Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For ungdom som skal ut i sommerjobb, er det noen ting det er viktig å være klar over.

Blant annet setter Arbeidsmiljøloven visse grenser for hva man har lov til i arbeidslivet, avhengig av hvor gammel man er.

For det første må man som et utgangspunkt ha fylt 13 år for å kunne ta seg en jobb overhodet. Videre kan ungdom mellom 13 og 15 år bare på seg såkalt «lett arbeid», som for eksempel avisbudjobb, enkelt kontorarbeid, vedlikeholdsarbeid i parker og innen servering.

Arbeid som involverer giftige kjemikalier, farlige maskiner og lignende kan bare utføres av ungdom over 18 år. Skal du ha en jobb som involverer salg av sprit, må du ha fylt 20 år.

Når det gjelder arbeidstid, er det også satt noen grenser avhengig av hvor gammel ungdommen er. Ungdom under 15 har bare lov til å jobbe syv timer pr. dag og 35 timer pr. uke, i skolens ferier. Ungdom mellom 15 og 18 år kan jobbe åtte timer daglig, og opptil 40 timer i uken.

Kontrakt

Når du først har skaffet deg en jobb, er det viktig at du passer på at du får kontrakt. Dette er et punkt arbeidsgivere synder mye mot, når det gjelder ungdom i sommerjobb.

På Arbeidstilsynet nettsider finner du eksempel på en standard arbeidsavtale.

Les mer om arbeidskontrakt her.

Når du slutter i jobben, har du krav på å få både feriepenger og attest.

Frikort

Ungdommer som har skaffet seg sommerjobb eller annen ekstrajobb, må skaffe seg skattekort fra 13-års alder. Men dersom du vet at du ikke kommer til å tjene mer enn 55.000 kroner i løpet av skatteåret, kan du bestille frikort fra Skatteetaten.

Dersom du har skaffet deg frikort, men lønnen i løpet av året overstiger frikortbeløpet (på 70.000 kroner), får du et skattekort med tilsvarende høyere skattetrekk på resten av inntekten din.

Pass på å levere arbeidsgiver nytt skattekort når du har brukt opp fribeløpet, ellers du trukket 50 prosent skatt av inntekten som går over 70.000 kroner.

 

Se også:

Hvordan søke etter jobbs

Hvordan skrive hobbsøknad

Slik skriver du en CV

Åpen jobbsøknad

Slik forbereder du deg til jobbintervju

Arbeidskontrakt

Reglene for hvor mye du kan jobbe

Attest i arbeidsforhold

Overtidsbestemmelsene

Guide til sykepenger