Fripoliser og pensjonskapitalbevis er verdiene du sitter med etter at pensjonsinnbetalingene fra arbeidsgiver har stoppet.

Er du ansatt i en privat bedrift, er bedriften du arbeider i pålagt å spare til pensjon for deg gjennom loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som trådte i kraft i 2006.

Dersom du slutter i bedriften, vil det være verdier i det bedriften har innbetalt på pensjonsordningen din. De som har skiftet jobb mange ganger, kan ha mange forskjellige fripoliser (eller pensjonskapitalbevis) i forskjellige forsikringsselskaper.

Fripolise eller pensjonskapitalbevis

Har du jobbet i bedriften i minst 12 måneder, får du med deg en pensjonsrettighet i form av en fripolise eller et pensjonskapitalbevis, avhengig av hva slags pensjonsordning bedriften har valgt.

Du får en fripolise dersom bedriften har ytelsesbasert pensjonsordning, og et pensjonskapitalbevis dersom bedriften har en innskuddspensjonsordning.

Noen har også fått en fripolise dersom bedriften for eksempel har gått fra en ytelsesbasert pensjonsordning til en innskuddsbasert pensjonsordning.

Merk at beløpet som er bundet opp i fripolisen eller pensjonskapitalbeviset, ikke kan utbetales den dagen du slutter i bedriften eller når du trenger litt ekstra penger. Pengene er låst, og blir ikke utbetalt før den dagen du pensjonerer deg. Men frem til du blir pensjonist, vil du fortsatt få avkastning på pengene, og du har mulighet til å flytte på fripolisene. Det kan du lese mer om lengre ned i artikkelen.

Kan lønne seg å samle fripolisene

Slik reglene er i dag får du ikke flyttet fripolisene. Det lønner seg ikke for selskapene å motta nye fripoliser. Grunnen er at disse må oppkapitaliseres for å kompensere for økningen i forventet levealder.

Men pensjonskapitalbevisene kan du flytte. Men de har ennå ikke på langt nær så store verdier som i fripoliser.

Å samle dem gir deg bedre oversikt. Men dette er egentlig ikke noe spesielt viktig punkt. Du får jo likevel en god oversikt over dem via for eksempel Norsk Pensjon.

Den viktigste grunnen til å samle dem er kostnadene. De aller fleste selskapene har en form for fast kostnad. Denne faste kostnaden kan ligge opp til omtrent 450 kroner. Det er det du da sparer ved å samle alle pensjonskapitalbevisene.

For pensjonskapitalbevis kan du se hvilke kostnader du blir belastet. Dette er kostnaden som kommer utenom den kostnaden som tas for selve forvaltningen av pengene.

Her kan du se kostnadsoversikten for pensjonskapitalbevis.

Dersom du har pensjonskapitalbevis, har du allerede muligheten til å endre fordelingen på aksjer og rentebærende papirer selv. Er du ung, og det er mange år til du blir pensjonist, anbefaler Smarte Penger at du velger en høyere aksjeandel. Det betyr at du tar en større risiko, men med en lang sparehorisont vil det etter all sannsynlighet være lønnsomt å ta denne risikoen. Du kan selv gjøre disse endringene på nettsidene til forsikringsselskapet hvor pensjonskapitalbeviset ditt er.

Flytting

Å flytte pensjonskapitalbevis og fripoliser er gratis, og det krever ikke for mye energi å få det til. Det første du må gjøre er å finne ut i hvilke selskaper du har pensjonskapitalbevis nå, og deretter bestemme deg for hvilket selskap du skal flytte dem til.

Deretter går du på nettsiden til selskapet du vil flytte pensjonskapitalbevis, og finner frem til den siden hvor du finner fullmaktsskjemaer for flytting av fripoliser.

Du må fylle ut ett skjema per selskap du skal flytte fripoliser fra. Innen en måned skal de andre selskapene ha flyttet fripolisene til ditt nye selskap.

Dersom du har flere fripoliser i ett selskap, lønner det seg å slå sammen fripolisene du har hos dem. Ellers vil du fortsatt betale flere faste kronebeløp i forvaltning.

Avkastning i fripoliser

Fripoliser er beregnet ut fra at forsikringsselskapet har garantert at midlene skal tilføres en viss rente, for eksempel 3 prosent årlig. Oppnår ikke forsikringsselskapet den garanterte avkastningen, blir ikke pensjonen oppregulert, men det blir likevel tilført midler til fripolisen.

Se hvor mye dette kan utgjøre med «Meravkastningskalkulatoren».

Kontoutskrift

Hvert år vil du få en kontoutskrift for fripolisen eller pensjonskapitalbeviset ditt.

Kontoutskriften skal inneholde en oversikt over hvilke dekninger du har. De fleste fripoliser inneholder nemlig forsikringer som for eksempel alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og/eller barnepensjon ved forsikredes død.

Du skal i kontoutskriften også få vite hvor mye du kan få i årlig pensjon fra disse dekningene, og du skal få opplyst den årlige avkastningen på fripolisen.

Oversikt på norskpensjon.no

Har du byttet arbeidsgiver med jevne mellomrom, vil du etter hvert få flere fripoliser i forskjellige selskap. Har du mistet oversikten over fripolisene dine, kan du prøve å gjenvinne oversikten ved å gå til norskpensjon.no.

 

Se også:

Innskuddspensjon

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Verdi av innskuddspensjonen
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.