Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Klager på elektroniske kommunikasjonstjenester skal rettes til denne klagenemnden.

Brukerklagenemnda kan behandle klager fra sluttbrukere (privatpersoner og småbedrifter med inntil 10 årsverk) vedrørende tvister med tilbydere knyttet til leveringspliktig tjeneste, avtale om kjøp av annen offentlig telefontjeneste og internettilgang. Slike tvister kan blant annet gjelde inngåelse og oppfyllelse av abonnementsavtale, kvalitet, fakturering eller erstatning.

Nemnda behandler klager på følgende ekomtjenester:

  • Bredbåndstjeneste
  • Fastnett telefontjeneste
  • Mobilt bredbånd
  • Mobiltelefontjeneste

Her er en oversikt over alle bedriftene som deltar i nemnda

Brukerklagenemnda behandler ikke klager på:

  • Angrerett vedrørende ekomtjenester
  • Fellesfakturerte tjenester der forholdet det klages på har oppstått før 1. juli 2008.
  • Bredbånds-tv
  • Kabel-tv/digital-tv
  • Grensene for leveringsplikten

Klag til selskapet først

Brukerklagenemnda er uavhengig av teletilbyderne og har som oppgave å behandle klager på teletjenester.

Nemnda er opprettet etter avtale mellom tilbydere av elektronisk kommunikasjon og Forbrukerrådet. Nemnda kan behandle klager fra privatpersoner og småbedrifter med inntil ti ansatte.

For at nemnda skal kunne behandle en klage, er det en forutsetning at forbrukeren først har forsøkt å løse tvisten med tilbyder på egen hånd.

Du kan utforme en klage til selskapet ved bruk av Forbrukerrådets klagebrevmaler.

Elektronisk klageskjema

Klagen sendes Brukerklagenemnda etter avslag fra ekomtilbyderen, eller dersom selskapet ikke svarer innen tre uker.

Når du klager til nemnda, skal du fylle ut et eget klageskjema. Du kan enkelt sende et elektronisk klageskjema til Brukerklagenemnda.

Du må kunne dokumentere/legge ved opplysninger om påklaget faktura (fakturanummer, totalt fakturabeløp og omtvistet beløp) og om klagen til tilbyder og evt. avslag på klagen.

Brukerklagenemnda skal har tre måneder på seg til klagebehandling fra klagen er mottatt i nemndas sekretariat. Men i noen tilfeller tar det lenger tid, fordi det er behov for å innhente mer informasjon.

Kontaktinfo

Du finner Brukerklagenemnda på denne nettsiden

Adresse:

Brukerklagenemnda

Lilleakerveien 4a

0283 Oslo

Telefon: 22 13 32 20, mandag-fredag 09.00-12.00

E-post: post@brukerklagenemnda.no

 

Se også:

Oversikt over alle klagenemndene