Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har fortsatt gode forbrukerrettigheter selv om du har handlet i utenlandsk nettbutikk, eller handlet på utenlandsferien.

I dag handler mange nordmenn i utenlandske nettbutikker, og de fleste av oss handler også når vi er utenlands på ferie. Dersom det viser seg å være en mangel på en vare du ikke har kjøpt i Norge, har du også klagemuligheter. Svært mye av forbrukerrettighetene er basert på EU-direktiver, slik at svært mye er felles i hele Europa

I første omgang må du også i disse tilfellene også ta direkte kontakt med selger. Dersom du ikke når frem med dette, kan du ta kontakt med Forbruker Europa - vel å merke dersom du har kjøpt produktet i et land i EU/EØS.

Forbruker Europa har en egen klageportal for på varer og tjenester som er kjøpt på nett fra disse landene. All kommunikasjon og saksbehandling foregår på norsk via et oversetterprogram. 

Det er et krav om at klagen normalt skal være ferdigbehandlet innen 90 dager. Næringsdrivende er forpliktet til å opplyse om klageordningen på sine nettsider.

Alle varer og tjenester

Du kan klage på alle mulige varer og tjenester. Dette gjelder da blant annet hyppige kjøpte på varer og tjenester på nett som:

  • Elektronikk
  • Hotell
  • Klær
  • Leiebil

Klagefrister i Europa

Det er et eget EU-direktiv som fastsetter minimumsfrister for dette. Men reklamasjonsfristene varierer mellom landene.

Her skilles det mellom relative reklamasjonsfrister og endelige reklamasjonsfrister. En relativ reklamasjonsfrist er fra det tidspunktet man oppdaget eller burde oppdaget feilen.

Blant annet er fristen opp til 6 år (avhengig av produktets forventede levetid) i England, og 3 år i Sverige. Se andre europeiske reklamasjonsfrister hos Forbruker Europa.

Forbruker Europa

Det kan ofte være vanskeligere å klage til selger i et land utenfor Norge, blant annet fordi vi ikke kjenner forbrukerlovverket der. Får du vanskeligheter, kan du ta kontakt med Forbruker Europa.

De kan videreformidle klagen din til sine søsterorganisasjoner i andre europeiske land, som igjen kan mekle med selgeren eller få saken din prøvet for en nemnd i selgerens hjemland.

Klageskjema finner du her.

Refusjon på kortet

Merk at du også kan prøve å klage til banken din før Forbruker Europa, dersom du har betalt med kredittkort eller Visa betalingskort. Hvis ikke selger etterkommer ditt krav, kan du ha rett til refusjon fra banken som har utstedt kortet ditt.

Gi banken dokumentasjon som kvittering og din skriftlige korrespondanse med selger.

Les: Kredittkort gir beskyttelse ved varekjøp

Se også:

Netthandel

Sikker netthandel

Klage på varekjøp

Slik klager du på en vare