Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette gis i forenklede forelegg for å ha kjørt for fort i 2024. Satsene gjelder fra 1.februar.

Bøtesatsene øker nok en gang. De siste årene har de økt flere ganger, og er nå på et vesentlig høyere nivå enn de var for noen få år siden.

Et forenklet forelegg gis for mindre straffbare handlinger og brukes blant annet i trafikken for en del overtredelser. Som oftest blir et forenklet forelegg skrevet ut på stedet og hvis man vedtar den blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret.

Et forelegg gis ved en overtredelse av mer alvorlig karakter, eller hvis du ikke godtar det forenklede forelegget. Et forelegg blir registrert i bøte,- og strafferegisteret.

I oversikten under ser du hva du får i forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.

Andre bøter/ forelegg for trafikkforseelser.

Dette koster fartsoverskridelsene

Kjører du fortere enn det høyeste intervallet for bøtene, mister du sertifikatet for en periode. I en 50 kilometers-sone mister du sertifikatet hvis du kjører i over 75 km i timen.

Her kan du se hvor lenge du mister førerkortet.

Dette er satsene som gjelder fra 1.2.24, og for de foregående to årene.

30 km i timen Fra 1.2.24 Fra 1.2.23 Inntil 1.2.23
31-35 km/t 1 150 1 100 850
36-40 km t 3 150 3 000 2 300
41-45 km/t 5 650 5 400 4 150
46-50 km/t 8 200 7 800 6 000
51-55 km/t 12 700 12 100 9 300
40 km i timen
41-45 km/t 1 150 1 100 850
46-50 km/t 3 150 3 000 2 300
51-55 km/t 5 650 5 400 4 150
56-60 km/t 8 200 7 800 6 000
61-65 km/t 12 700 12 100 9 300
50 km i timen
51-55 km/t 1 150 1 100 850
56-60 km/t 3 150 3 000 2 300
61-65 km/t 5 650 5 400 4 150
66-70 km/t 8 200 7 800 6 000
71-75 km/t 12 700 12 100 9 300
60 km i timen
61-65 km/t 1 150 1 100 850
66-70 km/t 3 150 3 000 2 300
71-75 km/t 5 650 5 400 4 150
76-80 km/t 8 200 7 800 6 000
81-85 km/t 12 700 12 100 9 300
70 km i timen
71-75 km/t 1 150 1 100 850
76-80 km/t 3 150 3 000 2 300
81-85 km/t 5 050 4 800 3 700
86-90 km/t 7 050 6 700 5 150
91-95 km/t 9 550 9 100 7 000
96-100 km/t 12 700 12 100 9 300
101-105 km/t 15 200 14 500 11 150
80 km i timen
81-85 km/t 1 150 1 100 850
86-90 km/t 3 150 3 000 2 300
91-95 km/t 5 050 4 800 3 700
96-100 km/t 7 050 6 700 5 150
101-105 km/t 9 550 9 100 7 000
106-110 km/t 12 700 12 100 9 300
111-115 km/t 15 200 14 500 11 150
90 km i timen
91-95 km/t 1 150 1 100 850
96-100 km/t 3 150 3 000 2 300
101-105 km/t 5 050 4 800 3 700
106-110 km/t 7 050 6 700 5 150
111-115 km/t 9 550 9 100 7 000
116-120 km/t 12 700 12 100 9 300
121-125 km/t 15 200 14 500 11 150
126-130 km/t 15 850 15 100 11 600
100 km i timen
101-105 km/t 1 150 1 100 850
106-110 km/t 3 150 3 000 2 300
111-115 km/t 5 050 4 800 3 700
116-120 km/t 7 050 6 700 5 150
121-125 km/t 9 550 9 100 7 000
126-130 km/t 12 700 12 100 9 300
131-135 km/t 15 200 14 500 11 150
136-140 km/t 15 850 15 100 11 600
110 km i timen
111-115 km/t 1 150 1 100 850
116-120 km/t 3 150 3 000 2 300
121-125 km/t 5 050 4 800 3 700
126-130 km/t 7 050 6 700 5 150
131-135 km/t 9 550 9 100 7 000
136-140 km/t 12 700 12 100 9 300
151-145 km/t 15 200 14 500 11 150
146-150 km/t 15 850 15 100 11 600

 

Se også:

Bøter/ forelegg for trafikkforseelser

Varigheten på førerkortbeslag  

Promillekalkulator, med bøtenivå

Parkeringsbøter

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Eksterne sider:

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Lov om veitrafikk

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.