Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har prisene på strøm, inkludert nettleie endret seg de siste 25 årene.

Det er pris inklusive nettleie som oppgis her. Hvis vi bare ser på strømpriser, har de endret seg mye mer enn denne indeksen. Nettleie har hatt en jevn prisstigning gjennom perioden, og har derfor gjort at utslagene blir mindre.

Strømstøtten gjør at prisen ikke har steget på langt nær så mye som spotprisen har steget.

Her kan du se utviklingen i spotprisen og strømstøtten.

Slik har prisutviklingen på strøm og nettleie fra 1987

Det gjennomsnittlige prisnivået steg med 19 prosent i 2022 i forhold til 2021. For 2023 er gjennomsnittet av prisene 3,1 prosent lavere enn det de var i gjennomsnitt for 2022.

År Indeks Endring
2023 235,2 -3,1%
2022 242,6 19,0%
2021 203,8 70,8%
2020 119,3 -29,4%
2019 168,9 0,7%
2018 167,8 25,6%
2017 133,6 9,3%
2016 122,2 22,2%
2015 100,0 -3,7%
2014 103,8 -6,9%
2013 111,5 16,1%
2012 96,0 -19,1%
2011 118,6 -4,4%
2010 124,1 21,3%
2009 102,3 -3,4%
2008 105,9 27,0%
2007 83,4 -21,5%
2006 106,2 28,0%
2005 83,0 -2,5%
2004 85,1 -8,7%
2003 93,2 36,7%
2002 68,2 -1,6%
2001 69,3 27,9%
2000 54,2 5,4%
1999 51,4 -1,9%
1998 52,4 -7,6%
1997 56,7 3,7%
1996 54,7 4,4%
1995 52,4 6,9%
1994 49,0 -1,0%
1993 49,5 3,1%
1992 48,0 -1,2%
1991 48,6 1,7%
1990 47,8 6,7%
1989 44,8 3,7%
1988 43,2 9,4%
1987 39,5 7,6%
1986 36,7 8,3%
1985 33,9 10,8%
1984 30,6 12,1%
1983 27,3 17,2%
1982 23,3 18,9%
1981 19,6 17,4%
1980 16,7 12,1%
1979 14,9

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Guide il kjøp av strøm

Inflasjonsstatistikk tilbake til 1866

Beregn virkningen av inflasjonen i fremtid og fortid

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på bensin og diesel

Inflasjonskalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider: