanalytikere 858 600 900 000 4,8%
2113 Kjemikere 866 400 898 800 3,7%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 868 200 897 720 3,4%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 853 920 895 200 4,8%
0210 Befal med sersjant grad 789 600 894 600 13,3%
1342 Ledere av helsetjenester 850 920 893 880 5,0%

Kilde: SSB 

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.