Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er skattereglene som gjelder for utleie av egen bil.

Disse reglene gjelder når du leier ut din egen bil til en tredjepart. Det er andre skatteregler hvis du selv kjører andre i egen bil. Da er man over på persontransport (taxikjøring).

Inntekter fra bilutleie er skattepliktig inntekt, og beskattes som kapitalinntekt med 22 prosent.

Hvis du bruker bilen privat, og har en leieinntekt på under 10.000 kroner er denne inntekten skattefri. Hvis du går over denne grensen, er hele inntekten skattepliktig (nettoresultatet).

Les mer om utleie av egen bil.

Kostnader som kan fradragsføres

Du kan trekke fra en sats på 2,80 kroner per kjørte kilometer i utleieforhold. Dette skal dekke de fleste kostnadene i forbindelse med utleie av bilen. Hvis utleier dekker drivstoffet er fradragssatsen 3,50 kroner.

I tillegg kan du trekke fra kostnader til bompenger, ferge, parkering og lignende forutsatt at dette har sammenheng med utleieforholdet. Kostnaden som bilformidlingsselskapet tar (18-25 prosent) er også fradragsberettiget.

Grense på 6000 km

Hvis bilen leies ut mer enn 6.000 km skal dette skattlegges på en annen måte. Da anses bilen som en yrkesbil, og skal regnskapslignes. Grensen på 6.000 km kan sees over en treårs-periode, slik at den kan overstige 6.000 km ett år, hvis gjennomsnittet er under.

Det betyr at alle utgifter i forbindelse med bilen skal utgiftsføres, i tillegg skal bilen også avskrives. Du skal da levere skjemaet RF-1125 "Bruk av bil", skjemaet RF-1084 "Avskrivning".

Når bilen er definert som en yrkesbil skal det foretas en tilbakeføring av privat bruk av bilen. Dette vil gjøre at det ikke vil være lønnsomt å leie ut bilen i et stort antall km ut over 6.000 km.

Eksempel

Her har vi forutsatt at bilen blir kjørt 3000 kilometer i utleieforhold. Leietaker betaler drivstoff.

Bilen leies ut i 25 dager og 50 timer. I tillegg er det andre inntekter på 3.000 kroner, som er refundering av bompengeutgifter i forbindelse med utleieforholdet.

Inntekten er over fribeløp, slik at overskuddet skal beskattes med 22 prosent.

I dette tilfeller blir det skattemessige resultatet 3.600, som gir en skatt på 792 kroner.

Du kan også bruke bilutleiekalkulatoren for å gjøre beregninger på dette.

Utleieforutsetninger:
Antall kjørte km i utleie 3 000
Antall dager bilen leies ut 25
Antall timer bilen leies ut 50
Pris per dag 400
Pris per time 100
Andre inntekter 3 000
Inntekt 18 000
Fradrag
Generelt fradrag 8 400
Kostnad bilformidlingsselskap 3 000
Bompenger 3 000
Sum kostnader 14 400
Skattemessig resultat 3 600
Skatt 792

Bilutleiekalkulator egen bil

Du kan selv beregne det skattemessige resultatet ved å bruke en kalkulator som er utviklet for dette formålet.

Gå til billeiekalkulatoren for egen bil.

Norske bilutleietjenester

Du kan lese mer om billeie og hvilke selskaper som driver med dette i artikkelen: Delingsøkonomi - Utleie av egen bil.

 

Les mer om delingsøkonomi:

Delingsøkonomi

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Guide til bilkollektiv / bildeling

Kalkulatorer:

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.