Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det finnes inflasjonsstatistikk helt tilbake til 1866.

Inflasjonen har siden nitti-tallet vært lav. Den siste inflasjonstoppen var i 1981 med 13,4 prosent. I 2022 har vi hatt en stor økning i inflasjonen, da var inflasjonen på sitt høyeste siden 1988.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,0 prosent.

Les mer om inflasjon.

Inflasjonskalkulatorer

Med inflasjonskalkulatoren kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Med inflasjons- og lønnsutlingskalkulatoren kan du beregner hva både lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Med inflasjonsjusteringskalkulator kan du se hvordan inflasjonsjustering virker på et gitt beløp.

Inflasjonsstatistikken

Denne statistikken går tilbake til 1866. På den tiden var prisnivået omtrent 1/81-del av nivået i dag.

Pengeverdiene er gjennomsnittet av de månedlige tallene for hvert år, altså ikke verdiene på slutten av året.

Kolonnen helt til høyre viser forholdet mellom pengeverdien de enkelte årene. Av tabellen ser vi at kroneverdien var 40,88 ganger høyere i i dag enn i 1930. Det betyr at det du kunne kjøpe for 100 kroner i 1930, må du betale 4.088 kroner for i dag (100 x 40,37). Og omvendt: En is som koster 20 kroner i dag, ville kostet 49 øre i 1930 (20 delt på 40,88).

År Inflasjon Pengeverdi
2022 5,8% 1,00
2021 3,5% 1,06
2020 1,3% 1,09
2019 2,2% 1,11
2018 2,8% 1,13
2017 1,9% 1,16
2016 3,5% 1,19
2015 2,2% 1,23
2014 2,1% 1,25
2013 2,1% 1,28
2012 0,8% 1,31
2011 1,2% 1,32
2010 2,5% 1,33
2009 2,1% 1,37
2008 3,8% 1,39
2007 0,8% 1,45
2006 2,3% 1,46
2005 1,6% 1,49
2004 0,4% 1,52
2003 2,5% 1,52
2002 1,3% 1,56
2001 3,0% 1,58
2000 3,1% 1,63
1999 2,3% 1,68
1998 2,2% 1,72
1997 2,6% 1,76
1996 1,2% 1,80
1995 2,5% 1,82
1994 1,4% 1,87
1993 2,3% 1,90
1992 2,3% 1,94
1991 3,5% 1,98
1990 4,1% 2,05
1989 4,6% 2,14
1988 6,7% 2,23
1987 8,7% 2,38
1986 7,1% 2,59
1985 5,6% 2,77
1984 6,4% 2,93
1983 8,5% 3,12
1982 11,4% 3,38
1981 13,4% 3,77
1980 11,0% 4,27
1979 4,6% 4,74
1978 8,1% 4,96
1977 9,2% 5,37
1976 9,3% 5,86
1975 11,7% 6,41
1974 9,1% 7,15
1973 7,8% 7,80
1972 6,8% 8,42
1971 6,7% 8,99
1970 10,5% 9,59
1969 2,5% 10,60
1968 3,9% 10,87
1967 4,1% 11,30
1966 3,5% 11,76
1965 4,4% 12,18
1964 5,5% 12,72
1963 2,4% 13,41
1962 5,0% 13,74
1961 2,6% 14,43
1960 0,0% 14,80
1959 2,7% 14,80
1958 4,6% 15,19
1957 2,9% 15,90
1956 4,0% 16,35
1955 1,0% 17,00
1954 4,2% 17,17
1953 2,1% 17,89
1952 9,3% 18,27
1951 16,2% 19,96
1950 4,2% 23,20
1949 1,4% 24,18
1948 -1,4% 24,53
1947 0,0% 24,18
1946 2,9% 24,18
1945 1,5% 24,88
1944 1,5% 25,25
1943 3,1% 25,63
1942 4,8% 26,41
1941 19,2% 27,69
1940 15,6% 33,02
1939 0,0% 38,15
1938 4,7% 38,15
1937 7,5% 39,93
1936 2,6% 42,92
1935 0,0% 44,02
1934 2,6% 44,02
1933 -2,6% 45,18
1932 -2,5% 44,02
1931 -4,8% 42,92
1930 -2,3% 40,88
1929 -4,4% 39,93
1928 -6,3% 38,15
1927 -11,1% 35,77
1926 -14,3% 31,80
1925 1,6% 27,25
1924 10,7% 27,69
1923 -6,7% 30,66
1922 -16,7% 28,62
1921 -6,5% 23,85
1920 14,9% 22,30
1919 6,3% 25,63
1918 40,0% 27,25
1917 25,0% 38,15
1916 20,0% 47,69
1915 15,4% 57,23
1914 0,0% 66,04
1913 4,0% 66,04
1912 4,2% 68,68
1911 4,3% 71,54
1910 4,5% 74,65
1909 0,0% 78,04
1908 0,0% 78,04
1907 4,8% 78,04
1906 0,0% 81,76
1905 5,0% 81,76
1904 -4,8% 85,85
1903 0,0% 81,76
1902 -4,5% 81,76
1901 0,0% 78,04
1900 4,8% 78,04
1899 0,0% 81,76
1898 10,5% 81,76
1897 0,0% 90,37
1896 0,0% 90,37
1895 0,0% 90,37
1894 -5,0% 90,37
1893 0,0% 85,85
1892 0,0% 85,85
1891 0,0% 85,85
1890 0,0% 85,85
1889 5,3% 85,85
1888 5,6% 90,37
1887 -5,3% 95,39
1886 -5,0% 90,37
1885 -4,8% 85,85
1884 0,0% 81,76
1883 -4,5% 81,76
1882 0,0% 78,04
1881 4,8% 78,04
1880 5,0% 81,76
1879 -4,8% 85,85
1878 -12,5% 81,76
1877 0,0% 71,54
1876 0,0% 71,54
1875 -4,0% 71,54
1874 4,2% 68,68
1873 9,1% 71,54
1872 10,0% 78,04
1871 0,0% 85,85
1870 0,0% 85,85
1869 -4,8% 85,85
1868 0,0% 81,76
1867 5,0% 81,76
1866 0,0% 85,85
1865 85,85

Kilde: SSB

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på bensin og diesel

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.