Dette er lønnsnivået i over 80 næringer i Norge.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Detet er tallene for 2019 og 2020. Listen er stortert etter inntekt.

Næring 2019 2020 Endring
Annen finansiell tjenesteyting 78 750 79 730 1,2%
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting 76 900 76 640 -0,3%
Eiendomsmegling 70 180 74 830 6,6%
Lufttransport 66 610 70 310 5,6%
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 67 160 69 030 2,8%
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 66 970 68 870 2,8%
Sjøfart og kysttrafikk med gods 68 440 68 470 0,0%
Bank- og forsikringsvirksomhet 66 500 68 210 2,6%
IT-tjenester 64 700 66 320 2,5%
Telekommunikasjon 65 260 64 490 -1,2%
Arkitekter og tekniske konsulenter 62 980 63 940 1,5%
Forlagsvirksomhet 61 730 63 330 2,6%
Forskning og utviklingsarbeid 61 680 62 360 1,1%
Informasjonstjenester 58 860 61 730 4,9%
Arbeidstakerorganisasjoner 59 060 60 100 1,8%
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 59 260 59 390 0,2%
Radio- og fjernsynskringkasting 56 720 58 490 3,1%
Data- og elektrisk utstyrsindustri 56 900 57 790 1,6%
Utleie av egen eller leid fast eiendom 55 450 57 530 3,8%
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 55 780 57 390 2,9%
Forsvar 56 010 56 910 1,6%
Maskinindustri 55 560 55 440 -0,2%
Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern 54 840 55 290 0,8%
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 52 170 54 740 4,9%
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked 53 690 54 250 1,0%
Metallindustri 53 470 53 990 1,0%
Sykehustjenester 53 480 53 970 0,9%
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 51 970 53 830 3,6%
Transporttjenester og lagring 52 010 53 710 3,3%
Politi- og påtalemyndighet 51 830 52 790 1,9%
Anleggsvirksomhet 51 360 52 740 2,7%
Akvakultur 50 740 52 630 3,7%
Film- og TV-produksjon, musikkutgivelse 49 680 52 270 5,2%
Forretningsmessig tjenesteyting ellers 49 980 52 140 4,3%
Helsetjenester 51 410 51 900 1,0%
Undervisning i høyere utdanning 50 870 51 720 1,7%
Utleie- og leasingvirksomhet 49 580 51 610 4,1%
Annen verkstedindustri 50 670 51 540 1,7%
Generell offentlig administrasjon 50 790 51 270 0,9%
Maskinreparasjon og -installasjon 49 990 50 650 1,3%
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 49 090 50 190 2,2%
Brannvern 49 460 50 000 1,1%
Undervisning på videregående skoles nivå 49 240 49 280 0,1%
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner 47 830 48 840 2,1%
Bergverksdrift 47 400 48 610 2,6%
Kunstnerisk virksomhet og underholdning 46 820 47 980 2,5%
Oppføring av bygninger 46 160 47 320 2,5%
Gummi-, plast- og mineralsk industri 46 340 47 230 1,9%
Metallvareindustri 45 730 47 120 3,0%
Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning 46 520 46 850 0,7%
Førskole- og grunnskoleundervisning 46 400 46 700 0,6%
Papir- og papirvareindustri 45 070 46 110 2,3%
Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet 44 780 45 350 1,3%
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri 44 650 45 220 1,3%
Møbelindustri og annen industri 44 480 45 220 1,7%
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 43 910 44 510 1,4%
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 43 860 44 460 1,4%
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 43 270 44 350 2,5%
Reisebyråer og reisearrangører 43 610 44 310 1,6%
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri 42 390 44 290 4,5%
Trykking, grafisk industri 43 860 44 190 0,8%
Handel med og reparasjon av motorvogner 42 820 44 070 2,9%
Pleie og omsorg i institusjon 43 740 44 010 0,6%
Lønnet arbeid i private husholdninger 39 860 43 870 10,1%
Post og distribusjonsvirksomhet 40 760 42 780 5,0%
Landtransport med passasjerer 41 320 42 490 2,8%
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 42 030 42 320 0,7%
Trelast- og trevareindustri 41 300 42 160 2,1%
Arbeidstreningsvirksomheter 41 230 42 070 2,0%
Vakttjeneste og etterforsking 39 780 41 800 5,1%
Sports- og fritidsaktiviteter 40 470 41 670 3,0%
Arbeidskrafttjenester 40 830 41 650 2,0%
Reparasjon av varer til personlig bruk 39 670 41 160 3,8%
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 39 270 40 980 4,4%
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet 38 890 40 500 4,1%
Landtransport med gods 39 090 39 880 2,0%
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 39 320 39 820 1,3%
Internasjonale organer 37 640 38 800 3,1%
Barnehager 37 780 37 980 0,5%
Rengjøringsvirksomhet 36 900 37 500 1,6%
Overnattingsvirksomhet 35 400 36 840 4,1%
Annen personlig tjenesteyting 34 680 35 900 3,5%
Restaurantvirksomhet og drift av barer 31 450 32 040 1,9%

Kilde: SSB

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.