Det er enkelt å sjekke priser på forskjellige tannleger i ditt distrikt, eller for hele landet.

Det er fri prisfastsettelse for tannleger. Det er derfor stort sprik mellom de dyreste og billigste tannlegene.

Du kan sjekke priser på en rekke behandlingsformer på nettstedet hvakostertannlegen.no.

Du bør sjekke prisen på tannlegen du har i dag, imot andre tannleger i nærheten av der du bor. Da kan du først avklare hvor mye det eventuelt er å hente.

Hør også med venner og bekjente om de er fornøyd med sin tannlege. Sjekk spesielt de tannlegene som disse er svært fornøyd med.

Om du vil bytte vil da avhenge av hvor fornøyd du er med tannlegen du er i dag, mot det du eventuelt kan spare ved å bytte.

Priser på forskjellige typer tannbehandling

Her har vi tatt med priser på landsbasis. Dette gjelder for billigst pris, gjennomsnittspris, og den dyreste prisen.

Variasjonen blir gjerne mindre, jo mindre distrikt du søker i. Oslo har det største prisspennet.

Type behandling Billigst Snitt Dyrest
Undersøkelse 220 891 1 500
Fyllinger:
Liten fylling 290 731 1 267
Middels stor fyllling 475 1 139 1 775
Stor fylling 600 1 424 2 500
Rotfyllinger:
Rotfylling av tann med 1 rotkanal 1 000 3 177 5 350
Rotfylling av tann med 2 rotkanaler 1 300 3 729 6 050
Rotfylling av tann med 3 til 4 rotkanaler 1 800 4 669 7 050
Trekking av tenner:
Ukomplisert ekstrasjon av tann eller rot 450 1 036 2 050
Kirugisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot 595 1 671 3 785
Kroner og implantater:
Helkeramisk krone på en jeksel 3 100 5 810 7 600
Implatat i overkjevens front 8 000 13 057 30 000
Helkeramisk krone på et implatat i overkjeven 4 240 11 058 30 000
Tannkjøttsykdommer:
Behandling av marginal periodinitt 100 660 6 500
Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodinitt 10 721 2 750
Tannregulering:
Første undersøkelse, person under 20 år 240 723 1 240
Avtagbar plate, 40% refusjon 1 000 1 497 2 300
Fast apparatur i en hel kjeve, 40% refusjon 1 590 2 257 3 620
Enkel arbeidsoperasjon, 40% refusjon 207 314 462
Middels arbeidsoperasjon, 40% refusjon 270 484 773
Fjerning av apparatur i en kjeve med rens, 40% refusjon 359 600 1 182

Dette inkluderes i prisene

Undersøkelse

Undersøkelse er kontroll av tenner, tannkjøtt og munnhulen. Prisene inkluderer kontroll av tenner, tannkjøtt og munnhulen, 2 røntgenbilder, enkel tannrens, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.

Rotfyllinger

Fyllinger erstatter mistet eller ødelagt tannsubstans. Prisene på fyllinger avhenger av størrelsen, og hvor komplisert arbeidet er.

Liten fylling
Fyllinger legges for å erstatte tapt eller ødelagt tannsubstans. Prisene inkluderer fylling på en side av tannen, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Bedøvelse er ikke inkludert i prisene.

Middels stor fylling
Fyllinger legges for å erstatte tapt eller ødelagt tannsubstans. Prisene inkluderer en fylling som går over to sider av en jeksel, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Bedøvelse er ikke inkludert i prisene.

Stor fylling
Fyllinger legges for å erstatte tapt eller ødelagt tannsubstans. Prisene inkluderer en fylling som går over tre sider av en jeksel, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Bedøvelse er ikke inkludert i prisene.

Rotfyllinger

Når nerven i en tann er skadet eller død, er det nødvendig å utføre en rotfylling for å bevare tannen. Behandlingen kan kreve flere besøk. Prisen på rotfylling vil variere avhengig av rotas form, og om nerven er vital (levende) eller avital (død).Etter rotfyllingen må tannen ha en permanent fylling eller krone.

Rotfylling av tann med 1 rotkanal
Prisene inkluderer rotfylling av en død (avital) tann med 1 rotkanal som rotfylles på to besøk, bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Etter rotfyllingen må tannen ha en permanent fylling eller krone. Denne er ikke inkludert i prisen.

Rotfylling av tann med 2 rotkanaler
Prisene inkluderer rotfylling av en død (avital) tann med 2 rotkanaler som rotfylles på to besøk, bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Etter rotfyllingen må tannen ha en permanent fylling eller krone. Denne er ikke inkludert i prisen.

Rotfylling av tann med 3-4 rotkanaler
Prisene inkluderer rotfylling av en død (avital) tann med 3 til 4 rotkanaler som rotfylles på to besøk, bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Etter rotfyllingen må tannen ha en permanent fylling eller krone. Denne er ikke inkludert i prisen.

Trekking av tenner

En ukomplisert ekstraksjon er en enkel tannuttrekning. En dyptliggende tann eller rot vil kreve et kirurgisk inngrep for å bli fjernet. Deler av utgiftene dekkes av folketrygden. 

Ukomplisert trekking av tann eller dyptliggende rot
Prisene inkluderer en enkel tannuttrekning som ikke krever et kirurgisk inngrep. Bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. er inkludert.

Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot
Prisene inkluderer et kirurgisk inngrep, bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.

Kroner og implanater

Det tanntekniske arbeidet skal være i henhold til de krav som stilles i lov om forskrift om medisinsk utstyr, og Helsetilsynets retningslinjer. Be behandler om bekreftelse på dette, og opplysninger om hvor kronen blir produsert, og hvilke legeringer som skal benyttes. Prisvariasjoner skyldes ofte om kronen blir produsert i Norge eller utlandet.

Alle priser vises er på helkeramiske kroner.

Helkeramisk krone på en jeksel
Prisene inkluderer en krone i porselen uten metall på en jeksel, bedøvelse, utgifter til tanntekniker, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.

Implantat i overkjevens front
Prisene inkluderer et tannimplantat som opereres inn i kjevebenet, bedøvelse, komponenter og utstyr knyttet til implantatet, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Krone på implantatet er ikke inkludert i prisene.

Helkeramisk krone på et implantat i overkjeven
Prisene inkluderer en helkeramisk krone som festes til et implantat i overkjevens front, bedøvelse, utgifter til tanntekniker, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.

Tannkjøttsykdommer
Behandling av tannkjøttsykdom krever grundig rensing av tennene og tannrøttene for å begrense og forebygge videre utvikling av sykdommen. Deler av utgiftene til behandlingen dekkes av folketrygden. I enkelte tilfeller kreves det et kirurgisk inngrep i tannkjøttbehandlingen.

Behandling av marginal periodonitt
Prisene inkluderer behandling på inntil 30 minutter, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen. Bedøvelse er ikke inkludert i prisene.

Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodonitt
Det kirurgiske inngrepet inkluderer bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.

Tannregulering

Det er flere faktorer som avgjør hva totalsummen for en tannreguleringsbehandling blir. Blant dem er diagnose, type bittfeil, hvordan pasienten responderer på behandlingen, vekstmønsteret, evnen til egeninnsats, materialkostnader og kjeveortopedens valg av behandlingsstrategi.

Du har krav på å få en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag før den kjeveortopediske behandlingen påbegynnes, når den totale behandlingskostnaden overstiger 5000 kroner.

Priser for første undersøkelse, person under 20 år
Undersøkelsen inkluderer panormarøntgen og diagnostikk. Pris som vises er din egenbetaling. Refusjonen betinger henvisning fra enten tannlege eller tannpleier.

Avtagbar plate, 40 prosent reusjon
Avtagbar plate, gom, for å korrigere enkle bittfeil. For eksempel for å flytte litt på en eller to tenner. Platen kan også brukes til å stabilisere tannstillingen etter at man er ferdig med regulering.

Fast apperatur i hel kjeve, 40 prosent refusjon
Lime på tannregulering på framsiden av tennene i en kjeve. Noen tilbyr hvite klosser, disse er dyrere en vanlige stålklosser. Ekstrakostnaden er ikke refusjonsbetinget, og må betales av pasienten selv.

Enkel arbeidsoperasjon, 40% refusjon
Prisen inkluderer justering av regulering, bytte bue/streng som er rette. Justering av plate og lignende. Prisen som vises er hva du skal betale når refusjon er fratrukket.

Middels arbeidsoperasjon, 40% refusjon
Lime på 1-3 klosser/bånd som er nye eller har falt av. Sette inn en bue som må bøyes/justeres individuelt, gjelder også hvis man må ta ut buen man har fra før og justere denne før den settes inn igjen. Prisen som vises er hva du skal betale når refusjon er fratrukket.

Fjerning av apparatur i en kjeve med rens, 40% refusjon
Fjerne all regulering i over- eller underkjeven samt fjerne limrester samt polere opp tannoverflatene.

 

Se også:

Dette får du refundert av tannlegeutgifter

Tannlegeutgifter: Sykdommer og tilstander som gir rett til stønad

Tannbehandling i utlandet

Eksterne sider:

Hvakostertannlegen.no
Nettstedet drives i regi av Forbrukerrådet. Her kan du sjekke priser på tannleger i hele landet på en rekke forskjellige undersøkelser og behandlinger.