Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Parkeringsklagenemnda behandler klager på ilagte kontrollsanksjoner og fjerning av kjøretøy etter parkeringsforskriften.

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Parkeringsklagenemnda behandler klager på kontrollsanksjoner og fjerning etter parkeringsforskriften.

Før du kan klage til Parkeringsklagenemnda på et gebyr eller fjerning av et kjøretøy, må du ha klaget til parkeringsselskapet som ga deg gebyret først. Har du ikke fått medhold i din klage av P-selskapet eller ikke mottatt svar innen åtte uker eller foreløpig svar innen tre uker, kan bringe saken inn til behandling i Parkeringsklagenemnda. Det er kun fører eller eier av kjøretøyet som har klageadgang. Parkeringsklagenemnda behandler ikke klager på parkeringsgebyr.

Parkeringsklagenemnda behandler ikke gebyrer ilagt etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

Den er organisert som en uavhengig juridisk enhet med delegert forvaltningsmyndighet og avgjørelsene er bindende. Nemndsvedtakene kan ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene.

Her er eksempler på saker som er behandlet i Parkeringsklagenemnda. Saker innenfor samme tema er gruppert. Ta en kikk og se om en sak som ligner din allerede er behandlet. Dermed får du et hint om det er verdt å bruke tid på å klage.

Registrer elektronisk klage

Når en klage på en ilagt kontrollavgift er endelig avslått av parkeringsselskapet har man anledning til å klage saken videre til Parkeringsklagenemnda.

Alle klager må sendes inn skriftlig til sekretariatet innen 2 uker etter mottagelse av avslaget. Klager må sende inn kopier av all dokumentasjon som er nødvendig i sakens anledning.

Du kan registrere din klage elektronisk på denne siden.

Her finner du Parkeringsklagenemnda på nett

 

Se også:

Parkeringsbøter

Oversikt over alle klagenemndene.