Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har prisene på drivstoff endret seg de siste 35 årene.

Prisene har steget kraftig de siste to årene i takt med økningen i oljeprisen.

Slik har prisutviklingen vært på bensin og diesel fra 1987

I gjennomsnitt var bensin 29,4 prosent dyrere i 2022 enn i 2021. Diesel var 39,5 prosent dyrere.

Til og med mai 2023 ligger gjennomsnittprisen på bensin 1,5 prosent lavere enn i 2022. Diesel ligger 6,1 prosent under.

Ser vi på hva prisendringen fra den tilsvarende måneden året før, har prisene for bensin sunket med 17,9 prosent. For diesel har prisene sunket med 21,4 prosent (se tabell nederst).

Indekser Endringer
År Bensin, 95 o. Autodiesel Bensin, 95 o. Autodiesel
2023 149,1 157,8 -1,0% -6,3%
2022 150,6 168,4 29,4% 39,5%
2021 116,4 120,7 12,6% 12,3%
2020 103,4 107,5 -6,4% -6,7%
2019 110,5 115,2 0,7% 0,3%
2018 109,7 114,9 6,2% 10,8%
2017 103,3 103,7 6,4% 8,7%
2016 97,1 95,4 -2,9% -4,6%
2015 100,0 100,0 -5,5% -6,7%
2014 105,8 107,2 0,4% -0,4%
2013 105,4 107,6 -0,3% -0,5%
2012 105,7 108,1 5,8% 0,8%
2011 99,9 107,2 9,9% 11,4%
2010 90,9 96,2 8,2% 9,8%
2009 84,0 87,6 -4,9% -12,7%
2008 88,3 100,4 7,2% 18,7%
2007 82,4 84,6 2,0% *
2006 80,8 * 7,7% *
2005 75,0 * 9,6% *
2004 68,4 * 6,2% *
2003 64,4 * 2,7% *
2002 62,7 * -4,4% *
2001 65,6 * -9,5% *
2000 72,5 * 14,2% *
1999 63,5 * 7,3% *
1998 59,2 * 0,2% *
1997 59,1 * 7,8% *
1996 54,8 * 1,9% *
1995 53,8 * 6,1% *
1994 50,7 * 0,8% *
1993 50,3 * 5,5% *
1992 47,7 * 5,3% *
1991 45,3 * 14,4% *
1990 39,6 * 9,4% *
1989 36,2 * 7,1% *
1988 33,8 * 3,0% *
1987 32,8 *

Kilde SSB

Månedlig inflasjonstakt på bensin

Til og med august er endringen mellom 2022 og 2023. Fra september er det endringen mellom 2021 og 2022.

Mnd 2023 2022 2021 Endring
Jan 140,7 125,8 107,9 11,8%
Feb 144,5 133,4 109,7 8,3%
Mar 153,6 152,5 109,8 0,7%
Apr 153,2 145,8 111,6 5,1%
Mai 148,9 154,7 112,8 -3,7%
Jun 149,5 182,0 114,1 -17,9%
Jul 148,0 174,5 119,4 -15,2%
Aug 154,7 150,5 120,8 2,8%
Sep 149,7 120,1 24,6%
Okt 156,4 122,3 27,9%
Nov 147,0 124,3 18,3%
Des 135,3 123,9 9,2%

Månedlig inflasjonstakt på diesel

Til og med august er endringen mellom 2022 og 2023. Fra septemberer det endringen mellom 2021 og 2022.

Mnd 2023 2022 2021 Endring
Jan 165,5 133,0 113,0 24,4%
Feb 159,2 140,9 114,7 13,0%
Mar 165,7 170,2 113,4 -2,6%
Apr 158,5 162,4 115,9 -2,4%
Mai 150,4 172,2 116,8 -12,7%
Jun 149,5 190,2 118,5 -21,4%
Jul 151,6 192,0 125,0 -21,0%
Aug 162,3 167,9 122,8 -3,3%
Sep 172,9 120,7 43,2%
Okt 182,8 126,9 44,1%
Nov 177,2 130,6 35,7%
Des 158,9 130,6 21,7%

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Inflasjonsstatistikk tilbake til 1866

Beregn virkningen av inflasjonen i fremtid og fortid

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet 

Inflasjonskalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.