Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En garanti skal gi deg rettigheter utover forbrukerkjøpsloven.

En garanti kan aldri være dårligere enn de rettighetene som står i forbrukerkjøpsloven. En garanti som ikke gir deg noe mer enn denne loven, er i praksis ingen garanti.

Etter forbrukerkjøpsloven har du en absolutt klagefrist eller reklamasjonsrett på to eller fem år, avhengig av hva slags produkt det er snakk om.

Men med noen produkter følger det med en garanti, som er et løfte fra selgeren (eller produsent/importør) som gir deg rettigheter utover reklamasjonsretten.

Dette kan bety at du får en enda lenger klagefrist, hvor lenge avhenger av hva som står i garantibeviset som fulgte med produktet. Det er oftest slik at garantien gir deg rett til gratis reparasjon innenfor garantitiden.

Bedre rettigheter

Det er faktisk lov til å sette en kortere klagefrist enn det som står i forbrukerkjøpsloven (altså to eller fem år), men da skal du innenfor garantitiden ha enda bedre rettigheter enn du har ifølge loven.

Klagefristen du har etter loven, gjelder fortsatt når garantitiden er utløpt.

Forbrukerkjøpsloven sier at du kan kreve av selger at han oppfyller det som er lovet i garantien.

 

Les mer om forbrukerrettigheter:

Guide: Dette er rettighetene dine ved kjøp

Om kjøpsrettigheter

Guide til angrerett

Mangel på vare du har kjøpt

Klagefrister

Slik klager du på en vare