Dette er lønnsnivået i over 80 næringer i Norge.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Se også:

Lønnsnivået i 330 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Dette er størrelsen på lønningene i Norge

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Detet er tallene for 2017 og 2018. Listen er stortert etter høyest inntekt.

Næring 2018 Økning
Annen finansiell tjenesteyting 916 200 1,9 %
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting 900 000 4,1 %
Utenrikssaker 856 560 2,3 %
Telekommunikasjon 779 520 8,3 %
Sjøfart og kysttrafikk med gods 775 080 2,7 %
Lufttransport 751 800 4,2 %
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 751 800 3,4 %
Bank- og forsikringsvirksomhet 750 360 4,0 %
Eiendomsmegling 744 840 3,9 %
IT-tjenester 744 720 2,7 %
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 735 720 2,3 %
Arkitekter og tekniske konsulenter 715 800 2,4 %
Forskning og utviklingsarbeid 701 880 2,0 %
Forlagsvirksomhet 692 280 2,6 %
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 677 640 3,3 %
Informasjonstjenester 671 760 2,3 %
Arbeidstakerorganisasjoner 662 040 2,0 %
Data- og elektrisk utstyrsindustri 650 760 3,3 %
Radio- og fjernsynskringkasting 649 200 5,7 %
Maskinindustri 638 520 4,6 %
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 629 520 2,7 %
Forsvar 623 400 0,9 %
Metallindustri 620 280 3,9 %
Utleie av egen eller leid fast eiendom 610 080 3,8 %
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmar 602 040 2,8 %
Sykehustjenester 600 360 4,1 %
Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisni 598 920 3,4 %
Annen verkstedindustri 593 880 1,2 %
Politi- og påtalemyndighet 591 000 4,4 %
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 590 400 2,5 %
Akvakultur 588 360 2,4 %
Transporttjenester og lagring 585 600 2,6 %
Maskinreparasjon og -installasjon 581 760 2,8 %
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 581 760 2,0 %
Anleggsvirksomhet 579 120 2,8 %
Brannvern 576 120 2,9 %
Undervisning i høyere utdanning 575 280 2,2 %
Helsetjenester 571 920 3,6 %
Utleie- og leasingvirksomhet 564 360 2,0 %
Generell offentlig administrasjon 563 160 2,4 %
Forretningsmessig tjenesteyting ellers 562 680 1,2 %
Retts- og fengselsvesen 560 760 2,7 %
Undervisning på videregående skoles nivå 551 640 2,6 %
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 542 280 2,8 %
Bergverksdrift 540 480 2,7 %
Gummi-, plast- og mineralsk industri 533 040 3,9 %
Oppføring av bygninger 532 560 3,2 %
Film- og TV-produksjon, musikkutgivelse 532 200 0,6 %
Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning 528 360 2,6 %
Kunstnerisk virksomhet og underholdning 528 000 2,5 %
Metallvareindustri 523 320 1,9 %
Papir- og papirvareindustri 521 280 0,9 %
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner 519 960 2,0 %
Førskole- og grunnskoleundervisning 515 640 2,6 %
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri 508 440 2,8 %
Møbelindustri og annen industri 503 280 1,8 %
Reisebyråer og reisearrangører 498 360 3,4 %
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 497 400 2,3 %
Trykking, grafisk industri 497 280 1,7 %
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 496 920 2,7 %
Handel med og reparasjon av motorvogner 495 120 2,9 %
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 486 240 3,0 %
Pleie og omsorg i institusjon 483 240 2,7 %
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri 481 080 4,1 %
Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet 478 440 2,9 %
Trelast- og trevareindustri 474 120 4,1 %
Landtransport med passasjerer 471 240 1,7 %
Post og distribusjonsvirksomhet 464 880 2,5 %
Arbeidskrafttjenester 462 000 4,2 %
Sports- og fritidsaktiviteter 459 360 3,1 %
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 459 240 2,6 %
Vakttjeneste og etterforsking 454 080 3,7 %
Arbeidstreningsvirksomheter 453 120 4,0 %
Reparasjon av varer til personlig bruk 452 520 3,3 %
Landtransport med gods 443 880 2,4 %
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet 432 840 3,5 %
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 429 240 2,3 %
Barnehager 425 640 2,3 %
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 423 240 2,8 %
Rengjøringsvirksomhet 405 960 2,1 %
Annen personlig tjenesteyting 396 360 2,4 %
Overnattingsvirksomhet 385 320 2,7 %
Restaurantvirksomhet og drift av barer 356 400 3,6 %

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.