Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne nemnden behandler klager på advokattjenester.

Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet behandler klager på advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov.

Også saker der advokat har krevd for høyt salær behandles i nemnda.

Saker der det kreves erstatning fra den innklagede advokaten kan ikke behandles av nemnda.

Beslutninger fra Advokatforeningens disiplinærutvalg kan påklages til Disiplinærnemnden (Den offentlige disiplinærnemnden). I klagesaker der advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen, er nemnden førsteinstans.

Nemnda består av fem medlemmer. En dommer som leder samt to advokater og to medlemmer som ikke er advokater eller dommere, men som kan representere nærings- og forbrukerinteresser.

Klagebehandlingen er gratis.

Se alle klagenemndene her.

Kontaktinfo

Her finner du mer informasjon om Disiplinærnemnden for advokatvirksomhet.

Adresse: Kristian Augustsgt. 90, 164 OSLO

Tlf: 22 03 51 08

E-post: nemnden@advokatforeningen.no

 

Se også:

Slik finner du gratis eller billig advokat