Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nemnden hjelper kjøpere og selgere av bolig som ikke blir enige med eiendomsmegleren.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er en nemnd som kan behandle klager fra forbrukere etter kjøp eller salg av bolig gjennom et foretak, boligbyggelag eller advokat som er medlem i klageordningen.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge, og Forbrukerrådet.

Her finner du en oversikt over foretak som er tilknyttet nemnden.

Løses ikke tvisten gjennom behandling i sekretariatet og klagen opprettholdes, blir den lagt fram for en nemnd på tre medlemmer. Formannen skal være en høyt kvalifisert jurist, nøytral i forhold til begge parter i klagesaken og oppnevnt av avtalepartene i fellesskap.

Videre kan nemnda behandle klage mot eiendomsmegler fra en næringsdrivende såfremt den interesse som fremmes ikke har særlig yrkes- eller næringsmessig tilknytning og henvendelsen for øvrig ligger til rette for vurdering i nemnda. Herunder skal alle forhold, også de økonomiske, tas i betraktning.

Nemndas uttalelse er rådgivende for partene. Ved uttalelse som går mot eiendomsmegleren skal denne, dersom han ikke vil etterkomme vedtaket, gi skriftlig begrunnet tilbakemelding til nemnda innen tre uker. En innklaget som uten tilfredsstillende begrunnelse unnlater å følge nemndas avgjørelse innrapporteres til Finanstilsynet.

Her finner du klageskjema til nemnda.

Se alle klagenemndene her.

 

Les mer om eiendomsmegling:

Guide til eiendomsmegling

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmeglerloven

Dette koster eiendomsmeglerne per fylke

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler

Kalkulator:
Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.