Slik har det gjennomsnittlige lønnsnivået utviklet seg siden 1985.

Det er SSB som produserer den «offisielle» lønnsstatistikken. Men også mange yrkesorganisasjoner lager statistikker basert på egne medlemmers inntektsforhold.

Gjennomsnittlig lønn

Tabellen viser gjennomsnittlig inntekt med den tilhørende lønnsveksten. Gjennomsnittinntekten gjelder for en helårsstilling, det er altså ingen deltidsstillinger inne i dette snittet. En annen ting å merke seg er dette er et rent gjennomsnitt av alle helårsinntektene.

. Gjen.sn. Lønns- . Reallønns-
År inntekt vekst Inflasjon økning
1985 125 800 7,5 % 5,6 % 1,9%
1986 137 900 9,6 % 7,1 % 2,5%
1987 150 600 9,2 % 8,7 % 0,5%
1988 162 200 7,7 % 6,7 % 1,0%
1989 169 300 4,4 % 4,6 % -0,2%
1990 177 300 4,7 % 4,1 % 0,6%
1991 186 500 5,2 % 3,5 % 1,7%
1992 193 500 3,8 % 2,3 % 1,4%
1993 200 200 3,5 % 2,3 % 1,2%
1994 206 300 3,0 % 1,4 % 1,6%
1995 213 000 3,2 % 2,5 % 0,7%
1996 222 600 4,5 % 1,2 % 3,3%
1997 235 800 5,9 % 2,6 % 3,3%
1998 252 900 7,3 % 2,2 % 5,0%
1999 263 300 4,1 % 2,3 % 1,8%
2000 277 300 5,3 % 3,1 % 2,2%
2001 290 100 4,6 % 3,0 % 1,6%
2002 309 400 6,7 % 1,3 % 5,4%
2003 319 400 3,2 % 2,5 % 0,8%
2004 330 800 3,6 % 0,4 % 3,1%
2005 342 200 3,4 % 1,6 % 1,9%
2006 358 500 4,8 % 2,3 % 2,5%
2007 379 400 5,8 % 0,8 % 5,1%
2008 402 200 6,0 % 3,8 % 2,2%
2009 415 800 3,4 % 2,1 % 1,3%
2010 432 800 4,1 % 2,5 % 1,6%
2011 449 900 4,0 % 1,2 % 2,7%
2012 465 800 3,5 % 0,8 % 2,8%
2013 482 900 3,7 % 2,1 % 1,6%
2014 497 600 3,0 % 2,1 % 1,0%
2015 511 200 2,7 % 2,2 % 0,6%
2016 519 600 1,6 % 3,5 % -1,9%
2017 531 700 2,3 % 1,9 % 0,4%
2018 547 300 2,9 % 2,8 % 0,1%
2019 567 500 3,7 % 2,2 % 1,5%

Kilde: SSB

Medianinntekten

Medianinntekten er den miderste inntekten i utvalget. Denne inntekten vil være noe lavere, fordi det er en del høye inntekter som trekker gjennomsnittet opp.

I 2019 var medianinntekten litt over 27.500 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten..

Forskjellen mellom medianinntekten og gjennomsnittsinntekten har ligget stabilt målt i prosent i en rekke år.

År Median Gjennomsnitt Forskjell
2015 483 400 511 200 5,8%
2016 494 000 519 600 5,2%
2017 506 200 531 700 5,0%
2018 520 800 547 300 5,1%
2019 540 000 567 500 5,1%

 

Andre lønnsstatistikker

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som gir ut lønnsstatistikker.

Her er lenker til en del av de viktigste.

Organisasjon
Arkitektbedriftene i Norge
Econa
Finansforbundet
Forskerforbundet
Juristforbundet
Mediebedriftene
Naturviterne
NHO
NITO
Samfunnsviterne
Tekna
Virke

 

Les mer om lønn:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.