Dette gis i forenklede forelegg, og forelegg for å ha kjørt for fort. Fartsbøtene har vært gjeldende fra 1.1.2021.

Et forenklet forelegg gis for mindre straffbare handlinger og brukes blant annet i trafikken for en del overtredelser. Som oftest blir et forenklet forelegg skrevet ut på stedet og hvis man vedtar den blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret.

Et forelegg gis ved en overtredelse av mer alvorlig karakter, eller hvis du ikke godtar det forenklede forelegget. Et forelegg blir registrert i bøte,- og strafferegisteret.

I oversikten under ser du hva du får i forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.

Dette koster fartsoverskridelsene

Kjører du fortere enn det høyeste intervallet for bøtene, mister du sertifikatet for en periode. I en 50 kilometers-sone mister du sertifikatet hvis du kjører i over 75 km i timen.

Her kan du se hvor lenge du mister førerkorttet.

30 km i timen Nivå
31-35 km/t 800
36-40 km t 2 250
41-45 km/t 4 050
46-50 km/t 5 850
51-55 km/t 9 050
40 km i timen
41-45 km/t 800
46-50 km/t 2 250
51-55 km/t 4 050
56-60 km/t 5 850
61-65 km/t 9 050
50 km i timen
51-55 km/t 800
56-60 km/t 2 250
61-65 km/t 4 050
66-70 km/t 5 850
71-75 km/t 9 050
60 km i timen
61-65 km/t 800
66-70 km/t 2 250
71-75 km/t 4 050
76-80 km/t 5 850
81-85 km/t 9 050
70 km i timen
71-75 km/t 850
76-80 km/t 2 250
81-85 km/t 3 600
86-90 km/t 5 000
91-95 km/t 6 800
96-100 km/t 9 050
101-105 km/t 10 850
80 km i timen
81-85 km/t 850
86-90 km/t 2 250
91-95 km/t 3 600
96-100 km/t 5 000
101-105 km/t 6 800
106-110 km/t 9 050
111-115 km/t 10 850
90 km i timen
91-95 km/t 850
96-100 km/t 2 250
101-105 km/t 3 600
106-110 km/t 5 000
111-115 km/t 6 800
116-120 km/t 9 050
121-125 km/t 10 850
126-130 km/t 11 300
100 km i timen
101-105 km/t 850
106-110 km/t 2 250
111-115 km/t 3 600
116-120 km/t 5 000
121-125 km/t 6 800
126-130 km/t 9 050
131-135 km/t 10 850
136-140 km/t 11 300
110 km i timen
111-115 km/t 850
116-120 km/t 2 250
121-125 km/t 3 600
126-130 km/t 5 000
131-135 km/t 6 800
136-140 km/t 9 050
151-145 km/t 10 850
146-150 km/t 11 300

 

Se også:

Bøter for trafikkforseelser

Varigheten på førerkortbeslag  

Promillekalkulator, med bøtenivå

Parkeringsbøter

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Eksterne sider:

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Lov om veitrafikk

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.