Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gratis juridisk hjelp eller advokat til svært lav pris er tilgjengelig på flere måter.

En advokattime i Norge koster fra 1500-2000 kroner og oppover, og det er dermed dette du kan spare hvis du trenger én time med juridisk hjelp. Det er flere muligheter som gir folk flest billigere eller gratis advokat eller jusshjelp:

  • Dugnadsbaserte rådgivningskontor
  • Reduser advokatutgiftene ved å krympe timebruken
  • Forsikringer som innbo, hus, og til dels reiseforsikring og bilforsikring
  • Fri rettshjelp for lavtlønnede

Dugnadsbaserte rådgivningskontor

Mange kontor tilbyr gratis juridisk bistand i begrenset omfang. Det er i hovedsak sivilrettslige spørsmål man kan få hjelp med. De fleste krever personlig oppmøte. Her er oversikten:

Advokatvakten
Her kan du få gratis juridisk rådgivning av en advokat i inntil 30 minutter. Alle kan få hjelp til alle typer saker. For eksempel kan gjeldsofre få gratis bistand her. Det er kontorer over store deler av landet. Via Advokatforeningens servicetelefon, eller på internett, får du vite hvilket kontor som er nærmest deg. Om Advokatvakten på Advokatforeningens hjemmeside

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner
Kvinnelige jusstudenter bemanner kontoret. De holder til i Oslo, men gir hjelp til kvinner fra hele landet. Du må møte opp og stille i kø på bestemte tider, eller ringe når de har telefonvakt. De kan gi veiledning i alle typer saker, og svarene gis skriftlig. Se jurk.no

Jussformidlingen i Bergen
Jussformidlingen drives av viderekommende studenter ved et Juridiske Fakultetet i Bergen. De hjelper alle, men tar ikke spørsmål innen strafferett og skatteplanlegging. Se jussformidlingen.no

JUSS–BUSS
Jusstudentene i Oslo gir gratis råd og bistand til alle, men har ikke lov til å møte i retten. Saker løses via dialog med motparten. De gir hjelp innen følgende rettsområder: husleie, gjeld, psykiatri, arbeidsrett, sosialsaker, trygderett, barnefordeling, innvandring og fengselsrett. Se www.jussbuss.no

Jusshjelpa i Nord–Norge
Jusstudentene i Tromsø kan hjelpe alle, men prioriterer personer med dårlig råd. De tar ikke straffesaker, men kan gi råd på de fleste andre områder. Se jusshjelpa.no/

Gratis rettshjelp

Dersom du har et spørsmål av juridisk karakter som ikke er veldig omfattende, er det også mulig at du kan finne svar på studentrettshjelpstiltak-nettstedet gratisrettshjelp.no

Slik krymper du advokatens timebruk

Vær særlig godt forberedt til første møte med advokaten. Sørg for at alle relevante papirer er med. Og at du har oversikten. En papirmølje i en eske skaper mer tidsbruk og tusenlappene flyr. Har du med en hel historie, pass på å sortere dokumentene etter dato. Da er det enklere å plukke dem frem. Du bør gjøre sorteringsjobben selv. Husk at taksameteret går!

Dine papirer er dine «beviser» i saken. Viktig at advokaten kan vurdere alt samtidig. Slik at du unngår å bruke tid og penger på en sak som advokaten på et senere tidspunkt anbefaler å droppe.

Skriv ned en oversikt over saken din punktvis. Hva den gjelder, hvilke argumenter du har, alle hendelser hittil, er løsninger foreslått, osv.

Før møte spør du advokaten hva han mener du bør ha med deg av dokumentasjon til møtet.

Du kan også dra nytte av nettsiden advokatenhjelperdeg.no. Der er det et verktøy som heter «Din sak» som hjelper deg å sortere informasjonen din. Nettsiden er utarbeidet av Advokatforeningen. Den hjelper deg også med å huske alle vesentlige opplysninger du bør ha med før møte med advokaten.

Bli man engasjert, og kanskje til og med sint, farger det synspunktene. Man henter frem sine beste kort og trekker helst frem motpartens mest «håpløse» argumenter. Men det er viktig for advokaten at du evner å belyse motstanderens beste motargumenter. Et mest mulig objektiv bilde av problemstillingen gir advokaten det beste utgangspunkt for å vurdere hvor sterk sak du har.

Forsikringen kan dekke advokaten

Forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte inneholder en rettshjelpsforsikring. Det vil si at forsikringene i mange tilfeller dekker utgifter til advokat når det oppstår tvister.

Også reiseforsikringer og forsikringer på bil og båt kan inneholde rettshjelpsforsikring, men av noe begrenset omfang. Ofte har også sameie eller borettslag slike forsikringer.

Rettshjelpsforsikringene har en fast egenandel som du må betale, normalt 2.000 - 5.000 kroner. Som hovedregel vil en rettshjelpsforsikring deretter dekke 80 prosent av advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp, ifølge Advokatforeningen.

Dersom du har kommet opp i en tvist som privatperson, skal du som hovedregel bruke innboforsikringen din. Knytter tvisten seg til en bolig du eier, kan forsikringen på boligen benyttes. Hvis tvisten gjelder en bolig du leier, skal du benytte innboforsikringen.

Annen rettshjelp

I noen type saker, eller dersom du er under visse inntekts- og formuesgrenser, har du krav på fri rettshjelp. Men dette skal i såfall advokaten din finne ut av, og opplyse deg om. Les mer om fri rettshjelp på Advokatforeningens nettsider.

Medlemskap i fagforening inkluderer advokatbistand i saker relatert til jobben.

 

Les mer om advokater:

Rettshjelp på forsikringen

Anbud på advokat

Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet