Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

1. januar 2017 kom det nye parkeringsregler. Både private og offentlige parkeringsselskaper må forholde seg til disse reglene.

Du kan få parkeringsgebyr etter to forskjellige forskrifter. Dette er:

  • Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
  • Parkeringsforskriften (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer)

Parkeringsforskriften

Denne forskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn (heretter kun omtalt som «motorvogn») på veg åpen for alminnelig ferdsel.

Vilkårsparkering er parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt.

Den som utfører kontrolltjeneste skal bære uniform. Uniformen må ikke kunne forveksles med politiets, forsvarets, tollvesenets eller Statens vegvesens uniformer.

Før virksomheten kan tilby vilkårsparkering på det enkelte parkeringsområde, skal skiltplan og tilleggsinformasjon for dette området være registrert i sentralt elektronisk register og området skiltet i tråd med skiltplanen. Virksomheten har ansvaret for å utarbeide og registrere slik skiltplan.

Fører av motorvogn skal gis rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og å foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollsanksjon kan ilegges. Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt.

Kontrollsanksjon (parkeringsgebyr)

Det er tre nivåer på størrelsen på parkeringsgebyret

Normalnivået er 660 kroner.

Ved disse overtredelsene er gebyret 330 kroner:

  • brudd på dokumentasjonsplikten for tidsbegrenset gratisparkering
  • overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest

For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen kr 990. 

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Denne forskrift gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1 og som ikke omfattes av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.

Gebyret er på 900 kroner. Hvis du ikke betaler innen 3 uker, øker gebyret med 450 kroner.

 

Se også:

Dette koster det å kjøre for fort

Bøter for trafikkforseelser

Varigheten på førerkortbeslag

Promillekalkulator, med bøtenivå

Bøtene hvis du blir tatt i tollen 

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Eksterne sider:

Forskrift om parkering

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr