Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved mangel på vare kan du kreve prisavslag, eller heving av kjøp.

Nå en privatperson kjøper en vare av en næringsdrivende, så er det forbrukerkjøpsloven man skal forholde seg til.

Loven gjelder altså ikke i tilfeller der en privatperson kjøper noe av en annen privatperson. Men dersom en privatperson bruker en profesjonell mellommann for å selge en vare, for eksempel ved salg av bruktbil, så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Guide: Dette er rettighetene dine ved kjøp

Dette kan du kreve av varen

Forbrukerkjøpsloven slår fast at du kan kreve dette av varen du kjøper:

  • at den har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende ting
  • at den har samme egenskaper som en prøve eller modell du har sett på
  • at den har den kvalitet og de egenskaper som selgeren har opplyst om
  • at den oppfyller offentlige sikkerhetskrav
  • at den er pakket forsvarlig
  • at den er fri for heftelser 
  • at den følges av en forståelig bruksanvisning

Dersom varen ikke klarer å oppfylle alle kravene ovenfor, har den en mangel.

Hvis selgeren sier at en radio virker utmerket, så skal den det, hvis ikke er det et avtalebrudd. Det blir likevel en vurdering av hvor vesentlig den feilen er i forhold til prisen.

Skyldes varefeilen slitasje, eller du har brukt varen feil eller uforsiktig, så regnes det ikke som en mangel - og du må dermed regne med å koste på eventuell reperasjon selv.

På siden til Forbrukerklageutvalget finner du vedtak i klagesaker.

Solgt som den er

Hvis noe er «solgt som den er», begrenser det rettighetene noe. Men: varen skal fremdeles være i en slik stand du bør kunne forvente deg utfra alder, pris og lignende. Videre skal selgeren ha gitt deg all viktig informasjon, og alt han har sagt skal være riktig. Mange tror de må godta hva som helst når noe er «solgt som den er», men det er langt fra tilfelle. Hvis selger påstår at varen fungerer utmerket, skal den det.

Bevisbyrde

De første seks månedene etter kjøpet, er det selger som har bevisbyrden. Det vil kort sagt si at alle feil skal regnes som fabrikkfeil.

Etter seks måneder er det du som kjøper som har bevisbyrden, men selger har da også en plikt til å undersøke årsaken til feilen. Dersom selger ikke finner årsaken, eller årsaken til feilen er for dårlig kvalitet på produktet, er det en mangel.

Dette kan du kreve ved mangel

Du kan enten kreve av selger at han gir deg en ny tilsvarende gjenstand (såkalt omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er i utgangspunktet du som kjøper som skal kunne velge om at varen skal repareres eller om du vil ha en ny vare.

Men selger kan kreve reparasjon, dersom:

  • Det ikke fører til nevneverdig ulempe for kjøper (for eksempel retting i løpet av et par dager), og at reparasjonen gjør at varen blir så god som ny.
  • Det medfører en urimelig kostnad å fremskaffe en ny (dyre varer som faller mye i verdi, slik som en bil).
  • Det er umulig å fremskaffe en ny tilsvarende vare, for eksempel når varen ikke lenger produseres.

Prisavslag eller heving av kjøp

Klarer ikke selger å rette (den samme) feilen på to forsøk, kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet.

Du kan kreve et prisavslag som tilsvarer reduksjonen i varens verdi.

Hvis det er en vesentlig mangel på produktet, kan du heve kjøpet. Da må da levere varen tilbake til selgeren, mens selgeren må betale tilbake kjøpesummen pluss forsinkelsesrente fra det tidspunktet du reklamerte på feilen.

Les mer om klage:

Slik klager du på en vare

Klagefrister på kjøp

Klagenemnder

Eksterne kilder:

Forbrukerrådet: Klageguide

Lover:

Forbrukerkjøpsloven

Kjøpsloven