Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan få rabatter på drivstoff i en rekke organisasjoner og foreninger.

Rabattavtalene i organisasjonene er med ett eller to selskaper. Her får du et avslag på drivstoffet i området fra 30 til 90 øre per liter.

De fleste rabattene krever at du har et kredittkort fra bensinstasjonen. Dette kan være et problem hvis du ikke kan få kredittkortet, eller ikke vil ha.

Du kan få rabatter på alle bensinstasjonene på noen kredittkort. Dette er enklere enn å måtte ha ett kredittkort per stasjon. Rabatten på kredittkortene ligger i området 2 til 4 prosent, noe som gir et øreavslag på 40-100 øre (helt avhengig av drivstoffprisen).

Les mer om dette her: Kredittkort med drivstoffrabatt.

Du kan også enkelt skaffe deg rabatter direkte hos bensinstasjonene, uten at du trenger noe medlemskap. Alle bensinstasjonene tilbyr nemlig kredittkort (evt. personkort) som gir en rabattavtale på drivstoffet. Men disse gir ikke den høyeste rabatten.

Rabattene

Oversikten er delt inn etter hvilke bensinstasjoner rabattavtalene er med. Dette er Esso, Shell, Circle K, og YX. Hva du får i rabatt på bensinkjedens egne ordninger er plassert øverst i listen under bensinstasjonene. Mange av rabattavtalene er ikke bedre enn det du selv kan skaffe deg med disse kredittkortene.

Circle K Mastercard gir en rabatt på 40 øre, avhengig av volum. Har du fylt for over 2500 liter de siste 12 månedene, blir rabatten 40 øre. Du kan også knytte rabatten til bankkortet ditt (Circle K Ekstra), da får du en rabatt på 20 øre. Høyest rabatt får du med NAF.

I Esso har alle avtalene en fast ørerabatt. For kredittkortet 365 Direkte får du en rabatt på 3,65 prosent på alle bensinstasjoner, som kommer i tillegg til 30 øre i rabatt på Esso. Høyest rabatt får du med kredittkortet 365Direkte og Akademikerkortet (som er basert på 365Diorekte).

Shell har faset ut alle avtaler, og har bare igjen sitt eget Mastercard (rabatt gis som Trumf-poeng) og Trumf. Alle kan knytte opp Trumf til sitt eget bankkort, og få denne rabatten.

YX Visa gir fast rabatt på 40 øre. Høyest rabatt får du via Coop med 55 øre.

Circle K
Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
Circle K MasterCard 40 600
Circle K Betalingskort 30 450
Coop 45 675
Landkreditt Mastercard 40 600
NAF 40-45 675
NAF Xtra 60-65 975
NITO 40 600
Norges Handikapforbund 35 525
Norsk Familieøkonomi 38-40 600
OBOS 38 570
Politiets Fellesforbund 40 600
Esso
Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
Esso Mastercard 40 600
365 Direkte 100 1500
Akademikerforbundet 52 780
Akademikerkortet 114 1590
Forskerforbundet 52 780
Forsvarets Personellservice 53 795
KNA 45 675
Norsk Bobilforening 45 675
Norsk Bobil og Caravan Club 45 675
Norsk Ergoterapeutforbund 52 780
Norsk Fysioterapiforbund 52 780
Norsk Radiografforbund 52 780
Skattebetalerforeningen 45 675
Norsk Sykepleierforbund 52 780
Skatterevisorenes Forening 52 780
Trumf 40 600
Unio 52 780
Utdanningsforbundet 52 780
YS 52 780
Shell
Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
Shell MasterCard 40 600
Trumf 50 450
YX
Organisasjon Øre i rabatt Kronerabatt
YX Visa 40 600
Coop 55 825
Falck Bil 45 675
Lederne 50 750
Norsk Bobil og Caravan Club 45 675

 

Les også:

Slik kjøper du drivstoff billigst

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med bransjerabatter