Nemnden behandler klager på utstyr og service i forbindelse med en begravelse.

Klagen skal gjelde tvist mellom oppdragsgiver og byrået om den ytelse - tjeneste eller varer - som byrået leverer, og hvorvidt den tilfredsstiller de krav som det er rimelig å stille. Klagen kan også gjelde fakturering og priser.

Det er ikke nødvendig at tvistegjenstanden har økonomisk verdi.

Begravelsesbyrået trenger ikke være medlem av Begravelsesbyråenes Forum for at du skal kunne klage.

Sekretariatet hjelper deg

Hvis du vil klage på en gravferdstjeneste eller -vare, kan du henvende seg til sekretariatet i klagenemnda både skriftlig og muntlig. Sekretariatet orienterer om de alternative behandlingsmåter for tvisten. Forbruker som ønsker sin sak behandlet i nemnda, må fremme skriftlig klage. Sekretariatet gir ved forespørsel veiledning om hvordan du setter opp en klage.

Nemnda har tre medlemmer. En er oppnevnt av Begravelsesbyråenes Forum, én er oppnevnt av Forbrukerrådet, og en formann som er nøytral.

Se alle klagenemndene her.

Kontaktinfo

Klagenemnda for gravferdstjenester på nett

Besøksadresse: Henrik Ibsensgt. 90

Postadresse: Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo

Telefon: 22 54 17 00

Epost: bfn@virke.no