Slik har det gjennomsnittlige lønnsnivået utviklet seg siden 1985.

Det er SSB som produserer den «offisielle» lønnsstatistikken. Men også mange yrkesorganisasjoner lager statistikker basert på egne medlemmers inntektsforhold.

Gjennomsnittlig lønn

Slik er denne lønnen definert fra SSB:

Årslønnen er den beregnede lønnen i et arbeidsforhold for et kalenderår, der lønnen regnes om til å tilsvare heltidsarbeid hele året og beregnes som om det er full lønn under ferie og annet fravær. Personer som er permitterte på hel tid vil være omfattet av beregningen de 3 første måneder av permitteringens forløp, men ikke i etterkant av perioden. Årslønnen omfatter avtalt lønn, bonus og uregelmessige tillegg, men omfatter ikke naturallønn og overtidsavlønning. Ved beregning av årslønn er deltidsjobber regnet om til heltidsjobber i virksomheten arbeidstakeren er ansatt i.

Tallene gjelder fra 2015. Tall for tidligere år er hentet fra andre statistikker, og justert for å ha den samme lønnsutviklingen i 2015.

Gjen.sn. Lønns- Reallønns-
År inntekt vekst Inflasjon økning
1985 125 800 7,5 % 5,6 % 1,9%
1986 137 900 9,6 % 7,1 % 2,5%
1987 150 600 9,2 % 8,7 % 0,5%
1988 162 200 7,7 % 6,7 % 1,0%
1989 169 300 4,4 % 4,6 % -0,2%
1990 177 300 4,7 % 4,1 % 0,6%
1991 186 500 5,2 % 3,5 % 1,7%
1992 193 500 3,8 % 2,3 % 1,4%
1993 200 200 3,5 % 2,3 % 1,2%
1994 206 300 3,0 % 1,4 % 1,6%
1995 213 000 3,2 % 2,5 % 0,7%
1996 222 600 4,5 % 1,2 % 3,3%
1997 235 800 5,9 % 2,6 % 3,3%
1998 252 900 7,3 % 2,2 % 5,0%
1999 263 300 4,1 % 2,3 % 1,8%
2000 277 300 5,3 % 3,1 % 2,2%
2001 290 100 4,6 % 3,0 % 1,6%
2002 309 400 6,7 % 1,3 % 5,4%
2003 319 400 3,2 % 2,5 % 0,8%
2004 330 800 3,6 % 0,4 % 3,1%
2005 342 200 3,4 % 1,6 % 1,9%
2006 358 500 4,8 % 2,3 % 2,5%
2007 379 400 5,8 % 0,8 % 5,1%
2008 403 000 6,2 % 3,8 % 2,4%
2009 419 800 4,2 % 2,1 % 2,1%
2010 435 400 3,7 % 2,5 % 1,2%
2011 453 600 4,2 % 1,2 % 2,9%
2012 472 000 4,1 % 0,8 % 3,3%
2013 490 600 3,9 % 2,1 % 1,9%
2014 505 600 3,1 % 2,1 % 1,0%
2015 519 800 2,8 % 2,2 % 0,6%
2016 528 900 1,8 % 3,5 % -1,8%
2017 541 000 2,3 % 1,9 % 0,4%
2018 556 300 2,8 % 2,8 % 0,0%
2019 575 700 3,5 % 2,2 % 1,3%
2020 593 500 3,1 % 1,3 % 1,8%

Kilde: SSB

Medianinntekten

Medianinntekten er den miderste inntekten i utvalget. Denne inntekten vil være noe lavere, fordi det er en del høye inntekter som trekker gjennomsnittet opp.

Gjennomsnittinntekten er høyere enn de som vises i tabellen ovenfor. Årsaken er at disse tallene hentes fra en annen statistikk. Dette er månedstall fra november, og viser gjennomsnittlig inntekt helårsstillinginger. Det er altså ingen deltidsstillinger inne i dette snittet.

I 2020 var medianinntekten litt over 60.840 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten..

Forskjellen mellom medianinntekten og gjennomsnittsinntekten har ligget stabilt målt i prosent i en rekke år.

År Median Gjennomsnitt Forskjell
2015 483 360 540 480 11,8%
2016 491 040 546 000 11,2%
2017 501 840 556 800 11,0%
2018 516 240 573 840 11,2%
2019 535 800 594 600 11,0%
2020 547 320 608 160 11,1%

 

Andre lønnsstatistikker

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som gir ut lønnsstatistikker.

Her er lenker til en del av de viktigste.

Organisasjon
Arkitektbedriftene i Norge
Econa
Finansforbundet
Forskerforbundet
Juristforbundet
Mediebedriftene
Naturviterne
NHO
NITO
Samfunnsviterne
Tekna
Virke

 

Les mer om lønn:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.