Du kan enkelt finne ut hvilket taxiselskap som er billigst på en spesifikk tur, eller hvilket som generelt sett er billigst. 

Alle selskapene er pliktige til å prise turen etter såkalt parallelltakst. Dette betyr at det er tre momenter som til sammen avgjør hva du skal betale til drosjesjåføren:

  • startprisen,
  • hvor lang tid turen tar
  • distansen du har kjørt med drosjen

I tillegg til prisene for hvert av de tre nevnte elementene skal drosjeselskapet også oppgi hva du må betale for en eksempeltur på åtte kilometer, som varer i tretten minutter. Denne prisen kalles jamførpris, og skal vises i et gult felt i prisoppslaget til selskapet.

Taxikalkulator fra Norges Taxiforbund

Denne virker ikke lenger.

Hvis det er to eller flere selskaper som konkurrerer i distriktet du er i, kan det lønne seg å sjekke hva turen koster på forhånd.

I Taxikalkulatoren kan du legge inn hvilken adresse du reiser fra, og skal til. Kalkulatoren regner automatisk ut hva du skal betale. Alle taxiselskaper som kjører mellom adressene vil da vises i kalkulatoren.

Dermed kan du velge det selskapet som er billigst.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps. Kø, omkjøringer og evt. tillegg for bompenger og fergebilletter blir ikke tatt hensyn til i beregningen av prisene. Det blir ikke tatt hensyn til rabattordninger og fastpriser, for eksempel til og fra flyplasser.

Kalkulatoren beregner priser ut fra det tidspunktet du legger inn. I praksis kan man i løpet av turen gå over til en annen tariff.

Her finner du taxikalkulatoren.

Smarte Pengers Taxikalkulator

Denne kalkulatoren kan du balnt annet bruke for å se hvordan sluttprisen på en taxitur fremkommer. Du må finne frem til de forskjellige utgangsprisene gjennom å se på drosjeselskapenes prislister.

I kalkulatoren må du legge inn: startbeløp, pris per minutt, pris per kilometer, antall minutter du regner med at turen tar i tillegg til distansen. Du finner priser og lenker til taxiselskaper i de store byene nedenfor.

Du kan også legge til eventuelle andre tillegg, slik som for eksempel Oslopakke 3-tillegget. Du kan også føre opp eventuelle tillegg for fremmøte/henting, dersom du har bestilt drosjen på forhånd.

Her finner du Smarte Pengers Taxikalkulator.

Priseksempler

Her har vi satt opp noen priseksempler som viser hvordan prisstrukturen er. Prisene er hentet fra Oslo der det er flest sentraler som konkurrerer om kundene.

Prisene gjelder for turer på dag- og kveldstid, og for inntil fire passasjerer.

Her har vi tatt med den såkalt Jamførprisen (8 kilometer, tretten minutter). Den andre prisen er en taxitur på 30 kilometer, som varer i 30 minutter. I begge priser er det inkludert laveste startpris.

Du kan også se alle prisene ved å følge lenkene, som går rett til selskapets prisoversikt.

Taxiselskap
Oslo Bergen
0Taxi A-taxi
Oslo Taxi Bergen Taxi
Christiania Taxi Christiania Taxi Bergen
Norgestaxi Norgestaxi Bergen
Taxi2 Taxi1
Trondheim Stavanger
Christiania Taxi Trondheim Norgestaxi Stavanger
Norgestaxi Trondheim Randaberg Taxi
Trøndertaxi Sandnes Taxi
Drammen Sola Taxi
Elvebyen Taxi Stavanger Taxi
Norgestaxi Drammen Kristiansand
Drammen Taxi Taxi Sør
Agdertaxi

0Taxi gir 10 prosent lojalitetsrabatt. 

Her ser du prisene for startpris (ikke bestilt/bestilt), prisen per minutt, prisen per kilometer, og minstepris.

Som du ser henger minuttprisen og pris per kilometer sammen. De som er billige på minuttpris er det også på kilometerpris. Dermed vil det ikke spille noen rolle for rangeringen om turen forventes å gå fort eller sakte

Dagtid 06-17        
  Startpris Per minutt Pris per km Minstepris
0Taxi 42/67 6,0 12,6 98
Christiania Taxi 46/65 6,5 13,0 108
Oslo Taxi 43/66 7,0 13,5 114
Norgestaxi 46/72 6,0 15,4 128
Taxi2 65/65 8,9 17,9 135
Bytaxi 66/66 9,0 17,8 136
Kveldstid 17-23        
  Startpris Per minutt Pris per km Minstepris
0Taxi 46/71 7,5 15,8 109
Christiania Taxi 53/78 7,8 15,8 134
Oslo Taxi 54/83 8,4 16,4 140
Norgestaxi 58/92 7,9 20,0 173
Taxi2 74/74 11,2 22,4 166
Bytaxi 73/73 11,1 21,5 169

 

Områder uten prisregulering

I Norge er drosjetakster regulert med maksimalpriser. Det er Konkurransetilsynet som fastsetter dette regelverket.

Noen områder kan unntas fra maksimalprisforskriften dersom det er to eller flere drosjesentraler i området. Det må også legges til rette for tilstrekkelig konkurranse, dersom et område skal kunne unntas.

I disse områdene er det konkurranse om taxikundene.

Sted
Akershus Fylke Randaberg
Askøy Rygge
Bergen Røyken
Drammen Råde
Fjell Sandnes
Fredrikstad Sarpsborg
Hurum Sola
Kongsberg Songdalen
Kristiansand Stavanger
Lier Sund
Modum Søgne
Moss Trondheim
Nedre Eiker Vennesla
Oslo Øvre Eiker

 

Kalkulatorer:

Taxikalkulatoren fra Norges Taxiforbund
I denne kalkulatoren kan du legge inn hvilken adresse du reiser fra, og skal til. Kalkulatoren regner automatisk ut hva du skal betale.

Taxikalkulator fra Smarte Penger
Kalkulatoren viser hvordan taxiprisen fremkommer ved å legge inn de enkelte priskomponentene.