Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kjøp fra næringsdrivende og kjøp fra privatpersoner er regulert av to forskjellige lover.

Hvilke forbrukerrettigheter du har ved varekjøp, avhenger blant annet av om du handler med en næringsdrivende eller privatperson. I de aller fleste tilfellene er det næringsdrivende du handler fra.

Kjøp fra næringsdrivende: Kjøper du noe av en næringsdrivende, er det Forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Reklamasjon og garanti: Du har mulighet til å reklamere (klage) på produktfeil innen enten to eller fem år, avhengig av hva slags produkt det er snakk om. En garanti på et produkt skal gr deg rettigheter utover forbrukerkjøpsloven.

Klage på kjøp: Ved mangel på vare, kan du kreve prisavslag eller heving av kjøp. Du kan klage saken din inn for Forbrukerrådet, men først må du henvende deg til selgeren. Her finner du en oversikt over klagenemndene som finnes.

Angre- og bytterett: Ved fjern- og netthandel har du angrerett, som vil si at du kan angre på kjøpet innen fjorten dager. Du har ingen lovbestemt bytterett, men mange butikker lar deg få lov til dette likevel i en del tilfeller.

Utenlandskjøp: Du har fortsatt forbrukerrettigheter, selv om du har handlet i utenlandsk nettbutikk eller handlet på utenlandsferien. Men det kan ofte være vanskeligere å klage til selger i et land utenfor Norge, blant annet fordi vi ikke kjenner forbrukerlovverket der. Får du vanskeligheter, kan du ta kontakt med Forbruker Europa.

Kjøpsforsikring i kredittkort: Har du betalt varen med kredittkort, og selger gjør seg vanskelig, kan du rette kravet ditt til kredittyter.

Privatkjøp: Kjøper du noe av en privatperson, er det Kjøpsloven du må forholde deg til. Også ved kjøp fra privatpersoner gjelder regelen om at man må si ifra om mangler så raskt som mulig. Ved privatkjøp er det viktig at du ikke forhåndsbetaler noe.

 

Forbrukerrettigheter:

AGuide til angrerett

Guide til bytterett

Forbrukerkjøpsloven

Garanti

Kjøpsloven

Klage på utenlandskjøp

Klagefrister

Mangel på vare du har kjøpt

Slik klager du på en vare