Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flere grupper som kan ha rett på redusert arbeidstid, blant annet seniorene i arbeidslivet.

Dersom du er fylt 62 år, og fortsatt er i jobb, har du krav på å få redusert arbeidstid.

Du kan også ha rett til å jobbe mindre enn fastsatt arbeidstid, dersom du:

  • Har helseproblemer, og dermed har behov for å jobbe redusert. Man må i så fall fremvise legeerklæring.
  • Har sosiale og familiære grunner til at man trenger å jobbe kortere eller færre dager, dette kan for eksempel være hvis man har syk ektefelle, syke og gamle foreldre, eller barn med funksjonshemming.
  • Er foreldre med barn under 10 år, eller aleneforelder som har problemer med å få tilstrekkelig barnepass.
  • Andre velferdsgrunner som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 

Kortere/færre dager

Det er flere måter å redusere arbeidstiden på, dette kan både gjøres ved å jobbe kortere dager, færre dager i uka eller for eksempel ved å ta lenge ferier for eksempel i forbindelse med barnas skoleferier.

Ønsker man å jobbe redusert, må man gi skriftlig beskjed til arbeidsgiver om dette.

Arbeidsgiver kan si nei

Arbeidsgiver kan i gitte tilfeller nekte arbeidstaker å redusere arbeidstiden, dette gjelder dersom redusert arbeidstid for arbeidstaker medfører «vesentlig ulempe» for bedriften.

Dette kan for eksempel være at det er vanskelig å finne en kvalifisert erstatter for arbeidstakeren, eller kortere arbeidstid for én av arbeidstakerne fører til stor ulempe for andre ansatte i virksomheten.

 

Se også: 

Arbeidskontrakt

Reglene for hvor mye du kan jobbe

Arbeidsattest

Overtid

Sommerjobb

Guide til sykepenger

Yrkesskade