Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oljefondet som heter Statens Pensjonsfond Utland forvaltes av Norges Bank Investement Managment (NIBM). Fondet het tidligere Statens Petroleumsfond (til 2006).

Fondet får jevnlig tilført midler fra statens petroleumsinntekter. Det er integrert i det årlige statsbudsjettet. Inntektene består av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, og fondets avkastning. Utgiftene er overføringen til statsbudsjettet for å dekke budsjettunderskuddet når man ser bort fra oljeinntektene.

Midlene investeres utelukkende i utlandet for å hindre at fastlandsøkonomien skal overopphetes.

Handlingsregelen

Et grunnleggende prinsipp bak budsjettpolitikken er handlingsregelen, som ble etablert i 2001. Regelen tilsier at staten som et gjennomsnitt over konjunktursyklusen skal bruke en forventet realavkastning av fondet, som nå anslås til 3 prosent årlig (tidligere 4 prosent). Det bidrar til at petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien. Samtidig brukes bare avkastningen av fondet, ikke fondskapitalen i seg selv.

Utviklingen

Det ble først satt inn penger i oljefondet i 1996. Siden det har fondet vokst til 15.765 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Per nordmann er det 2,85 millioner kroner.

Oljefondets utvikling blir bestemt av fire faktorer:

  • Tilførsler av midler fra staten
  • Utvikling i det internasjonale aksjemarkedet
  • Utvikling i det internasjonale rentemarkedet
  • Utvikling i valutakurser

Se hvordan oljefondet kan utvikle seg i Oljefondkalkulatoren.

Dette er størrelsen på Oljefondet ved utgangen av hvert år, med tilhørende endring i verdien av fondet.

Beløp i tusen milliarder Per
År Størrelse Vekst nordmann
2023 15 759 3 330 2 863 019
2022 12 429 89 2 270 037
2021 12 340 1 466 2 278 855
2020 10 874 786 2 017 065
2019 10 088 1 832 1 885 607
2018 8 256 -232 1 549 488
2017 8 488 981 1 614 302
2016 7 507 32 1 439 787
2015 7 475 1 044 1 447 016
2014 6 431 1 393 1 247 176
2013 5 038 1 222 986 092
2012 3 816 504 755 453
2011 3 312 235 664 277
2010 3 077 437 625 368
2009 2 640 365 543 411
2008 2 275 256 474 032
2007 2 019 235 426 204
2006 1 784 385 381 104
2005 1 399 383 301 494
2004 1 016 171 220 582
2003 845 236 184 610
2002 609 -5 133 787
2001 614 228 135 725
2000 386 164 85 714
1999 222 50 49 568
1998 172 59 38 665
1997 113 65 25 575
1996 48 48 9 412

Avkastningen i Oljefondet

Avkastningen i fondet blir oppgitt både for porteføljen, og for aksjer, renter og eiendom. I tillegg oppgis det hvordan fondet har gjort det i forhold til et sett av referanseindekser (relativ avkastning).

I tabellen under har vi tatt med avkastningen siden 1999, og hvordan fondet har gjort det i forhold til referanseindeksene.

Her er fondets avkastning oppgitt uten å ta med effektene av valutaendringene. Når den norske krona faller i verdi, vil dette gi en høyere avkastning i fondet det året.

Avkastning
År Fondet Aksjer Renter Eiendom
2023 21,00 6 -12 4,00
2022 -14,41 -17,05 -9,32 7,12
2021 14,51 20,76 -1,94 13,64
2020 10,86 12,14 7,46 -0,08
2019 19,95 26,02 7,56 6,84
2018 -6,12 -9,49 0,56 7,53
2017 13,66 19,44 3,31 7,52
2016 6,92 8,72 4,32 0,78
2015 2,74 3,83 0,33 9,99
2014 7,58 7,90 6,88 10,42
2013 15,95 26,28 0,10 11,79
2012 13,42 18,06 6,68 5,77
2011 -2,54 -8,84 7,03 -4,37
2010 9,62 13,34 4,11
2009 25,62 34,27 12,49
2008 -23,31 -40,71 -0,54
2007 4,26 6,82 2,96
2006 7,92 17,04 1,93
2005 11,09 22,49 3,82
2004 8,94 13,00 6,10
2003 12,59 22,84 5,26
2002 -4,74 -24,39 9,90
2001 -2,47 -14,60 5,04
2000 2,49 -5,82 8,41
1999 12,44 34,81 -0,99

 

Relativt til indeksene har fondet gjort det slik (alle tall i prosentpoeng):

Relativ avkastning
År Fondet Aksjer Renter
1999 1,23 3,49 0,01
2000 0,27 0,49 0,07
2001 0,15 0,06 0,08
2002 0,30 0,07 0,49
2003 0,55 0,51 0,48
2004 0,54 0,79 0,37
2005 1,06 2,19 0,36
2006 0,14 -0,09 0,25
2007 -0,24 1,15 -1,29
2008 -3,37 -1,15 -6,60
2009 4,13 1,86 7,36
2010 1,06 0,73 1,53
2011 -0,13 -0,48 0,52
2012 0,21 0,52 -0,29
2013 0,99 1,18 0,25
2014 -0,77 -0,82 -0,70
2015 0,45 0,83 -0,24
2016 0,15 0,15 0,16
2017 0,70 0,79 0,39
2018 -0,30 -0,69 -0,01
2019 0,23 0,51 0,11
2020 0,27 0,98 0,76
2021 0,74 0,78 -0,05
2022

Investeringene i fondet

Investeringene gjøres på fire hovedområder:

  • Aksjer: Det investeres i aksjer over hele verden (ikke Norge) i en svært bred portefølje (omtrent 9.000 selskaper). Andelen i aksjer skal ligge på omtent 70 prosent.
  • Rentepapirer: INbvesteringene i rentepapirer er også spredt over hele verden utstedet av stater og selskaper. Andelen kan ligge på omtrent 30 prosent. Innenfor rentedelen er fordelingen omrent 70 prosent på stater og relaterte institusjoner, og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.
  • Eiendom: Fondet investerer i eiendom av høy kvalitet som er er sentralt plassert i verdensbyer. Inntil 7 prosent kan plasseres i denne sektoren.
  • Infrastruktur for fornybar energi: Dette er investeringer konsentrert til prosjekter innen vind og solkraftproduksjon. Inntil 2 prosent av fondet kan investeres i unotert infrastruktur fornybar energi.

Slik var fordelingen ved utgangen av 2023:

Aktiva Beløp Prosent
Aksjer 11 174 70,9%
Renter 4 272 27,1%
Eiendom 301 1,9%
Infratruktur 18 0,1%
Sum 15 765 100,0%

Beløp er i milliarder.

 

Se også:

Oljefondkalkulator
Oljefondkalkulatoren viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

NIBM
Nettsidene til Norges Bank Investment utland.

Investeringene i fondet
NIBM's sider om investeringene i fondet.