Dette er lønnsnivået i over 80 næringer i Norge.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Detet er tallene for 2018. Listen er stortert etter høyest inntekt.

Næring 2018 Økning
Annen finansiell tjenesteyting 916 200 1,9 %
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting 900 000 4,1 %
Utenrikssaker 856 560 2,3 %
Telekommunikasjon 779 520 8,3 %
Sjøfart og kysttrafikk med gods 775 080 2,7 %
Lufttransport 751 800 4,2 %
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 751 800 3,4 %
Bank- og forsikringsvirksomhet 750 360 4,0 %
Eiendomsmegling 744 840 3,9 %
IT-tjenester 744 720 2,7 %
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 735 720 2,3 %
Arkitekter og tekniske konsulenter 715 800 2,4 %
Forskning og utviklingsarbeid 701 880 2,0 %
Forlagsvirksomhet 692 280 2,6 %
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 677 640 3,3 %
Informasjonstjenester 671 760 2,3 %
Arbeidstakerorganisasjoner 662 040 2,0 %
Data- og elektrisk utstyrsindustri 650 760 3,3 %
Radio- og fjernsynskringkasting 649 200 5,7 %
Maskinindustri 638 520 4,6 %
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 629 520 2,7 %
Forsvar 623 400 0,9 %
Metallindustri 620 280 3,9 %
Utleie av egen eller leid fast eiendom 610 080 3,8 %
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmar 602 040 2,8 %
Sykehustjenester 600 360 4,1 %
Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisni 598 920 3,4 %
Annen verkstedindustri 593 880 1,2 %
Politi- og påtalemyndighet 591 000 4,4 %
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 590 400 2,5 %
Akvakultur 588 360 2,4 %
Transporttjenester og lagring 585 600 2,6 %
Maskinreparasjon og -installasjon 581 760 2,8 %
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 581 760 2,0 %
Anleggsvirksomhet 579 120 2,8 %
Brannvern 576 120 2,9 %
Undervisning i høyere utdanning 575 280 2,2 %
Helsetjenester 571 920 3,6 %
Utleie- og leasingvirksomhet 564 360 2,0 %
Generell offentlig administrasjon 563 160 2,4 %
Forretningsmessig tjenesteyting ellers 562 680 1,2 %
Retts- og fengselsvesen 560 760 2,7 %
Undervisning på videregående skoles nivå 551 640 2,6 %
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 542 280 2,8 %
Bergverksdrift 540 480 2,7 %
Gummi-, plast- og mineralsk industri 533 040 3,9 %
Oppføring av bygninger 532 560 3,2 %
Film- og TV-produksjon, musikkutgivelse 532 200 0,6 %
Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning 528 360 2,6 %
Kunstnerisk virksomhet og underholdning 528 000 2,5 %
Metallvareindustri 523 320 1,9 %
Papir- og papirvareindustri 521 280 0,9 %
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner 519 960 2,0 %
Førskole- og grunnskoleundervisning 515 640 2,6 %
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri 508 440 2,8 %
Møbelindustri og annen industri 503 280 1,8 %
Reisebyråer og reisearrangører 498 360 3,4 %
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 497 400 2,3 %
Trykking, grafisk industri 497 280 1,7 %
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 496 920 2,7 %
Handel med og reparasjon av motorvogner 495 120 2,9 %
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 486 240 3,0 %
Pleie og omsorg i institusjon 483 240 2,7 %
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri 481 080 4,1 %
Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet 478 440 2,9 %
Trelast- og trevareindustri 474 120 4,1 %
Landtransport med passasjerer 471 240 1,7 %
Post og distribusjonsvirksomhet 464 880 2,5 %
Arbeidskrafttjenester 462 000 4,2 %
Sports- og fritidsaktiviteter 459 360 3,1 %
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 459 240 2,6 %
Vakttjeneste og etterforsking 454 080 3,7 %
Arbeidstreningsvirksomheter 453 120 4,0 %
Reparasjon av varer til personlig bruk 452 520 3,3 %
Landtransport med gods 443 880 2,4 %
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet 432 840 3,5 %
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 429 240 2,3 %
Barnehager 425 640 2,3 %
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 423 240 2,8 %
Rengjøringsvirksomhet 405 960 2,1 %
Annen personlig tjenesteyting 396 360 2,4 %
Overnattingsvirksomhet 385 320 2,7 %
Restaurantvirksomhet og drift av barer 356 400 3,6 %

Kilde: SSB

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.