Det er klare grenser for hvor mye overtid arbeidsgiver kan kreve at du skal jobbe.

Overtid er det arbeidet du gjør utover grensene arbeidsmiljøloven har satt for alminnelig arbeidstid. Du kan lese mer om disse grensene i denne artikkelen.

Overtid skal ikke brukes som en fast ordning, men skal bare benyttes ved særlige behov. Eksempler på slike situasjoner kan være at det er for få på jobb, eller dersom det oppstår uventet arbeidspress.

Arbeidsgiver kan ikke kreve at du jobber mer overtid enn dette:

- 10 timer i løpet av 7 dager

- 25 timer i løpet av fire uker i strekk

- 200 timer i løpet av ett år (altså 52 uker)

Gjennom en tariffavtale på jobben din kan det avtales overtid på inntil:

- 15 timer i løpet av 7 dager

- 40 timer i løpet av 4 uker i strekk

- 300 timer i løpet av ett år (52 uker)

Arbeidsgiver har også mulighet til å søke Arbeidstilsynet om å utvide muligheten for overtidsarbeid ytterligere, men det uansett aldri kreves at arbeidstaker jobber mer enn 400 timer i løpet av 52 uker.

Overtidsbetaling

Du har krav på et tillegg på minst 40 prosent av den avtalte timelønnen ved overtidsarbeid. I loven er det også en åpning for at man kan avspasere time mot time. Men man skal uansett ha overtidstillegget.

Enkelte kan ha bedre overtidstillegg gjennom tariffavtaler på arbeidsplassen.

Fritak

Du kan få fritak fra overtid, dersom du for eksempel kan vise til dårlig helse (da må du kanskje vise arbeidsgiver legeattest) eller familiære forhold som at du må hjem for å hente/passe barn.

 

Les mer:

Arbeidstid

Arbeidsattest

Redusert arbeidstid

Sommerjobb

Sykepenger