Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har nesten like gode rettigheter når du handler av privatperson som ved kjøp i butikk.

Dersom du kjøper en vare fra en privatperson istedenfor en næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder - og ikke forbrukerkjøpsloven. Dine rettigheter er ganske like, det samme gjelder klagegangen, enten du har handlet i butikk eller av en privatperson.

Kjøpsloven gjelder også, dersom selger bruker en ikke-profesjonell mellommann. Men dersom selger derimot benytter seg av en bruktbilforhandler - altså en næringsdrivende - til å selge bilen sin, så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Du kan lese mer om hva som regnes som mangel ved en vare her.

Dersom du kjøper av en privatperson, kan du kreve at varen har egenskapene som ble lovet da varen ble kjøpt, eller som framgår av varens emballasje e.l.

Les også: Privatkjøp og betaling

To års frist

Også ved kjøp fra privatpersoner, gjelder regelen om at man må si ifra om mangler så raskt som mulig.

Hovedregelen man opererer med, er at man ikke kan klage på mangler når det er gått to år siden kjøpet fant sted - dersom da ikke selger har påtatt seg et lenger ansvar enn dette. Handler du fra butikk er klagefristen 2 eller 5 år avhengig av hvor lenge varen er ment å vare.

Selger kan ikke skylde på at han ikke visste

Som kjøper har du også en undersøkelsesplikt. Men dersom det ikke kunne forventes at du kunne oppdage feilen eller mangelen på befaring, har du rett til prisavslag eller reparasjon. Selger kan ikke gjemme seg bak at han ikke visste om feilen, at han «trodde det var i orden».

Kjøper du et piano hvor selger påstår at «alt virker», men når du kommer så viser det seg at mange av festene til pianostrengene er løse og må repareres for noen tusenlapper. Da kan ikke selger dekke seg bak at han ikke er musikalsk og ikke kjente til feilen. Selger står ansvarlig for sine salgspåstander. Er det avvik mellom hva selger har påstått og den faktiske tilstand, har du som kjøper rett til prisavslag eller reparasjon.

Ta forbehold om småfeil som kan være store

En felle er småfeil som er en indikator på en større feil. Da kan det være vanskelig å få gjennomslag for en klage. Opplyser selger at det er oljelekkasje fra motoren, men så unnlater du å sjekke det nærmere. Da har du på kjøpstidspunktet tatt en risiko. Hvis du senere oppdager at lekkasjen er et symptom på en større skade, er det vanskeligere å få medhold. Vær derfor på vakt når selger bagatelliserer feil med varen. Du kan ta forbehold i kontrakten om at du selv sjekker feilen grundigere og beholder retten til å heve kjøpet dersom feilen viser seg å være mer alvorlig enn det selger påstår.

Det er uansett en stor fordel for begge parter at man har en skriftlig avtale. I denne bør det stå hva slags stand tilstand varen var i på salgstidspunktet. På forbrukerradet.no finner du mange standardkontrakter.

«Solgt som den er»

Selv om du har skrevet under på en kontrakt - utformet av selger- hvor det står at varen er «solgt som den er», så er ikke dette ensbetydende med at du har fraskrevet deg alle rettigheter. Du står riktignok svakere, men opplysningene selger gir skal like fullt være korrekte.

Har ikke selger gitt riktige opplysninger, eller produktet er langt dårligere enn det du har blitt gitt inntrykk av, kan du stille krav til selger. Har selger sagt «er i meget god stand» slipper ikke selger unna dersom dette ikke stemmer fordi han har oppgitt «solgt som den er».

Prisavslag eller reparasjon

Kjøper du av en privatperson, kan du kreve prisavslag eller få produktet rettet for selgerens regning. Kjøper må finne seg i at selger først forsøker å reparere produktet.

Du har også en mulighet til å rette kravet mot tidligere salgsledd (som produsent eller importør). Dersom du for eksempel kjøper en bil før reklamasjonsfristen på fem år er utløpt på den, er det ikke umulig at du kan henvende deg til nybilforretningen der bilen først ble kjøpt.

Ødelagt under transport

Selgers ansvar slutter når han sender pakken fra seg. Er den skadet under frakten, må du rette klagen til Posten. Men dersom skaden svært sannsynlig skyldes for dårlig innpakning av selger, er den selgeren du skal rette klagen mot.

Slik klager du

Også ved privatkjøp, bør du først klage direkte til den du har kjøpt varen av.

Det er ingen nedre beløpsgrense for hva du kan klage på.

Men du har også muligheten til å ta saken videre til Forbrukerrådet ved problemer med selger, selv om du har kjøpt en av privatperson. Du kan lese mer om hvordan saksgangen i forbrukerklagesaker er i denne artikkelen.

 

Les også:

Privatkjøp og betaling

Mangel på vare du har kjøpt

Klage på utenlandskjøp

Klagefrister

Disse rettighetene gir forbrukerkjøpsloven deg

Kjøpsloven