Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Klagefristen (reklamasjonsfristen) avhenger av hvor lenge varen er ment å vare.

Du bør ikke nøle med å si ifra til selger, dersom du oppdager at det er noe galt med produktet du har kjøpt - loven sier at du må melde fra innen «rimelig tid».

De absolutte klagefristene tilsier at du må klage senest to år etter at du kjøpte varen.

Guide: Dette er rettighetene dine ved kjøp

Inntil fem års klagefrist

For enkelte produkter som er ment å skulle vare lenger, er det en klagefrist - eller reklamasjonsrett - på fem år.

Det har vært tvil om hvilke produkter som er ment å skulle vare i mer enn to år. En høyesterettsdom avgjorde at også mobiltelefoner har 5 års klagefrist. En logisk følge av denne dommen er at kameraer, og MP3 spillere også må ha 5 års reklamasjonsfrist.

Nærmere bestemt vil dette si at du har rett til gratis reparasjon, ny vare eller pengene tilbake i fem - eller to år for andre varer - hvis det er en fabrikasjonsfeil på produktet.

Eksempler på varer med fem års frist er:

 • Biler
 • Brunevarer
 • Byggevarer
 • Digitalkamera
 • Hvitevarer
 • Mobiltelefoner
 • Speilreflekskamera
 • Stasjonære produkter

Eksempler på varer med to års frist er:

 • Elektroniske leker
 • Joggesko
 • Hårtørrer
 • Barneklære
 • Andre billige produkter

Andre momenter

Garantitid
Hvis selskapet du kjøper en vare av gir deg en garanti, har denne bare verdi hvis den gir deg flere rettigheter enn reklamasjonsretten gir deg. En butikk kan ikke i en garantiavtale gi deg dårligere vilkår enn loven fastsetter.

Lånegjenstand
Hovedregelen er at du har rett til en lånegjenstand hvis det tar mer enn 1 uke å reparere gjenstanden. Men loven sier også at dette gjelder bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Hvem kan du reklamere til
Det er mest praktisk å reklamere direkte til den du kjøpte varen av. Du kan også henvende deg direkte til importør og produsent.

Selger har ikke rett til å henvise deg til importør/produsent ved en reklamasjon. Henvender du deg til selger må han ta seg av reklamasjonen.

Dokumentér klagetidspunkt

Med enkelte produkter følger det også en garanti som kan gi deg enda lenger klagefrist enn det du har ifølge forbrukerkjøpsloven.

Det kan være en god idé å dokumentere tidspunktet for når du klaget inn selger. Du kan for eksempel gjøre dette ved å sende en epost til selger - saken din står alltid sterkere, dersom du har skriftlig dokumentasjon.

Klagefrister i Europa

Dersom du ønsker å klage på et kjøp gjort i utlandet eller i utenlandsk nettbutikk, må du være obs på at det kan være andre reklamasjonsfrister enn i Norge. Blant annet er fristen 6 år i England og 3 år i Sverige. 

Når du som norsk forbruker handler en vare eller tjeneste i Europa, skal du kunne regne med tilsvarende standard og kvalitet som her hjemme. Alle land har minstekrav til forbrukervern som baserer seg på EU-direktiver.

Noen land gir også et sterkere forbrukervern enn minstekravene. Dette betyr at dine rettigheter kan variere noe fra land til land. Som forbruker skal du i hele EU/EØS-området ha en periode på minst 2 år etter kjøpsdato til å reklamere.

Her finner du oversikt over reklamasjonsfrister i alle EU/EØS-land.

Les mer om klager:

Slik klager du

Klagenemnder

Eksterne kilder:

Forbrukerrådet:

Klageguide

Klagebrev

Klage til Forbrukerrådet