Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik kan du tjene penger på å leie ut egen bil.

For å kunne leie og leie ut en bil må du registrere deg på ett eller flere av formidlingsselskapene for dette. Det er gratis både for leietaker og utleier.

Formidlingsselskapet lever av en andel av utleieinntektene som ligger mellom 20-25 prosent.

Det er to selskap du kan leie ut bilen gjennom:

 • Getaround (Nabobil, der du leier ut til andre privatpersoner
 • Greenpool der du leier ut til forsikringsselskap når kundene trenge leiebil

Krav til bilen

For å kunne leie ut bilen stilles det visse krav til den.

Getaround:

 • Bilen må være en personbil, dvs. «vanlige» biler, eller en varebil med en tillatt totalvekt under 3,5 tonn 
 • Være i forskriftsmessig stand
 • Være forsikret
 • Være EU-godkjent
 • Ha en kilometerstand på under 200.000 km
 • Være under 15 år gammel

Greenpool:

 • Være i forskriftsmessig stand
 • Være forsikret
 • Være EU-godkjent
 • Ha en kilometerstand på under 150.000 km
 • Være under 6 år gammel
 • Ha to nøkkelsett

Prising av utleieforholdet

For Greenpool får du en melding om at det behøves en bil, og så kan du velge å akseptere prisen eller ikke

I Getaround bestemmer utleier timepris og dagspris fritt. Utleier kan også bestemme hvilken kjørelengde som er inkludert per dag, og hva kostnaden er utover dette. Det er vanlig med 150 km og 2-6 kroner per overkjørte km. Hvis det ikke er spesifisert noen maksimalgrense betyr det at det er fritt antall kjørte km.

Det vil lønne seg å ha et keyless utleiesystem slik at leietakere kan låse opp bilen med en app. Det er mange som ikke vil leie hvis du ikke har dette systemet

Hva som er riktig pris må du selv finne ut av. Dette avhenger av hva slags bil du har, og hvor du bor. Karakteren du får vil også ha betydning, slik at du må alltid jobbe for å få best mulig karakter.

Lengde og kilometer inkludert

Dette er standarden for utleielengde, og inkluderte kilometer i Getaround

 • 1 time = 40 km.
 • 2 - 8 timer = +20 km. per time
 • 1 dag = 200 km.
 • 2 - 5 dager = +200 km. per dag
 • 6 -15 dager = +100 km. per dag
 • max = 2000 km.

Forsikring i utleietiden

Leieforholdet I Getaround og Greenpool inkluderer forsikring gjennom IF/Tryg som dekker det som er nødvendig. Leien dekker opptil 1 million kroner.

Ved skade vil ikke utleier betale noen egenandel. For leietaker er det en egenandel som varierer fra 5.000 til 12.000 kroner.

Kostnader ved bilutleie

Getaround tar 20 prosent av leieinntektene hvis du har klargjort for at bilen kan åpnes med appen. Hvis ikke er gebyret 25 prosent.

I tillegg kommer de marginale kostnadene du har ved at bilen blir kjørt lenger:

 • Forsikringskostnad
 • Dekk-kostnad
 • Servicekostnad
 • Reparasjonskostnad

Hvor store de de marginale kostnadene er vil variere med utleiebilen. Men du kan regne i området 50 til 100 øre per mil som et gjennomsnitt.

Lønnsomhetsberegning av utleie

Standarden er at det er inkludert 200 kilometer per døgn. I eksemplet under har vi sette på hva overskuddet blir ved en kjøredistanse på 50 og 200 kilometer.

Med en kjørelengde på 50 kilometer blir overskuddet 350 kroner, det synker til 200 kroner med en kjørelengde på 200 km.

  Kjørelengde
  50 km 200 km
Leie per døgn
500 500
Provisjon 20% -100 -100
Slitasjekostnader 1kr -50 -200
Resultat før skatt 350 200

Estimerte utleiepriser

Getaround  har estimert hva du kan oppnå av utleieinntekter på bilen din. De har da forutsatt 15 utleiedøgn per måned, og Getarounds anbefalte utleiepris for bilen.

Prisene er tydeligvis delt inn i to soner som er Storbyer (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) og resten av landet. Normalt er estimatet 67 prosent høyere for storbyene i forhold til resten av landet. For Teslaen er det de amme prisene for hele landet.

Prisene som er oppgitt tar ikke hensyn til kostnadene. Det er uansett bare et grovt overslag. Det mest interessante er å se på forskjellene mellom bilmerkene og mellom årsklassene. Forskjellene mellom årsklassene ligger mellom 3 og 12 prosent avhengig av biltype.

Deet er også oppgitt priser per år fra 2015 til 2021

Nissan Leaf
År Storbyer Andre
2020 6 030 3 618
2019 5 745 3 447
2018 5 460 3 276
2017 5 190 3 114
2016 4 935 2 961
2015 4 695 2 817
Volkswagen Golf
År Storbyer Andre
2020 5 355 3 213
2019 5 115 3 069
2018 4 890 2 934
2017 4 665 2 799
2016 4 455 2 673
2015 4 260 2 556
Tesla Modell 3
År Alle
2020 9 846
2019 8 984
2018 8 163
2017 7 434
2016 6 768
2015 6 165
Toyota Yaris
År Storbyer Andre
2020 3 945 2 367
2019 3 810 2 286
2018 3 690 2 214
2017 3 570 2 142
2016 3 450 2 070
2015 3 330 1 998

Skatteregler for bilutleie

Inntekter fra bilutleie er skattepliktig inntekt, og beskattes som kapitalinntekt (22 prosent).

Hvis du bruker bilen privat, og har en leieinntekt på under 10.000 kroner er denne inntekten skattefri. Hvis du går over denne grensen, er hele inntekten skattepliktig (nettoresultatet).

Les mer om skatteregler for utleie av egen bil

Bilutleiekalkulator

Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Her finner du kalkulatoren: Bilutleie egen bil

 

Se også:

Delingsøkonomi og skatt

Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Guide til bildeling / bilkollektiv

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Bilkostnadskalkulator brukt bil

Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.