Det er flere alternativer for å leie ut egen bil gjennom formidlingsselskaper.

For å kunne leie og leie ut en bil må du registrere deg på en eller flere av formidlingsselskapene for leie av bil. Dette er gratis både for leietaker og utleier.

Formidlingsselskapet lever av en andel av utleieinntektene som ligger mellom 18-25 prosent. Utleier betaler ikke noe for bilen er utleid.

Les mer om skatteregler for utleie av egen bil

Prosessen er svært enkel for å leie bil:

  1. Du finner en bil som du ønsker å leie
  2. Utleier aksepterer
  3. Betalingssystemet sørger for å sette av penger
  4. Leietaker og utleier avtaler det praktiske rundt overtakelsen av bilen

Her har vi tatt de viktigste momentene ved leie og utleie av bil, og selskaper som opererer i Norge.

Prising

Utleier bestemmer timepris og dagspris fritt. Utleier kan også bestemme hvilken kjørelengde som er inkludert per dag, og hva kostnaden er utover dette. Det er vanlig med 150 km og 2 kroner per overkjørte km. Hvis det ikke er spesifisert noen maksimalgrense betyr det at det er fritt antall kjørte km.

Forsikring

Formidlingsselskapet må ha en forsingsløsning for at det skal være forsvarlig å leie ut bilen. Forsikringsløsninger skal sørge for at bilen automatisk blir forsikret ved utleie. Utleieforholdet vil ikke ha noen betydning for den eksisterende forsikringen på bilen.

Det er visse dekninger som er forskjellig for forsikringene. Dette kan for eksempel være maksimal erstatningsverdi, om den inkluderer veilhjelp, eller om den inkluderer leiebil når bilen må på verksted som følge av skade i utleieforholdet.

Ved skade vil ikke utleier betale noen egenandel. For leietaker er det en egenandel som varierer fra 5.000 til 12.000 kroner. For leietakeren er det det best med lavest mulig egenandel. 

Vilkår

Selskapet bør ha en grundig beskrivelse av vilkårene, med rettigheter og plikter både for utleier og leietaker.

Betalingssystemer

Formidlingsselskapet må ha en sikker betalingsløsning. For eksempel bør ikke penger overføres til utleier før 24 timer etter at leieforholdet startet, slik at utleier ikke får penger for et utleieforhold med mangler.

Kansellering

Reglene for utleier og leietaker kan være ulike. Det er vanlig at både utleier og leietaker kan kansellere bestillingen 24 timer før start uten noen ekstra kostnad. Det betyr at du ikke kan være sikker på å få bilen utlevert før det er 24 timer igjen. Selv om du ikke er sikker i denne 24-timers perioden er sannsynligheten enda mindre at avtalen blir kansellert.

Hvis det kanselleres mindre enn 24 timer før start er reglene litt ulike mellom formidlingsselskapene. Kanselleringskostnaden er gjerne mindre for utleier enn for leietaker.

Forsinkelse/ikke hentet

Hvis bilen er forsinket når du skal hente den, kan du risikere å måtte betale mer. Hvis du ikke leverer bilen i tide, risikerer du at avtalen blir kansellert.

Hvis bilen ikke blir hentet, vil du ikke få refundert beløpet. Hvis bilen ikke blir avlevert vil du ikke få utbetalt leiebeløpet.

Anmeldelser / karakter

Det er standard at både utleier og leietaker setter karakter på den andre. Dette sikrer at hele leieprosessen holder høyere kvalitet. Å få dårlig karakter kan fort bety at du får problemer med å leie ut eller leie.

Ved overtakelsen

Ved overtakelsen av bilen er det viktig å være presis for begge parter. Først tas det en gjennomgang av bilen for å markere skader i et eget overtakelsesskjema. Her skrives også kilometerstanden opp, slik at den er grunnlaget for antall kjørte kilometer i leieforholdet. Her avtales de også hvordan tankene skal fylles opp, for eksempel full tank/full tank.

Selskaper i Norge

Det er flere selskaper som formidler biler via nett eller app. Noen er spesialselskaper for dette, andre leier ut flere forskjellige ting.

Det er fem selskaper vi har med i oversikten under:

  • GoMore: Leie av bil og samkjøringstjeneste
  • Nabobil: Leie av bil

Bildelingsselskaper har også vært i vekst i de senere årene. I de store byene og etter hvert flere steder er dette et alternativ. 

Under har vi satt opp de viktigste momentene når du skal leie eller leie ut via disse selskapene.

Her er vilkårene:

GoMore Nabobil
Kostnad 15% 25%
Vilkår Vilkår Vilkår
Depositum 0 0
Forsikring:
Vilkår forsikring Forsikring Forsikring
Forsikringsselskap Tryg If
Egenandel leietaker 5 500 12 000
Forsikringsgrense verdi bil 1 000 000 1 000 000
Dekker leiebil Nei Ja
Veihjelp Ja Ja, 500 kr
Kansellering
Kansellering gratis for utleier 3 t 24 t
Kansellering ellers for utleier Null tilbake 50%, alt hvis noen timer
Kansellering gratis for leietaker 3 t 24 t
Kansellering ellers for leietaker Null tilbake 50 % tilbake ved leietid over 12 timer, null ellers
Sjåfør
Alder sjåfør 23 23
Antall år med sertifikat 3 3
Bilen
Max km-stand bil 250 000 Ingen
Max alder bil 15 Ingen

 

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi og skatt

Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.