Oversikten viser hvem som har fremforhandlet avtaler for sine medlemmer eller kunder. Her finner du over 175 alternativer for å få rabatt.

Listen er alfabetisk sortert.

Det er en kolonne som heter «Åpen». Der det står «Ja», betyr de at alle kan melde seg inn. Står det «Nei», betyr det at visse krav må være oppfylt for at du skal kunne melde deg inn. Dette gjelder først og fremst yrkesorganisasjoner.

Her finner du rabattsøket.

Avtaleinnehaver Åpen Medlemskriterie og kommentar Årspris
365Direkte Ja Innvilget kredittkort 0
Aftenposten a-kortet Ja Må abonnere på Aftenposten. 0
Agrol Nei Må være medlem i Bondelaget. 0
Akademikerforbundet Nei Personer med eksamen fra fullført utdanning tilsvarende minimum 3 års heltidsstudium fra norsk og/eller utenlandsk høgskole/universitet. 4200
Akademikerne Nei Må være medlem i en av underorganisasjonene. 0
Amcar Ja Må melde seg inn. 890
Arendal Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 270
Arkitektenes Fagforbund Nei For personer med mastergrad eller tilsvarende innen arkitektur, planlegging, design og kunsthistorie. 4000
Asker og Bærum Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 375
Bank Norwegian Kredittkort Ja Innvilget kredittkort 0
Bate bbl Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 250
Befales Fellesorganisasjon - BFO Nei For befal i Forsvaret. Har tilgang til fordelene via Forsvarets Personellservice og YS. 0,95 % av lønn, max 4920 kr
Bergen Huseierforening Ja Må melde seg inn. 575
BOB Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Bergens Tidende Ja Må abonnere på Berges Tidende. 0
BN Bank Kredittkort Ja Innvilget kredittkort 0
Boligbyggelagene Ja Må være medlem i et boligbyggelag. 0
Boligbyggelaget Midt Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Boligbyggelaget Nobl Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Boligmentoren Ja Pris gjelder for bolig/hus m/ inntil 4 enheter 465
Bondelaget Ja De fleste fordelene går igjennom Agrol. 915
Bonord Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
BORI BBL Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 350
Budstikkakortet Ja Må abonnere på Budstikka. 0
Circle K Mastercard Ja Innvilget kredittkort 0
Coop Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 0
Coop Mastercard Ja Innvilget kredittkort 0
Credits Gold Ja Innvilget kredittkort 0
Creo Nei En hver yrkesutøver som har inntekt av musikk, dans, scenekunst, andre nærliggende kunstneriske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i forbundet. 1,65 % av «musikkinntekt»
Danske Bank Basis kredittkort Ja Innvilget kredittkort 0
Den Norske Jordmorforening - DNJ Nei Alle jordmødre med norsk autorisasjon og jordmorstudenter kan bli medlem i Den norske jordmorforening. 5988
Den Norske Turistforeningen Ja Må melde seg inn. 610
Det norske Diakonforbund Nei Vigslede diakoner og personer som har utdanning som kvalifiserer for diakontjeneste i Den norske kirke innvilges medlemskap. 1,5% av grunnlønn, tak kr 725/mnd.
Det norske Maskinistforbund Nei Som medlem opptas sertifikatpliktig teknisk og maritimt personell samt annet teknisk personell innenfor offentlig og privat virksomhet 5760
DNfordel.no Ja Må abonnere på Dagens Næringsliv. 0
DNB Mastercard Ja Innvilget kredittkort. 0/250
Econa Nei For siviløkonomer, og andre med økonomiutdannelse. Se nettside for detaljer om medlemskriterier. 3600
Eika Gold Ja Innvilget kredittkort
Esso Mastercard Ja Innvilget kredittkort 0
Falck Bil Ja Pris på nettet. 990
Fedrelandsvennen Ja Må abonnere på Fedrelandsvennen. 0
Fjordkraft Ja Må være strømkunde. 0
Forskerforbundet Nei For ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning Har også tilgang til Unios fordeler. 5208
Forsvarets Personellservice Nei Ansatt i Forsvaret eller en av de andre etatene under Forsvarsdepartementet. Ansatt i Pefo, NTL/Forsvaret, KOL, BFO eller NOF. Ansatt i en av følgende etater: Departementene, Stortingets administrasjon, Riksrevisjonen, Skattedirek 0
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ja Paraplyorganisasjon for 72 organisasjoner av funksjonshemmede og syke. 0
Gebyrfri Visa Ja Innvilget kredittkort 0
Gjøvik Boligbyggelag Ja Det må betales 450 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 350
Halden Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Haubo Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 150
Huseiernes Landsforbund Ja Må melde seg inn. 460
Hørselshemmedes Landsforbund Ja Må melde seg inn. 450
Junit Nei For arbeidstakere innen fly- og reiselivsbransjen. 1,2 % av lønn
Ikano Visa Ja Innvilget kredittkort 0
Kickback.no Ja Registrere seg- 0
KNA Ja Må melde seg inn. 540
Komplett Mastercard Ja Innvilget kredittkort 0
Kongelig norsk båtforbund Ja Må melde seg inn. 350
Kongsberg Boligbyggelag Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 200
Kongsvinger og omegns boligbyggelag Ja Det må betales 500 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Kragerø Bolig- og Byggelag Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Kredittkort for medlemmer Ja Innvilget kredittkort 0
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening - KOL Nei En tjenestemannsorganisasjon for offiserer og sivile som har krigsskole, akademikere, sivile og militære med virke i Forsvaret og personell med sivil bakgrunn med minst treårig høyskoleutdannelse. 3900
Kristiansund Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Landkreditt Bank MasterCard Ja Innvilget kredittkort
Larvik Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Lederne Nei For arbeidstakere som er dekket av Ledernes tariffavtaler, og arbeidstakere med ledende, tekniske eller merkantile stillinger
innen privat og offentlig sektor uten tariffavtale.
4860
Legeforeningen Nei Medlemmene må ha medisinsk embetseksamen eller studerer medisin. 7 635
LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Ja Må melde seg inn. 300
LO Favør Nei Må være medlem i en LO-organisasjon. 0
LOfavør Mastercard Ja Innvilget kredittkort 250
Manchester United Visa Ja Innvilget kredittkort
Mosjøen og Omegn Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Motorførernes Avholdsforbund Ja Pris uten Autohjelp
Møre og Romsdal BBL Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 200
NAF Ja Må melde seg inn. 585
NAF Xtra Nei Innvilget kredittkort, medlem av NAF. 0
Naturviterne Nei For personer med høyere utdanning på mastergrad/hovedfagsnivå fra studier der naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av utdanningen. 4068
NBBL Ja Medlemskap i et boligbyggelag. Se Fordelskortet.
Nedre Buskerud Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 250
NITO Nei For personer med en teknologisk utdanning fra norsk universitet/høgskole eller tilsvarende utenlandsk utdanning. Man kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. 4020
Nordea Gold Ja Innvilget kredittkort 0
Norges Astma- og allergiforbund Ja Må melde seg inn. 350
Norges Eiendomsmeglerforbund Nei Må være godkjent som eiendomsmegler.
Norges Farmaceutiske Forening - NFF Nei For alle farmasøyter uansett arbeidssted. 4440
Norges Fiskarlag Nei Må ha fiske som yrke 2518
Norges Handicapforbund Ja Må melde seg inn.
Norges Hytteforbund Ja Medlemspris varierer mellom lokallagene 400
Norges Jeger- og fiskerforbund Ja Må melde seg inn. Fra 525
Norges Juristforbund Nei Må være cand.jur. fra norsk universitet eller ha mastergrad i rettsvitenskap.
3900
Norges Offisersforbund Nei Tjenestegjørende befal og befalselever kan bli medlemmer. Har også tilgang til rabatter gjennom LO Favør. Har også tilgang til Fordel Ansatt
Norges Røde Kors Ja Må melde seg inn. 300
Norsk Bobil og Caravanclub Ja Må melde seg inn. 550
Norsk Bobilforening Ja Må melde seg inn.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ja Medlemsprisen er «Verdiskapningsmedlem» 865
Norsk Elbilforening Ja Må melde seg inn. 465
Norsk Ergoterapeutforbund Nei Ergoterapeuter med norsk autorisasjon som ergoterapeut. 1,6 % av brutto inntekt. Maksimalt kroner 667
Norsk Familieøkonomi Ja Må kjøpe medlemskap. 768
Norsk Flygelederforening Nei For flygeledere og andre med nær tilknytning til lufttrafikktjenesten
Norsk Flytekniker Organisasjon Nei For flyteknikere
Norsk Fysioterapeutforbund Nei For fysioterapeuter 5880
Norsk Hyttelag Ja Må melde seg inn. 480
Norsk Journalistlag Nei For personer med journalistikk som hovedyrke. 1, 6 % av lønn, max 6840
Norsk Lektorlag Nei For personer med embetsstudium av høyere grad, eller fullført utdannelse på hovedfags- eller mastergradsnivå fra universitet eller høyskole. 1 % av lønn, max 5280 kr
Norsk Motor Klubb Ja Anbefalt sats fra NMK sentralt 460
Norsk Motorcykkel Union Ja Må melde seg inn. 330
Norsk Psykologforening Nei For psykologer godkjent av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). 6125
Norsk Radiografforbund Nei For radiografer. Er også medlem i Unio. 1,5 % av lønn, maks 5250
Norsk Revmatikerforbund Ja Kan bruke hotellavtalene til FFO 425
Norsk Sportsvogn Klubb Ja Må melde seg inn. 500
Norsk Sykepleierforbund Nei For sykepleiere 1,45 % av lønn, max kr. 5160
Norske Arkitekters Landsforbund - NAL Nei For personer som har oppnådd graden Master i Arkitektur eller har annen godkjent eksamensgrad ved norsk arkitektskole, eller har avlagt utenlandsk eksamen som arkitekt på tilsvarende faglige nivå.
4835
Norske Kvinners Sanitetsforening Ja Må melde seg inn. 425
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Nei For alternative behandlere innen bestemte faggrupper. 3150
Norske Reserveoffiserers Forbund Nei For reservebefal i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet 425
Norske Vandrehjem Ja Må melde seg inn. 150
Norwegian Reward Ja Åpent  
OBOS Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
OBOS Kredittkort Nei Innvilget kredittkort, medlem OBOS. 0
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag Ja Det må betales 500 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 350
Pensjonistforbundet Ja Må melde seg inn.
Personellforbundet Nei For sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt, Etterretningstjenesten og ISS. Er også medlem i YS. 1,1 % av lønn, max 4584
Personellservice Trøndelag Nei For fast ansatte i offentlige bedrifter i Trøndelag.
Politiets Fellesforbund Nei
Polarlys Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Porsgrunn Boligbyggelag Ja
PP Finans (Postfolkenes personellservice) Nei For ansatte i Posten Norge A/S og selskaper som de er medeier i. LO-tilknyttet. 0
Presteforeningen Nei
Remember Black Ja Innvilget kredittkort 0
Redningsselskapet Ja Må melde seg inn.
Regnskap Norge Nei For personer og bedrifter tilknyttet regnskapsbransjen. Avhenger av flere forhold
Ringbo BBL Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Samfunnsviterne Nei For personer med master/hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fagdisiplin. 3456
Samfunnsøkonomene Nei For personer med høyere eksamen i samfunnsøkonomi fra universitet eller høyskole 3440
Santander Consumer Bank Nei Må ha lån der. 0
Santander Flexi Visa Ja Innvilget kredittkort 0
Santander Red Ja Innvilget kredittkort 0
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 250
SAS Eurobonus Ja Åpent
SAS EuroBonus World MasterCard Ja Innvilget kredittkort
Sbanken Kredittkort Ja Innvilget kredittkort 50
Shell MasterCard Ja Innvilget kredittkort 0
Skattebetalerforeningen Ja Må melde seg inn. 450
Skatterevisorenes Forening Nei For skatterevisorer
Skien Boligbyggelag Ja
Skiforeningen Ja Må melde seg inn. 580
SpareBank 1 Mastercard Ja Innvilget kredittkort
Stavanger Aftenblad Ja Må abonnere på Stavanger Aftenblad. 0
Storebrand MasterCard Ja Innvilget kredittkort
Sunndal Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 250
Syklistenes Landsforening Ja Må melde seg inn. 490
Sørlandet Boligbyggelag Ja
Tannlegeforeningen Nei For tannleger 7300
Tekna Nei For personer med utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. 3800
TOBB Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 250
Trumf Ja Åpent 0
Trumf Visa Ja Innvilget kredittkort 0
Unio Nei Du må være medlem i en av underorganisasjonene.
USBL Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 300
Utdanningsforbundet Nei For pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Kan også bruke Unio fordeler. 1,35 % av lønn, max 7500 kr
Vansjø BBL Ja Det må betales 350 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 250
Vestbo Ja Det må betales 500 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding. 250
Veterinærforeningen Nei For norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge. 6910
Vi over 60 Ja Må kjøpe abonnement.
Via Trumf Ja Må være medlem i Trumf.
yA Kredittkort Ja Innvilget kredittkort 0
YS Nei Må være medlem i en av underorganisasjonene. 0
YX Visa Ja Innvilget kredittkort 0

 

Les mer om rabattmulighetene:

Rabattdatabasen
I rabattsøket kan du enkelt søke gjennom over 3000 rabattavtaler. Dette kan både være rene rabatter, cashback/kickback, penger tilbake og andre fordelsavtaler. Du søke på tre forskjellige måter: Etter hva slags produkt eller tjeneste, etter hvem som har fremforhandlet avtalen, etter hvem som tilbyr rabattavtalen.

Rabatter
Les mer om de forskjellige måtene du kan få rabatter på .

Kredittkort: Rabatter og andre fordeler
Mange kredittkort gir mange rabatter og andre gratisfordeler. Her får du en oversikt over hva de enkelte kredittkortene tilbyr.

Penger tilbake /Cashback
Med dette systemet får du penge tilbake på konto enten ved å gå via et nettsted, eller å betale med kredittvisse kort.

Rabattkoder
På rabattnettsteder får du en oversikt over en rekke rabattkoder, og mer generelle tilbud som du kan benytte deg av.

Dagligvarebonuser
I alle de store dagligvaregrupperingene kan du få litt rabatt.

Kalkulatorer:

Rabattkalkulator
Med rabattkalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare ved å utnytte deg av alle rabattmuligheter som finnes.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.